HiQ

Useita asiantuntijoita osaksi tarjousta (Tietojärjestelmäkehittäminen)

Tekninen projektipäällikkö, Määrittelijä, Ratkaisusuunnittelija, Java-kehittäjä, Testauskoordinaattori, Käyttöliittymäkehittäjä

Etsimme asiantuntijoita osaksi tarjoustamme julkishallinnon asiakkaalle täydentämään tarjottavia asiantuntijoita.

Roolit:

1. Tekninen projektipäällikkö

2. Määrittelijä

3. Ratkaisusuunnittelija

4. Java-kehittäjä

5. Testauskoordinaattori

6. Käyttöliittymäkehittäjä

1. Tekninen projektipäällikkö

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta teknisen projektipäällikön tehtävistä yhteensä vähintään viiden (5) vuoden ajalta vuoden 2010 jälkeen.

 • Työkokemusta ICT-toimittajan ohjaamisesta (yhteyshenkilönä toimiminen toimittajaan päin asiakasorganisaation puolesta ja toimittajalta tilattavan työn ohjaus, sopimushallinta, palvelun laadun hallinta) JA / TAI työkokemusta ICT-toimittajan palveluksessa toimimisesta asiakasrajapinnassa toimittajan projektipäällikkönä (edellä mainitun kaltaisen "ohjauksen" kohteena olemisesta).

 • Olet toiminut projektipäällikkönä vähintään yhdessä (1) ICT-projektissa, jonka suunniteltu laajuus on ollut vähintään yksi (1) kalenterivuosi ja jonka projektiryhmän laajuus on ollut vähintään kymmenen (10) asiantuntijaa projektipäällikön lisäksi.

 • Olet toiminut projektipäällikkönä ICT-palveluiden projektissa/hankkeessa, jossa on ollut vähintään 4 sidosryhmää. Sidosryhmillä tarkoitetaan toimittajaa, asiakkaita, yrityksiä tai organisaatioita.

 • Olet vienyt läpi vähintään kolmen (3) ICT-projektia alusta tuotantoon vientiin asti projektipäällikön roolissa.

 • Olet laatinut vähintään kolmen (3) ICT-projektin seuraavat dokumentit ja projektin ohjausryhmä on ne hyväksynyt:

  • projektisuunnitelman liitteineen (sisältää vähintään muutoksen hallinta-, riskien hallinta-, viestintä-, laadunhallintasuunnitelmat)

  • tilanneraportoinnin

  • loppuraportin

 • Projektipäällikkökokemusta vähintään yhdestä (1) ICT-kehitysprojektin tuotantoonviennin suunnittelusta ja tuotantoonviennistä.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Olet toiminut projektipäällikkönä vähintään yhdessä (1) ICT-projektissa, jonka laajuus on ollut vähintään yksi (1) kalenterivuosi ja jonka projektiryhmän laajuus on ollut vähintään kaksikymmentä (20) asiantuntijaa projektipäällikön lisäksi.

 • Olet toiminut projektipäällikkönä vuoden 2012 jälkeen vähintään yhdessä (1) ICT-palveluiden projektissa/hankkeessa monitoimittajaympäristössä (vähintään 3 toimittajaa yhdessä projektissa/hankkeessa).

 • Kokemusta toimittajan ulkomaisten edustajien ja ulkomaisen projektihenkilökunnan kanssa toimimisesta projekteissa vähintään yhden (1) vuoden ajalta vuoden 2012 jälkeen.

 • Projektipäällikkökokemusta vähintään kolmesta (3) ICT-kehitysprojektin tuotantoonviennin suunnittelusta ja tuotantoonviennistä.

 • Kokemusta projektinhallintatyökalujen käyttämisestä, esim. Jira + Confluence, ja MS Project tai vastaavasta käytännön projektinhallintatyössä.

 • Voimassa oleva projektinhallinta -sertifikaatti.

 • Työkokemusta esimiehen tehtävistä yhteensä vähintään yhden (1) vuoden ajalta.

 • Olet osallistunut vähintään yhteen (1) korotetun tai korkean tietoturvatason projektiin projektipäällikkö- tai asiantuntijatehtävissä.

 • Kokemusta ketterällä menetelmällä toteutetuista ICT-kehitysprojekteista.

 • Tarjottavalla henkilöllä on kokemusta SAFe-viitekehyksen mukaisesti toteutetuista ICT-kehitysprojekteista/-hankkeista.

 • Kokemusta scrum masterina tai kehitystiimin tiiminvetäjänä toimimisesta tai vastaavasta roolista.

 • Olet toiminut projektipäällikkönä/-hankepäällikkönä vähintään yhdessä (1) julkishallinnon IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen.

 • Käytännön kokemusta valtionhallinnon tietoturvavaatimusten, -säädösten ja -ohjeistusten soveltamisesta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen.

 • Voimassa oleva, soveltuva tietoturva- tai tietosuojasertifikaatti (ANSI/ISO/IEC 17024 akreditoitu).

2. Määrittelijä

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta vaatimusmäärittelijän ja/tai määrittelijän tehtävistä räätälöityjen sovellusten toteutuksessa.

 • Vähintään kolmen (3) vuoden ajalta työkokemusta vaatimusmäärittelijän ja/tai määrittelijän tehtävistä projekteissa, jotka on toteutettu SOA-arkkitehtuurin mukaisesti.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään viiden (5) vuoden ajalta projekteista, joissa on toiminut vaatimusmäärittelijänä tuottaen liiketoiminnan ja tietojärjestelmän vaatimusluettelon.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään viiden (5) vuoden ajalta UML-kaavioiden käytöstä, sisältäen käyttötapaukset, luokkakaaviot, ja tilakaaviot.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolme (3) vuotta projekteista, joissa hän on tehnyt rajapintakuvauksia.

 • Työkokemusta vaatimusmäärittelijän ja/tai määrittelijän tehtävistä projekteissa, jossa on käytetty sanomakuvauksia ja joissa sanomien esitystapa on XML/Json.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta käyttäjälähtöisestä määrittelystä (esim. selainkäyttöliittymät, asiointi-/nettipalvelut).

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta jonkin tietojärjestelmäkehittämiseen soveltuvan mallinnusvälineen, esim. Sparx Enterprise Architect, käytöstä.

 • Työkokemusta ketterän kehittämisen työtavoista.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Työkokemusta vähintään kolmesta (3) projektista, jotka on toteutettu ketteriä menetelmiä hyödyntäen.

 • Vaatimusten hallintaan liittyvää osaamista (esimerkiksi vaatimusten hierarkioista, versionhallinnasta, ohjelmistoista, vaatimusten ja testitapausten integroinnista).

 • Kokemusta julkishallinnon organisaatiosta tietojärjestelmien tai sähköisen asioinnin kehittämisestä.

 • Kokemusta ulkomaisten ohjelmistotoimittajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä (vähintään 1 projekti). Tarjottava henkilö on tehnyt suoraan yhteistyötä toimittajan kehitystiimin kanssa.

 • Työkokemusta valmisohjelmistoratkaisujen hankintaan tähtäävästä vaatimusmäärittelystä ja määrittelystä.

3. Ratkaisusuunnittelija

Pakolliset vaatimukset:

 • Kokemusta laajojen tietojärjestelmäkokonaisuuksien vaatimien infrastruktuuriympäristöjen suunnittelusta ja toteutuksen ohjauksesta. (laaja tietojärjestelmäympäristö, vähintään 10 integraatiota sisäisiin tai ulkoisiin järjestelmiin ja toimijoihin).

 • Käytännön kokemusta ei-toiminnallisten ja teknisten vaatimusten vaatimusmäärittelytehtävistä.

 • Tarjottava henkilö on itse laatinut ratkaisusuunnittelun alueelle kohdistuvia kuvauksia: arkkitehtuurin / ratkaisun kuvaus, rajapintakuvaukset, SOA-palveluiden kuvauksia, jatkuvan palvelun/ylläpidon edellyttämä dokumentaatio (asennusohjeet, operointiohjeet, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat).

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta Linuxista ja Windows serveristä sovellusten ajoalustana.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta JavaScript-teknologiasta ja sen mukaisten sovellusten kehittämisestä.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään viiden (3) vuoden ajalta UML-kaavioiden käytöstä, sisältäen käyttötapaukset, luokkakaaviot, ja tilakaaviot.

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta jonkin tietojärjestelmäkehittämiseen soveltuvan mallinnusvälineen, esim. Sparx Enterprise Architect, käytöstä.

 • Yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta työkokemusta projekteista, jotka on toteutettu monikerros-/SOA-arkkitehtuurin mukaisesti.

 • Työkokemusta projekteista, joissa on tehty räätälöityä sovelluskehitystä.

 • Kokemusta ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä (esim. Scrum).

 • Kokemusta valmisohjelmistoratkaisujen hankinnasta ja käyttöönotosta.

 • Yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden kokemus integraatioarkkitehtuureista, integraatioiden toteutuksesta ja testaamisesta.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi.

Eduksi:

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä.

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta SAFe-mallin mukaisesta ohjelmistokehityksestä.

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta tietoliikennesuunnittelusta (esim. kuormanjakosäännöt, palomuuriavaukset).

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta konttiteknologiasta (esim. Docker).

 • Yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden kokemus julkaisun- ja versionhallinnan prosesseista ja näiden tehostamisesta automaation keinoin.

 • Kokemusta monitoimittajaympäristössä toimimisesta (monitoimittajaympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa on ollut Tilaajan lisäksi vähintään kaksi (2) ICT-toimittajaa).

 • Yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden kokemus toimimisesta High Availability -ympäristössä.

 • Käytännön kokemusta valtionhallinnon tietoturvavaatimusten, -säädösten ja -ohjeistusten soveltamisesta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen.

 • Käytännön kokemusta tietoturvavaatimusten ja -säädösten soveltamisesta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen.

 • Voimassa oleva, soveltuva tietoturva- tai tietosuojasertifikaatti (ANSI/ISO/IEC 17024 akreditoitu).

 • Työkokemusta alustojen ja middlewaren tietoturva-asetuksien määrittelystä, toteutuksesta tai turvallisesta käyttöönotosta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen.

4. Java-kehittäjä

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta yhteensä vähintään viiden (5) vuoden ajalta Java EE -teknologiasta ja sen mukaisten sovellusten toteutuksesta.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta Spring-kehyksen käytöstä (käyttänyt Spring, Spring Security, Spring Boot -sovelluskirjastoja toteutuksessa).

 • Työkokemusta vähintään yhden (1) vuoden ajalta, tai yhdestä (1) projektista, joissa on ollut käytössä WebLogic Server sovelluspalvelin. Työkokemukseksi lasketaan sovellusten asennus, konfigurointi ja muut ylläpitotehtävät.

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista jossa alustana on käytetty Linux- tai Unix-ympäristöä. Työkokemukseksi lasketaan Unix- ja Linux-ympäristöissä sellaiset projektit, joissa henkilö on käyttänyt Unix- ja Linux-käyttöjärjestelmien peruskomentoja kuten hakemistojen ja tiedostojen käsittelyt yms.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään yhden vuoden ajalta, tai yhdestä (1) projektista, joissa on ollut käytössä konttiteknologialla virtualisoitu ympäristö (esim. Docker, Kubernetes).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa tehnyt ohjelmallista XML-käsittelyä (esim. Xpath, DOM, Saxon, Xstream, XmlBean + Dozer).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa on tehnyt sovelluskehitystä käyttäen jotain POJO-, SOAP- tai JSON-rajapintaa.

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa käyttänyt versionhallintavälineitä (esim. Git).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista jossa käyttänyt Java-ohjelmistoprojektin hallinta/julkaisutyökalua (esim.Maven).

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta Eclipse- tai Visual Code -ohjelmistokehitysympäristössä.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta yleisesti käytetyistä yksikkötestauskehyksistä (esim. JUnit + Mockito). Kokemukseksi lasketaan testien toteuttaminen.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta UML-mallinnuskielestä. Kokemukseksi lasketaan esim. luokka-, käyttötapaus- ja sekvenssikaavioiden tulkinta ja mallinnus.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta, tai kahdesta (2) projektista, jossa on käytetty ketterän kehityksen (esim. sovellettu scrum tai kanban) menetelmiä.

 • Työkokemusta vähintään kahden (2) vuoden ajalta, tai kahdesta (2) projektista, joissa on toimittu jatkuvan integraation (CI) ympäristössä (esim. Jenkins, Bamboo).

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta sovellusylläpidosta, jossa hän on toiminut tuotannon tukitehtävissä ja häiriöselvityksessä.

 • Tarjottava henkilö on tuottanut dokumentaatiota sovelluksen käyttöönottoon ja tuotantokäyttöön liittyen, esimerkiksi asennusohjeen tai toipumissuunnitelman.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä eli koodannut projekteissa, joissa on tunnistettu sovellusten tietoturvahaavoittuvuuksia.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä eli koodannut tietoturvallisten sovellusohjelmointiohjeiden tai -standardien mukaisesti.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä eli koodannut tietoturvallisten sovellusohjelmointimenettelyjen mukaisesti, esim. toteuttanut tietoturvakontrolleja tunnetuille haavoittuvuuksille (OWASP Top 10 Web Application Security Risks).

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä projekteissa tietosuojan huomioivien periaatteiden mukaisesti.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä käyttäen:

  • Hibernate ORM-kehystä

  • C#, Python

  • Windows server, Jetty

  • Docker, Kubernetes

  • XML

  • Jenkins

  • Enterprise Architect

  • BPMN-mallinnuskieli

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä ja tehnyt ympäristöön liittyviä konfigurointi- tai administrointitehtäviä ympäristössä, jossa käyttöjärjestelmänä on Unix, Linux tai Windows Server.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä High Availability -vaatimusten mukaisesti.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt ja toteuttanut sovelluksen valvontaa ja monitorointia monitorointivälineellä (esim. AppDynamics tai Dynatrace).

 • Tarjottava henkilö on suunnitellut ja toteuttanut suunnittelumallien mukaisia ratkaisuja.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä projekteissa, joissa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin (www.vm.fi/kokonaisarkkitehtuuri) perustuva arkkitehtuuri on ollut käytössä.

 • Tietoturvaosaaminen ja tietosuojaosaaminen

 • Testausosaaminen

 • Integraatio-osaaminen

5. Testauskoordinaattori

Pakolliset vaatimukset:

 • Asiantuntija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan ja ohjaamaan työtä ja toimeksiantoa kokonaisuudessaan. Asiantuntija kykenee myös toteuttamaan vaativia sisällön kuvauksen mukaisia tehtäviä ja/tai johtamaan niiden toteuttamiseksi määriteltyjä asiantuntijoita.

 • Työkokemusta hankinnan kohteen mukaisista testauskoordinaattori tehtävistä vähintään 500 htp vuoden 2015 jälkeen.

 • Tarjottava henkilö on toiminut testauskoordinaattorina vähintään 150 htp:n verran vuoden 2015 jälkeen ICT-projektissa, jonka suunniteltu laajuus on ollut vähintään 1000 htp ja kesto vähintään yksi (1) kalenterivuosi ja jonka suunnitellun testauksen laajuus on ollut vähintään 500 testitapausta.

 • Tarjottava henkilö on toiminut testauskoordinaattorina tai testausvastaavana ICT-palveluiden projektissa/hankkeessa, jossa on ollut vähintään 6 sidosryhmää. Sidosryhmillä tarkoitetaan toimittajaa, asiakkaita, yrityksiä tai organisaatioita.

 • Tarjottava henkilö on laatinut vähintään kolmen (3) ICT-projektin seuraavat dokumentit ja projektin ohjausryhmä on ne hyväksynyt:

  • testaussuunnitelman liitteineen

  • testauksen tilanneraportin

  • testauksen loppuraportin

 • Tarjottavalla henkilöllä on kokemusta testauksenhallintatyökalujen käyttämisestä.

 • Voimassa oleva testauksen -sertifikaatti.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Kokemusta testaustiimin vetämisestä ICT-projektissa vuoden 2015 jälkeen, jossa testaustiimin koko ollut vähintään neljä (4) henkeä. Testaustiimillä tarkoitetaan testaustehtäviä tekeviä henkilöitä, joiden työnohjauksesta testaustiiminvetäjä on ollut vastuussa.

 • Kokemusta ketterillä menetelmillä toteutetuista ICT-kehitysprojekteista.

 • Kokemusta seuraavista laadunvarmistustehtävistä:

  • auditointien suunnittelu/suorittaminen

  • riskienhallinnan suunnittelu/suorittaminen tai projektin/organsiaation laatusuunnitelman laatiminen.

 • Kokemusta testaajien kouluttamisesta ja mentoroinnista.

6. Käyttöliittymäkehittäjä

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta JavaScript-teknologiasta ja sen mukaisten sovellusten toteutuksesta.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta Single Page App-arkkitehtuurista ja sen mukaisten käyttöliittymien toteutuksesta.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään yhden (1) vuoden ajalta, tai yhdestä (1) projektista, joissa on ollut käytössä konttiteknologialla virtualisoitu ympäristö (esim.Docker, Kubernetes).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa tehnyt ohjelmallista XML-käsittelyä (esim. Xpath, DOM, Saxon, Xstream, XmlBean + Dozer).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa on toteuttanut REST/JSON-rajapinnan.

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa käyttänyt versionhallintavälineitä (esim. Git).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista jossa käyttänyt JavaScript-ohjelmistoprojektin hallinta/julkaisutyökalua (esim.Yarn- tai NPM).

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta Eclipse- tai Visual Code -ohjelmistokehitysympäristössä.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta yleisesti käytetyistä yksikkötestauskehyksistä (esim. Jest). Kokemukseksi lasketaan testien toteuttaminen.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt ja suorittanut käyttöliittymätestejä automatisointivälineen avulla (esim. Selenium, Robot Framework).

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta UML-mallinnuskielestä. Kokemukseksi lasketaan esim. luokka-, käyttötapaus- ja sekvenssikaavioiden tulkinta ja mallinnus.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta, tai kahdesta (2) projektista, jossa on käytetty ketterän kehityksen (esim. sovellettu scrum tai kanban) menetelmiä.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta, tai kahdesta (2) projektista, joissa on toimittu jatkuvan integraation (CI) ympäristössä (esim. Jenkins, Bamboo).

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta sovellusylläpidosta, jossa hän on toiminut tuotannon tukitehtävissä ja häiriöselvityksessä.

 • Tarjottava henkilö on tuottanut dokumentaatiota sovelluksen käyttöönottoon ja tuotantokäyttöön liittyen, esimerkiksi käyttöohjeen, asennusohjeen tai toipumissuunnitelman.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä projekteissa, joissa on tunnistettu sovellusten tietoturvahaavoittuvuuksia.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä tietoturvallisten sovellusohjelmointimenettelyjen mukaisesti, esim. toteuttanut tietoturvakontrolleja tunnetuille haavoittuvuuksille (OWASP Top 10 Web Application Security Risks).

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä projekteissa tietosuojan huomioivien periaatteiden mukaisesti.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystä projekteissa käyttäen jotakin seuraavista:

  • React ja/tai AngularJS

  • JSP (esim. Apache Tiles)

  • C#, Python

  • Windows Server, Jetty

  • XML

  • Docker, Kubernetes

  • Jenkins

  • Enterprise Architect

  • BPMN-mallinnuskieli

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä ja tehnyt ympäristöön liittyviä konfigurointi- tai administrointitehtäviä ympäristössä, jossa käyttöjärjestelmänä on Unix, Linux tai Windows Server.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä High Availability -vaatimusten mukaisesti.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt ja toteuttanut sovelluksen valvontaa ja monitorointia monitorointivälineellä (esim.AppDynamics tai Dynatrace).

 • Tarjottava henkilö on suunnitellut ja toteuttanut suunnittelumallien mukaisia ratkaisuja, esim. J2EE Core Patterneja ja SOA Design Patterneja.

 • Tarjottava henkilö on toiminut sovelluskehitysprojektissa sertifioituna scrum masterina tai product ownerina.

 • Tarjottava henkilö on tehnyt sovelluskehitystyötä projekteissa, joissa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin (www.vm.fi/kokonaisarkkitehtuuri) perustuva arkkitehtuuri on ollut käytössä.

 • Tarjottavan henkilön vastuulla on ollut projektissa ohjelmiston loppukäyttäjien kouluttaminen ja ohjeiden kirjoittaminen.

 • Tarjottavan henkilön vastuulla on ollut projektissa muiden kehittäjien kouluttaminen ja kehittäjien ohjeiden kirjoittaminen (ohjelmointikäytännöt, sovelluskehitysvälineiden käyttö).

 • Tietoturvaosaaminen ja tietosuojaosaaminen

 • Testausosaaminen

 • Käyttöliittymäsuunnitteluosaaminen

Toimeksiannon tiedot:

 • Aloitus: maaliskuu 2021 alkaen

 • Kesto: pitkäkestoinen

 • Allokaatio: 100%

 • Sijainti: Helsinki

Kiinnostuitko?

Lähetä CV:si viimeistään keskiviikkona 24.6. osoitteeseen: alihankinta@hiq.fi

Lisätietoja voit kysyä osoitteesta alihankinta@hiq.fi