HiQ

Useita asiantuntijoita osaksi tarjousta (Tietovarastoinnin ja analytiikan kehittäminen)

Tekninen projektipäällikkö, Tekninen asiantuntija, Tietovarastoinnin asiantuntija, Tietoarkkitehti, Tiedon mallintaja

Etsimme asiantuntijoita osaksi tarjoustamme julkishallinnon asiakkaalle täydentämään tarjottavia asiantuntijoita.

Roolit:

1. Tekninen projektipäällikkö 2. Tekninen asiantuntija 3. Tietovarastoinnin asiantuntija 4. Tietoarkkitehti 5. Tiedon mallintaja

1. Tekninen projektipäällikkö

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta teknisen projektipäällikön tehtävistä yhteensä vähintään viiden (5) vuoden ajalta vuoden 2010 jälkeen

 • Työkokemusta ICT-toimittajan ohjaamisesta (yhteyshenkilönä toimiminen toimittajaan päin asiakasorganisaation puolesta ja toimittajalta tilattavan työn ohjaus, sopimushallinta, palvelun laadun hallinta) JA / TAI työkokemusta ICT-toimittajan palveluksessa toimimisesta asiakasrajapinnassa toimittajan projektipäällikkönä (edellä mainitun kaltaisen "ohjauksen" kohteena olemisesta)

 • Kokemus projektipäällikkönä toimimisesta vähintään yhdessä (1) ICT-projektissa, jonka suunniteltu laajuus on ollut vähintään yksi (1) kalenterivuosi ja jonka projektiryhmän laajuus on ollut vähintään viisi (5) asiantuntijaa projektipäällikön lisäksi

 • Kokemus projektipäällikkönä toimimisesta ICT-palveluiden projektissa/hankkeessa, jossa on ollut vähintään 4 sidosryhmää. Sidosryhmillä tarkoitetaan toimittajaa, asiakkaita, yrityksiä tai organisaatioita

 • Kokemus vähintään kolmen (3) ICT-projektin läpiviemisestä alusta tuotantoon vientiin asti projektipäällikön roolissa

 • Kokemus vähintään kolmen (3) ICT-projektin seuraavien dokumenttien laatimisesta ja projektin ohjausryhmä on ne hyväksynyt:

  • Projektisuunnitelman liitteineen (sisältää vähintään muutoksen hallinta-, riskien hallinta-, viestintä-, laadunhallintasuunnitelmat)

  • Tilanneraportoinnin

  • Loppuraportin

 • Projektipäällikkökokemusta vähintään yhdestä (1) ICT-kehitysprojektin tuotantoonviennin suunnittelusta ja tuotantoonviennistä

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Kokemusta projektipäällikkönä toimimisesta vähintään yhdessä (1) ICT-projektissa, jonka laajuus on ollut vähintään yksi (1) kalenterivuosi ja jonka projektiryhmän laajuus on ollut vähintään kymmenen (10) asiantuntijaa projektipäällikön lisäksi

 • Kokemusta projektipäällikkönä toimimisesta vuoden 2012 jälkeen vähintään yhdessä (1) ICT-palveluiden projektissa/hankkeessa monitoimittajaympäristössä (vähintään 3 toimittajaa yhdessä projektissa/hankkeessa)

 • Kokemusta toimittajan ulkomaisten edustajien ja ulkomaisen projektihenkilökunnan kanssa toimimisesta projekteissa vähintään yhden (1) vuoden ajalta vuoden 2012 jälkeen

 • Projektipäällikkökokemusta vähintään kolmesta (3) ICT-kehitysprojektin tuotantoonviennin suunnittelusta ja tuotantoonviennistä

 • Kokemusta projektinhallintatyökalujen käyttämisestä, esim. Jira + Confluence, ja MS Project tai vastaavasta käytännön projektinhallintatyössä

 • Voimassa oleva projektinhallintasertifikaatti

 • Työkokemusta esimiehen tehtävistä yhteensä vähintään yhden (1) vuoden ajalta

 • Kokemusta vähintään yhteen (1) korotetun tai korkean tietoturvatason projektiin osallistumisesta projektipäällikkö- tai asiantuntijatehtävissä

 • Kokemusta ketterällä menetelmällä toteutetuista ICT-kehitysprojekteista

 • Kokemusta SAFe-viitekehyksen mukaisesti toteutetuista ICT-kehitysprojekteista/-hankkeista

 • Kokemusta Scrum Masterina tai kehitystiimin tiiminvetäjänä toimimisesta tai vastaavasta roolista

 • Kokemusta projektipäällikkönä/-hankepäällikkönä toimimisesta vähintään yhdessä (1) julkishallinnon IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen

 • Käytännön kokemusta valtionhallinnon tietoturvavaatimusten, -säädösten ja -ohjeistusten soveltamisesta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen

 • Voimassa oleva, soveltuva tietoturva- tai tietosuojasertifikaatti (ANSI/ISO/IEC 17024 akreditoitu)

2. Tekninen asiantuntija

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta tietokanta- ja tietovarastoalustojen kehittämisestä

 • Kokemus tietokantojen ja tietokanta-alustoihin liittyvien määrittelyjen tekemisestä suorituskykyyn ja skaalautuvuuteen (esim. SQL Server tai Oracle)

 • Tietokantoihin ja tietokanta-alustoihin liittyvää tietoturvaosaaminen

 • Työkokemusta asiakkaan tarpeiden kartoittamisesta ja vaatimusmäärittelystä

 • Työkokemusta testauksesta, testaussessioiden järjestelemisessä, ongelmatilanteiden selvityksessä jne. asiakkaiden suuntaan

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta tietoliikennesuunnittelusta (esim. kuormanjakosäännöt, palomuuriavaukset)

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta konttiteknologiasta (esim. Docker)

 • Yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden kokemus toimimisesta High Availability -ympäristössä

 • Kokemusta tietosuojavaatimusten tai -säädösten huomioimisesta tietovarastoinnin ratkaisujen toteutuksessa

 • Voimassa oleva, soveltuva tietoturva- tai tietosuojasertifikaatti (ANSI/ISO/IEC 17024 akreditoitu)

 • Työkokemusta pilvipalvelualustoista (esim. Microsoft Azure) yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta

3. Tietovarastoinnin asiantuntija

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta tietovarastojen kehittämisestä

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta raporttien kehittämisestä

 • Kokemusta ETL-latauksien totetuttamisesta lähdejärjestelmistä tietovarastoon

 • Kokemusta tietomallien suunnittelusta

 • Kokemusta ydintietojen hallinnasta (mdm, master data management) tietovarastokehittämisessä

 • Työkokemusta asiakkaan tarpeiden kartoittamisesta ja vaatimusmäärittelystä

 • Työkokemusta testauksesta, testaussessioiden järjestelemisessä, ongelmatilanteiden selvityksessä jne. asiakkaiden suuntaan

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Kokemus sovelluskehitystyön tekemisestä eli koodaamisesta projekteissa, joissa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin perustuva arkkitehtuuri on ollut käytössä

 • Kokemus mallinnus- ja dokumentointityökalujen käyttämisestä (esim. Enterprise Architect)

 • Kokemusta tietokanta- ja ETL-työkaluista, kuten MS SQL Server ja SSIS

 • Kokemusta raportointi ja analytiikkatyökaluista, kuten MS SSRS, SSAS ja Power BI

 • Kokemusta tietosuojavaatimusten tai -säädösten huomioimisesta tietovarastoinnin ratkaisujen toteutuksessa

 • Voimassa oleva, soveltuva tietoturva- tai tietosuojasertifikaatti (ANSI/ISO/IEC 17024 akreditoitu)

4. Tietoarkkitehti

Pakolliset vaatimukset:

 • Erityisosaamista ja näyttöjä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta tietoarkkitehtuurien sekä tietoarkkitehtuurin hallintamallien kehittämisestä

 • Työkokemusta vähintään kahdesta (2) projektista, joissa toiminut tietoarkkitehdin roolissa. Projektissa henkilö on itse tuottanut tietoarkkitehtuurisuunnitelmia ja -dokumentaatiota (tietoarkkitehtuurikuvaus, rajapintakuvaus)

 • Osaamista jonkin tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuurin mallinnukseen soveltuvan välineen, esim. Sparx Enterprise Architect käytöstä

 • Kokemus UML- tai ER-kaavioita käyttämisestä ja soveltamisesta tietoarkkitehtuurien kehittämisessä

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Käytännön kokemusta tietoarkkitehtuurin kehittämisestä hankkeissa/projekteissa, joissa henkilö on itse tuottanut kohdealueen nykytila- ja tavoitetilakuvauksia, kehittämisen tiekarttoja, laatinut esiselvityksiä ja tehnyt kehittämishankkeiden valmistelua

 • Kokemus tietoarkkitehdin roolissa toimimisesta jossakin organisaatiossa vähintään kolmen (3) vuoden ajan

 • Työkokemusta tietomallien suunnittelusta

 • Työkokemusta ydintietojen hallinnasta (mdm, master data management) tietovarastokehittämisessä

 • Työkokemusta tietoarkkitehtina toimimisesta julkishallinnon organisaatiossa

 • Julkisen hallinnon arkkitehtuurityötä ohjaavien menetelmien ja ohjeistuksien tuntemus; JHS suositukset, Vahti jne.

 • Kokemusta projektista jossa yhdistetään organisaation omaa tietoarkkitehtuuria ulkopuolisen toimittajan valmisohjelmison tietoarkkitehtuuriin

 • Voimassa oleva, soveltuva tietoturva- tai tietosuojasertifikaatti (ANSI/ISO/IEC 17024 akreditoitu)

5. Tiedon mallintaja

Pakolliset vaatimukset:

 • Kokemusta käsite- ja tietomallien suunnittelusta

 • Kokemusta ydintietojen hallinnasta (mdm, master data management) tietovarastokehittämisessä

 • Työkokemusta asiakkaan tarpeiden kartoittamisesta ja vaatimusmäärittelystä

 • Työkokemusta relaatiopohjaisesta sekä eri tyyppisten tietovarantojen mallintamisesta sekä näihin liittyvistä työkaluista

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Kokemusta liiketoimintaprosesseihin liittyvästä käsite- ja tietomallinnuksesta

 • Osaamista jonkin tietojärjestelmä- ja tietoarkkitehtuurin mallinnukseen soveltuvan välineen, esim. Sparx Enterprise Architect käytöstä

 • Työkokemusta tietoarkkitehtina toimimisesta julkishallinnon organisaatiossa

 • Kokemusta tietovarastoinnin ja raportoinnin kehittämisestä

 • Voimassa oleva, soveltuva tietoturva- tai tietosuojasertifikaatti (ANSI/ISO/IEC 17024 akreditoitu)

Toimeksiannon tiedot:

 • Aloitus: maaliskuu 2021 alkaen

 • Kesto: pitkäkestoinen

 • Allokaatio: 100%

 • Sijainti: Helsinki

Kiinnostuitko?

Lähetä CV:si viimeistään keskiviikkona 24.6. osoitteeseen: alihankinta@hiq.fi

Lisätietoja voit kysyä osoitteesta alihankinta@hiq.fi