Digitaalinen integraatiohubi - digitalisaation mahdollistaja

Onko liiketoimintadatasi vanhojen peikkojen hallussa? Lymyileekö arvokas data hitaiden legacy-järjestelmien sisällä, vaikka sitä pitäisi pystyä julkaisemaan verkossa?

Mikä on digitaalinen integraatiohubi?

Vuonna 2021 Gartner kuvasi lähestymistavan, joka mahdollistaa digitalisaation vanhojen järjestelmien kanssa integraatioalustan avulla. Sen nimi on Digital Integration Hub - tai suomennettuna digitaalinen integraatiohubi. Tarve on ilmeinen - digitaalisten palvelujen ja kanavien kysyntä kasvaa entisestään COVID-19:n kautta, ja jopa perinteisemmät ja hitaammin liikkuvat yritykset joutuvat miettimään, miten lähestyä asiakkaitaan ja kuinka saada kumppaniyhteyksistään täysin automaattisia.

Digitaalisen integraatiohubin (DIH) idea on, että API-rajapintoja käytetään julkisivuina vanhojen järjestelmien piilottamiseksi. APIt tehdään mikropalvelutyyppisesti pieniksi, itsenäisiksi liiketoimintafunktioiksi, kuten "getCustomerData" tai "orderProduct". APIt voivat olla komposiitti-API-rajapintoja, jotka yhdistelevät tietoa useammasta lähteestä, kuten ERP:stä ja CRM:stä.

Jos nämä APIt hitsataan suoraan taustajärjestelmiin kiinni, päädymme ns. vahvasti kytkettyyn (coupled) järjestelmään. Tämä ei ole hyvä, jos APIt ovat esimerkiksi julkisesti saatavilla tai niihin kohdistuu kova kuorma muista järjestelmistä. Vahvasti taustajärjestelmiin kytketyt APIt mahdollistavat tahattoman ylikuormitustilanteen iäkkäämpiin taustajärjestelmiin, joita ei sellaiseen kuormituksen kestämiseen oltu alkujaan suunniteltu.

Digitaalisen integraatiohubin- tai DIHin - juuriajatus on poistaa tämä tiukka kytkös API:n ja olemassa olevan taustajärjestelmän väliltä. Esimerkiksi integraatioalusta frendsissä voi suorittava osa, mitä kutsumme agentiksi, toimia vaikkapa konttiympäristössä. Agentit skaalautuvat konttiympäristön ohjaamana tarpeen mukaan. Aamulla kuormapiikin aikana voi olla 10 agenttia ja kuorman pienennyttyä, konttiympäristö vähentää agenttien määrää automaattiseti kuormitusta seuraten. Ongelma tässä skaalautumisessa on taustajärjestelmät – ne eivät skaalaudu mukana, vaikka integraatioalusta olisi kuinka suorituskykyinen tai skaalautuva.

Frends toimii digitaalisena integraatiohubina ja piilottaa taustajärjestelmät
Frends toimii digitaalisena integraatiohubina ja piilottaa taustajärjestelmät

Frends DIH:ssä tärkeät yritystiedot pumpataan välitietokantaan (esim. muistinvaraiseen tietokantaan) ja API:t muodostavat yhteyden tähän tietovarastoon. Datapumput ovat frends-agentteja, joihin ohjelmoitu logiikka kerää yhdestä tai useammasta taustasovelluksesta tiedon ja rakentaa niistä nopeasti luettavan tietorakenteen välimuistivarastoon. Jos APIn tarkoitus on päivittää tai lisätä tietoja taustajärjestelmiin, datapumput sisältävät loogisen päättelyn frendsin visuaalisella kuvauskielellä (BPMN2.0), jossa ratkotaan mm. päivitysjärjestyksen ongelmat. Esimerkiksi palvelu, joka ottaa tilauksia vastaan, voi olla suoraan myyntiedustajan käytössä käyttöliittymän kautta sekä tilauksia voi virrata APIn kautta. Pelkkä jonojärjestelmä ei riitä ratkomaan useamman kirjoittajan ongelmaa taustajärjestelmän päässä. Upottamalla looginen päättelyketju datapumppuun integraatioalustalla, tämä ongelma ratkeaa.

Digitaalinen integraatiohubi mahdollistaa myös kolmikerrosarkkitehtuurin. Jopa tiedostopohjaiset vintage-järjestelmät voidaan apittaa. Näin mahdollistetaan digitalisaatio jos vain latenssi tiedon ajantasaisuudessa sallitaan. Kolmikerrosarkkitehtuuri mahdollistaa myös vanhojen järjestelmien alasajon ja päivityksen taustalla. Käyttäjät ja käyttöliittymät toimivat fasadi-apin varassa ja taustalla oleva vanha pääjärjestelmä voidaan vaihtaa käyttäjien huomaamatta.

Digital Integration Hubin avulla on mahdollista pidentää esimerkiksi ERP:n käyttöikää jopa kymmenellä vuodella.

Antti Toivanen
Frends integraatiopalvelut

Kirjoittajalla on yli 23 vuoden kokemus integraatioista ja prosessiautomaatiosta.

Lisää

Tästä projektista

Antti Toivanen
Frends integraatiopalvelutantti.toivanen@hiq.fi+358 40 715 1935