HiQ

Useita asiantuntijoita osaksi tarjousta (Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin kehitys)

Tekninen projektipäälikkö, Ratkaisusuunnittelija, Java-kehittäjä, Testauskoordinaattori, Sharepoint-asiantuntija, Arkkitehti, Tietokanta-asiantuntija

Etsimme asiantuntijoita osaksi tarjoustamme julkishallinnon asiakkaalle täydentämään tarjottavia asiantuntijoita.

Roolit:

1. Tekninen projektipäälikkö

2. Ratkaisusuunnittelija

3. Java-kehittäjä

4. Testauskoordinaattori

5. Sharepoint-asiantuntija

6. Arkkitehti

7. Tietokanta-asiantuntija

1. Tekninen projektipäällikkö

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta teknisen projektipäällikön tehtävistä yhteensä vähintään viiden (5) vuoden ajalta vuoden 2010 jälkeen.

 • Työkokemusta ICT-toimittajan ohjaamisesta (yhteyshenkilönä toimiminen toimittajaan päin asiakasorganisaation puolesta ja toimittajalta tilattavan työn ohjaus, sopimushallinta, palvelun laadun hallinta) JA / TAI työkokemusta ICT-toimittajan palveluksessa toimimisesta asiakasrajapinnassa toimittajan projektipäällikkönä (edellä mainitun kaltaisen "ohjauksen" kohteena olemisesta).

 • Olet toiminut projektipäällikkönä vähintään yhdessä (1) ICT-projektissa, jonka suunniteltu laajuus on ollut vähintään yksi (1) kalenterivuosi ja jonka projektiryhmän laajuus on ollut vähintään kymmenen (10) asiantuntijaa projektipäällikön lisäksi.

 • Olet toiminut projektipäällikkönä ICT-palveluiden projektissa/hankkeessa, jossa on ollut vähintään 4 sidosryhmää. Sidosryhmillä tarkoitetaan toimittajaa, asiakkaita, yrityksiä tai organisaatioita.

 • Olet vienyt läpi vähintään kolmen (3) ICT-projektia alusta tuotantoon vientiin asti projektipäällikön roolissa.

 • Olet laatinut vähintään kolmen (3) ICT-projektin seuraavat dokumentit ja projektin ohjausryhmä on ne hyväksynyt:

  • projektisuunnitelman liitteineen (sisältää vähintään muutoksen hallinta-, riskien hallinta-, viestintä-, laadunhallintasuunnitelmat)

  • tilanneraportoinnin

  • loppuraportin

 • Projektipäällikkökokemusta vähintään yhdestä (1) ICT-kehitysprojektin tuotantoonviennin suunnittelusta ja tuotantoonviennistä.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Olet toiminut projektipäällikkönä vähintään yhdessä (1) ICT-projektissa, jonka laajuus on ollut vähintään yksi (1) kalenterivuosi ja jonka projektiryhmän laajuus on ollut vähintään kaksikymmentä (20) asiantuntijaa projektipäällikön lisäksi.

 • Olet toiminut projektipäällikkönä vuoden 2012 jälkeen vähintään yhdessä (1) ICT-palveluiden projektissa/hankkeessa monitoimittajaympäristössä (vähintään 3 toimittajaa yhdessä projektissa/hankkeessa).

 • Kokemusta toimittajan ulkomaisten edustajien ja ulkomaisen projektihenkilökunnan kanssa toimimisesta projekteissa vähintään yhden (1) vuoden ajalta vuoden 2012 jälkeen.

 • Projektipäällikkökokemusta vähintään kolmesta (3) ICT-kehitysprojektin tuotantoonviennin suunnittelusta ja tuotantoonviennistä.

 • Kokemusta projektinhallintatyökalujen käyttämisestä, esim. Jira + Confluence, ja MS Project tai vastaavasta käytännön projektinhallintatyössä.

 • Voimassa oleva projektinhallinta -sertifikaatti.

 • Työkokemusta esimiehen tehtävistä yhteensä vähintään yhden (1) vuoden ajalta.

 • Olet osallistunut vähintään yhteen (1) korotetun tai korkean tietoturvatason projektiin projektipäällikkö- tai asiantuntijatehtävissä.

 • Kokemusta ketterällä menetelmällä toteutetuista ICT-kehitysprojekteista.

 • Tarjottavalla henkilöllä on kokemusta SAFe-viitekehyksen mukaisesti toteutetuista ICT-kehitysprojekteista/-hankkeista.

 • Kokemusta scrum masterina tai kehitystiimin tiiminvetäjänä toimimisesta tai vastaavasta roolista.

 • Olet toiminut projektipäällikkönä/-hankepäällikkönä vähintään yhdessä (1) julkishallinnon IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen.

 • Käytännön kokemusta valtionhallinnon tietoturvavaatimusten, -säädösten ja -ohjeistusten soveltamisesta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen.

 • Voimassa oleva, soveltuva tietoturva- tai tietosuojasertifikaatti (ANSI/ISO/IEC 17024 akreditoitu).

2. Ratkaisusuunnittelija

Pakolliset vaatimukset:

 • Kokemusta laajojen tietojärjestelmäkokonaisuuksien vaatimien infrastruktuuriympäristöjen suunnittelusta ja toteutuksen ohjauksesta. (laaja tietojärjestelmäympäristö, vähintään 10 integraatiota sisäisiin tai ulkoisiin järjestelmiin ja toimijoihin).

 • Käytännön kokemusta ei-toiminnallisten ja teknisten vaatimusten vaatimusmäärittelytehtävistä.

 • Tarjottava henkilö on laatinut ratkaisusuunnittelun alueelle kohdistuvia kuvauksia: arkkitehtuurin / ratkaisun kuvaus, rajapintakuvaukset, SOA-palveluiden kuvauksia, jatkuvan palvelun/ylläpidon edellyttämä dokumentaatio (asennusohjeet, operointiohjeet, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat).

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta Linuxista ja Windows serveristä sovellusten ajoalustana.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta JavaScript-teknologiasta ja sen mukaisten sovellusten kehittämisestä.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään viiden (3) vuoden ajalta UML-kaavioiden käytöstä, sisältäen käyttötapaukset, luokkakaaviot, ja tilakaaviot.

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta jonkin tietojärjestelmäkehittämiseen soveltuvan mallinnusvälineen, esim. Sparx Enterprise Architect, käytöstä.

 • Yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta työkokemusta projekteista, jotka on toteutettu monikerros-/SOA-arkkitehtuurin mukaisesti.

 • Työkokemusta projekteista, joissa on tehty räätälöityä sovelluskehitystä.

 • Kokemusta ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä (esim. Scrum).

 • Kokemusta valmisohjelmistoratkaisujen hankinnasta ja käyttöönotosta.

 • Yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden kokemus integraatioarkkitehtuureista, integraatioiden toteutuksesta ja testaamisesta.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi.

Eduksi:

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä.

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta SAFe-mallin mukaisesta ohjelmistokehityksestä.

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta tietoliikennesuunnittelusta (esim. kuormanjakosäännöt, palomuuriavaukset).

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta konttiteknologiasta (esim. Docker).

 • Yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden kokemus julkaisun- ja versionhallinnan prosesseista ja näiden tehostamisesta automaation keinoin.

 • Kokemusta monitoimittajaympäristössä toimimisesta (monitoimittajaympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa on ollut Tilaajan lisäksi vähintään kaksi (2) ICT-toimittajaa).

 • Yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden kokemus toimimisesta High Availability -ympäristössä.

 • Käytännön kokemusta valtionhallinnon tietoturvavaatimusten, -säädösten ja -ohjeistusten soveltamisesta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen.

 • Käytännön kokemusta tietoturvavaatimusten ja -säädösten soveltamisesta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen.

 • Voimassa oleva, soveltuva tietoturva- tai tietosuojasertifikaatti (ANSI/ISO/IEC 17024 akreditoitu).

 • Työkokemusta alustojen ja middlewaren tietoturva-asetuksien määrittelystä, toteutuksesta tai turvallisesta käyttöönotosta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen.

3. Java-kehittäjä

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta yhteensä vähintään viiden (5) vuoden ajalta Java EE -teknologiasta ja sen mukaisten sovellusten toteutuksesta.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta Spring-kehyksen käytöstä (käyttänyt Spring, Spring Security, Spring Boot -sovelluskirjastoja toteutuksessa).

 • Työkokemusta vähintään yhden (1) vuoden ajalta, tai yhdestä (1) projektista, joissa on ollut käytössä WebLogic Server sovelluspalvelin. Työkokemukseksi lasketaan sovellusten asennus, konfigurointi ja muut ylläpitotehtävät.

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista jossa alustana on käytetty Linux- tai Unix-ympäristöä. Työkokemukseksi lasketaan Unix- ja Linux-ympäristöissä sellaiset projektit, joissa henkilö on käyttänyt Unix- ja Linux-käyttöjärjestelmien peruskomentoja kuten hakemistojen ja tiedostojen käsittelyt yms.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään yhden vuoden ajalta, tai yhdestä (1) projektista, joissa on ollut käytössä konttiteknologialla virtualisoitu ympäristö (esim. Docker, Kubernetes).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa tehnyt ohjelmallista XML-käsittelyä (esim. Xpath, DOM, Saxon, Xstream, XmlBean + Dozer).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa on tehnyt sovelluskehitystä käyttäen jotain POJO-, SOAP- tai JSON-rajapintaa.

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa käyttänyt versionhallintavälineitä (esim. Git).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista jossa käyttänyt Java-ohjelmistoprojektin hallinta/julkaisutyökalua (esim.Maven).

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta Eclipse- tai Visual Code -ohjelmistokehitysympäristössä.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta yleisesti käytetyistä yksikkötestauskehyksistä (esim. JUnit + Mockito). Kokemukseksi lasketaan testien toteuttaminen.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta UML-mallinnuskielestä. Kokemukseksi lasketaan esim. luokka-, käyttötapaus- ja sekvenssikaavioiden tulkinta ja mallinnus.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta, tai kahdesta (2) projektista, jossa on käytetty ketterän kehityksen (esim. sovellettu scrum tai kanban) menetelmiä.

 • Työkokemusta vähintään kahden (2) vuoden ajalta, tai kahdesta (2) projektista, joissa on toimittu jatkuvan integraation (CI) ympäristössä (esim. Jenkins, Bamboo).

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta sovellusylläpidosta, jossa hän on toiminut tuotannon tukitehtävissä ja häiriöselvityksessä.

 • Tarjottava henkilö on tuottanut dokumentaatiota sovelluksen käyttöönottoon ja tuotantokäyttöön liittyen, esimerkiksi asennusohjeen tai toipumissuunnitelman.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä projekteissa, joissa on tunnistettu sovellusten tietoturvahaavoittuvuuksia.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä tietoturvallisten sovellusohjelmointiohjeiden tai -standardien mukaisesti.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä tietoturvallisten sovellusohjelmointimenettelyjen mukaisesti, esim. toteuttanut tietoturvakontrolleja tunnetuille haavoittuvuuksille (OWASP Top 10 Web Application Security Risks).

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä projekteissa tietosuojan huomioivien periaatteiden mukaisesti.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä käyttäen:

  • Hibernate ORM-kehystä

  • C#, Python

  • Windows server, Jetty

  • Docker, Kubernetes

  • XML

  • Jenkins

  • Enterprise Architect

  • BPMN-mallinnuskieli

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä ja tehnyt ympäristöön liittyviä konfigurointi- tai administrointitehtäviä ympäristössä, jossa käyttöjärjestelmänä on Unix, Linux tai Windows Server.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä High Availability -vaatimusten mukaisesti.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt ja toteuttanut sovelluksen valvontaa ja monitorointia monitorointivälineellä (esim. AppDynamics tai Dynatrace).

 • Tarjottava henkilö on suunnitellut ja toteuttanut suunnittelumallien mukaisia ratkaisuja.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä projekteissa, joissa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin (www.vm.fi/kokonaisarkkitehtuuri) perustuva arkkitehtuuri on ollut käytössä.

 • Tietoturvaosaaminen ja tietosuojaosaaminen

 • Testausosaaminen

 • Integraatio-osaaminen

4. Testauskoordinaattori

Pakolliset vaatimukset:

 • Asiantuntija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan ja ohjaamaan työtä ja toimeksiantoa kokonaisuudessaan. Asiantuntija kykenee myös toteuttamaan vaativia sisällön kuvauksen mukaisia tehtäviä ja/tai johtamaan niiden toteuttamiseksi määriteltyjä asiantuntijoita.

 • Työkokemusta hankinnan kohteen mukaisista testauskoordinaattori tehtävistä vähintään 500 htp vuoden 2015 jälkeen.

 • Tarjottava henkilö on toiminut testauskoordinaattorina vähintään 150 htp:n verran vuoden 2015 jälkeen ICT-projektissa, jonka suunniteltu laajuus on ollut vähintään 1000 htp ja kesto vähintään yksi (1) kalenterivuosi ja jonka suunnitellun testauksen laajuus on ollut vähintään 500 testitapausta.

 • Tarjottava henkilö on toiminut testauskoordinaattorina tai testausvastaavana ICT-palveluiden projektissa/hankkeessa, jossa on ollut vähintään 6 sidosryhmää. Sidosryhmillä tarkoitetaan toimittajaa, asiakkaita, yrityksiä tai organisaatioita.

 • Tarjottava henkilö on laatinut vähintään kolmen (3) ICT-projektin seuraavat dokumentit ja projektin ohjausryhmä on ne hyväksynyt:

  • testaussuunnitelman liitteineen

  • testauksen tilanneraportin

  • testauksen loppuraportin

 • Kokemusta testauksenhallintatyökalujen käyttämisestä.

 • Voimassa oleva testauksen -sertifikaatti.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Kokemusta testaustiimin vetämisestä ICT-projektissa vuoden 2015 jälkeen, jossa testaustiimin koko ollut vähintään neljä (4) henkeä. Testaustiimillä tarkoitetaan testaustehtäviä tekeviä henkilöitä, joiden työnohjauksesta testaustiiminvetäjä on ollut vastuussa.

 • Kokemusta ketterillä menetelmillä toteutetuista ICT-kehitysprojekteista.

 • Kokemusta seuraavista laadunvarmistustehtävistä:

  • auditointien suunnittelu/suorittaminen

  • riskienhallinnan suunnittelu/suorittaminen

  • projektin/organsiaation laatusuunnitelman laatiminen.

 • Kokemusta testaajien kouluttamisesta ja mentoroinnista.

5. Sharepoint-asiantuntija

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kaksi (2) vuotta Microsoft SharePoint 2010 tai uudemmasta ympäristössä.

 • Tarjottava henkilö on integroinut SharePoint 2013 -ympäristöön tai uudempaan ympäristöön Office-sovelluksia vähintään yhdessä (1) SharePoint -projektissa. Office -sovelluksilla tarkoitetaan Word, Excel, Powerpoint yms. sovelluksia.

 • Työkokemusta toteuttajana Microsoft SharePoint 2013 /2016 Server -ratkaisujen kehittämisessä yhteensä vähintään yhden (1) vuoden ajan.

 • Tarjottava henkilö on toteuttanut sekä vakiomallisia että räätälöityjä SharePoint-toteutuksia vähintään kahdessa (2) projektissa, joissa on ollut Microsoft SharePoint 2013 (tai uudempi) Server tai O365/M365 SharePoint Online -ympäristö ja päälle rakennettu SharePoint-toteutus on toiminut liiketoimintaa tukevana ratkaisuna.

 • Tarjottava henkilö on kehittänyt C# 3.0- tai Visual Basic .NET 3.x -ohjelmointikielillä (tai kielten uudemmilla versioilla) Visual Studiota käyttäen ratkaisuja yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajan.

 • Vähintään Microsoft Certified Technology Specialist -tason sertifikaatti SharePoint 2010 -ympäristössä tai vastaavat taidot.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kaksi (2) vuotta .NET-arkkitehtuurin suunnittelumallien (design patterns) ja parhaiden käytäntöjen (best practises) mukaisten Microsoft SharePoint -ratkaisujen suunnittelu- ja toteutustehtävistä.

 • Työkokemusta vähintään kahden (2) vuoden ajalta www-sovellusten toteutustehtävistä. Www-sovelluksilla tarkoitamme esimerkiksi verkkopalveluita, asiointipalveluita, verkkosivustoja sekä intra- ja extranet-palveluita.

 • Tarjottava henkilö on suunnitellut ja toteuttanut yksikkötestejä toteuttamilleen SharePoint-ratkaisuille.

 • Tarjottava henkilö on dokumentoinut vähintään yhden (1) SharePoint -sovelluksen.

 • Kokemusta Infopath lomakkeiden ylläpidosta ja integroinnista SharePoint 2016 –ratkaisuihin.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään yksi (1) vuosi Team Foundation Serverin käyttämisestä lähdekoodin versionhallintaan ja toimitusten paketointiin.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • SharePoint 2010 (tai uudempi) sertifikaatti:

  • Microsoft Certified IT Professional

  • Microsoft Certified Professional Developer

  • Microsoft Certified Solutions Expert

  • Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD), MCSD App Builder

 • Määrittelyyn, suunnitteluun ja ohjelmointiin liittyvää työkokemusta vähintään neljästä (4) SharePoint -toteutuskokonaisuuden teosta ja käyttöönotosta SharePoint 2013 (tai uudemmassa) Server tai O365/M365 SharePoint Online -ympäristössä, jossa Sharepoint -toteutuskokonaisuus on toiminut liiketoiminnan ratkaisuna.

 • Tarjottava henkilö on toiminut vähintään kahdessa (2) SharePoint -projektissa asiakasrajapinnassa, jossa asiakasorganisaatio on ollut vähintään keskisuuri (yli 200 henkilöä).

 • Tarjottava henkilö on suunnitellut ja dokumentoinut vähintään yhden (1) SharePoint -arkkitehtuurikuvauksen, joka kuvaa SharePoint -sovelluksen loogisen rakenteen SharePoint -alustalla.

 • Tarjottava henkilö on muokannut SharePoint -toteutuksen layoutteja (leiskoja) sivustomalleihin vähintään yhdessä (1) SharePoint -projektissa.

 • Työkokemusta javascript -sovellusten suunnittelusta ja toteutuksesta vähintään yhdessä (1) projektista.

 • Tarjottava henkilö on käyttänyt CSS -tyylitiedostoja SharePoint -toteutuksen ulkoasun muokkaukseen vähintään yhdessä (1) SharePoint -projektissa.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kaksi (2) vuotta liittyen SharePoint 2016 tai uudempien sivustojen toteuttamiseen ja räätälöintiin.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kaksi (2) vuotta liittyen SharePoint 2016 tai uudempien komponenttien ja kirjastojen muokkaamiseen/kustomointiin.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kaksi (2) vuotta liittyen työkulkujen määrittelyyn ja toteuttamiseen SharePoint 2010 tai uudemmassa ympäristössä.

 • Kokemusta SharePoint 2016 räätälöityjen sovellusten päivittämisestä 2019 ympäristöön.

6. Arkkitehti

Pakolliset vaatimukset:

 • Erityisosaamista ja näyttöjä yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta kokonaisarkkitehtuurin tai kohdearkkitehtuurien sekä arkkitehtuurin hallintamallien kehittämisestä.

 • Työkokemusta vähintään kahdesta (2) projektista, joissa on toiminut arkkitehdin roolissa. Projektissa henkilö on itse tuottanut arkkitehtuurisuunnitelmia ja -dokumentaatiota (arkkitehtuurikuvaus, rajapintakuvaus).

 • Yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta työkokemusta projekteista, jotka on toteutettu monikerros- ja palvelulähtöisen (SOA) -arkkitehtuurin mukaisesti.

 • Osaamista jonkin tietojärjestelmäarkkitehtuurin mallinnukseen soveltuvan välineen, esim. Sparx Enterprise Architect tai käytöstä.

 • Tarjottava henkilö on käyttänyt ja soveltanut työssään kokonaisarkkitehtuurien kehittämistä ohjaavia viitekehyksiä esim. Togaf, Zachman.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Kokemusta laajojen ja vaativien yritysarkkitehtuurien kehittämisestä. Henkilö on kuvannut yritysarkkitehturia ja arkkitehtuurin hallintaa toimintona, määritellyt siihen liittyviä rooleja ja vastuita sekä suunnitellut ja johtanut arkkitehtuurin hallintaa organisaatiossa.

 • Erityisosaamista ja näyttöjä jonkin arkkitehtuurin osa-alueen (toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä-, teknologia) kehittämisestä. Henkilö on itse tuottanut kohdealueen nykytila- ja tavoitetilakuvauksia, kehittämisen tiekarttoja, laatinut esiselvityksiä ja tehnyt kehittämishankkeiden valmistelua.

 • Tarjottava henkilö on toiminut pää- ja tai kohdearkkitehdin roolissa jossakin organisaatiossa.

 • Työkokemusta arkkitehtina toimimisesta julkishallinnon organisaatiossa.

 • Tarjottava henkilö tuntee julkisen hallinnon arkkitehtuurityötä ohjaavat menetelmät ja ohjeistukset; JHS suositukset, Vahti jne.

 • Työkokemusta ratkaisuarkkitehdin roolista kehitysprojektista, joissa on alustana on käytetty pilvialustaa.

 • Työkokemusta ratkaisuarkkitehdin roolista kehitysprojektista, joissa arkkitehtuuri on hyödyntänyt konttiteknologiaa.

 • Työkokemusta Azuren tai muun pilvialustan käyttöönottoprojektista ja Express Routen käytöstä.

 • Työkokemusta kehitysprojekteista, joissa arkkitehtuurissa on hyödynnetty mikropalveluita.

 • Käytännön kokemusta valtionhallinnon tietoturvavaatimusten, -säädösten ja -ohjeistusten soveltamisesta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen.

 • Käytännön kokemusta tietoturvavaatimusten ja -säädösten soveltamisesta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen.

 • Voimassa oleva, soveltuva tietoturva- tai tietosuojasertifikaatti (ANSI/ISO/IEC 17024 akreditoitu). Nimeä sertifikaatti ja suoritusvuosi.

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) kehitysprojektista, jossa on huomioitu sovellusten tietoturvallisuutta OWASP ASVS (application security verification standard) -standardin luokitusten mukaisesti.

7. Tietokanta-asiantuntija

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta tietokantaohjelmoinnista ja SQL-kielen perusteet ovat hallussa. Tietokantaohjelmoinnilla tarkoitetaan sovelluskehitystä tietokannan päälle siten, että kantatoimintoja on käytetty suoraan tai jotakin kehystä (framework) käyttäen. SQL-kielen perusteilla tarkoitetaan projekteissa tapahtunutta SQL-lauseiden käyttöä: kantapäivitykset, -haut, -poistot ja taulujen luontilauseet.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt tietokantaohjelmointia relaatiotietokantaratkaisun päälle (esim. SQL Server tai Oracle).

 • Tarjottava henkilö on optimoinut SQL-lauseita siihen tarkoitetulla työkalulla.

 • Tarjottava henkilö on suunnitellut tietokannan käsitemallin.

 • Tarjottava henkilö on suunnitellut tietokannan viite-eheyksiä, transaktionhallintaa ja indeksejä.

 • Tarjottava henkilö on suunnitellut ja mallintanut tietokannan tietokantarakenteen graafisella välineellä (esimerkki graafisesta välineestä Oracle SQL Data Modeler).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa käyttänyt versionhallintavälineitä (esim. Git).

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta UML-mallinnuskielestä. Kokemukseksi lasketaan esim. luokka-, käyttötapaus- ja sekvenssikaavioiden tulkinta ja mallinnus.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta, tai kahdesta (2) projektista, jossa on käytetty ketterän kehityksen (esim. sovellettu scrum tai kanban) menetelmiä.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta sovellusylläpidosta, jossa hän on toiminut tuotannon tukitehtävissä ja häiriöselvityksessä.

 • Tarjottava henkilö on tuottanut dokumentaatiota sovelluksen käyttöönottoon ja tuotantokäyttöön liittyen, esimerkiksi asennusohjeen tai toipumissuunnitelman.

 • Erinomaiset kommunikointitiadot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä High Availability -vaatimusten mukaisesti.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä eScrum-menetelmällä projektissa, jossa on toiminut sertifioituna scrum masterina tai product ownerina.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluksen julkaisuputken tehtävien (build, release, deploy, test) automatisointia jatkuvan integraation välineitä käyttäen (esim. Jenkins) ja saanut näin lyhennettyä sovelluksen version kehityksestä tuotantoon viennin läpimenoaikaa.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä projekteissa, joissa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin (www.vm.fi/kokonaisarkkitehtuuri) perustuva arkkitehtuuri on ollut käytössä.

 • Tarjottava henkilö on käyttänyt mallinnus- ja dokumentointityökaluja (esim. Enterprise Architect).

 • Tarjottava henkilö on suunnitellut tai toteuttanut johonkin tietokantaan partitioinnin.

 • Tarjottava henkilö on suunnitellut tai toteuttanut Oracle tietokantaan partitioinnin.

 • Tarjottava henkilö on suunnitellut tai toteuttanut korkean käytettävyyden ratkaisuja.

 • Tarjottava henkilö on suunnitellut tai toteuttanut tietoturva- tai tietosuojaratkaisuja.

 • Voimassa oleva, soveltuva tietoturva- tai tietosuojasertifikaatti (ANSI/ISO/IEC 17024 akreditoitu). Nimeä sertifikaatti ja suoritusvuosi.

Toimeksiannon tiedot:

 • Aloitus: maaliskuu 2021 alkaen

 • Kesto: pitkäkestoinen

 • Allokaatio: 100%

 • Sijainti: Helsinki

Kiinnostuitko?

Lähetä CV:si viimeistään keskiviikkona 24.6. osoitteeseen: alihankinta@hiq.fi

Lisätietoja voit kysyä osoitteesta alihankinta@hiq.fi