HiQ

Useita asiantuntijoita osaksi tarjousta (Design, saavutettavuus, käytettävyys)

Palvelumuotoilija, Käytettävyysasiantuntija, Käyttöliittymäsuunnittelija, Saavutettavuusasiantuntija

Etsimme asiantuntijoita osaksi tarjoustamme julkishallinnon asiakkaalle täydentämään tarjottavia asiantuntijoita.

Roolit:

1. Palvelumuotoilija 2. Käytettävyysasiantuntija 3. Käyttöliittymäsuunnittelija 4. Saavutettavuusasiantuntija

1. Palvelumuotoilija

Pakolliset vaatimukset:

 • Yhteensä vähintään viiden (5) vuoden työkokemus palvelumuotoilusta

 • Käytännön kokemusta asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja palvelumuotoilun menetelmien soveltamisesta

 • Käytännön kokemusta digitaalisten palveluiden muotoilusta ja konseptoinnista

 • Kokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta palvelumuotoiluprojektin suunnittelusta, fasilitoinnista ja osallistavasta läpiviemisestä

 • Työkokemusta prosessien kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Kokemusta työpajojen, kokousten ja palvelumuotoiluprosessin fasilitoinnista yhteensä vähintään kolme (3) vuotta

 • Kokemusta palvelun määrittelemisestä, kuvaamisesta ja tuotteistamisesta yhteensä vähintään kolme (3) vuotta

 • Kokemusta asiakasymmärryksen keräämisestä, kerryttämisestä ja dokumentoinnista yhteensä vähintään viisi (5) vuotta

 • Kokemusta viestinnän palvelumuotoilusta yhteensä vähintään yksi (1) vuosi

 • Kokemusta liiketoimintaprosessien kehittämisestä yhteensä vähintään yksi (1) vuosi

 • Kokemusta digitaalisten palveluiden ja kanavien sekä sähköisen asioinnin kehittämisestä yhteensä vähintään kaksi (2) vuotta

 • Kokemusta palveluiden konseptoinnista ja vaatimusmäärittelystä (toiminnalliset vaatimukset) sekä asiakaslähtöisestä tuote- tai palvelukonseptin kehittämisestä yhteensä vähintään yksi (1) vuosi

 • Kokemusta yhteiskehittämisestä palvelumuotoiliprojekteissa yhteensä vähintään yksi (1) vuosi

 • Käytännön kokemusta valtionhallinnon tietoturvavaatimusten, -säädösten ja -ohjeistusten soveltamisesta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen

 • Käytännön kokemusta tietoturvavaatimusten ja -säädösten soveltamisesta vähintään yhdessä (1) IT-projektissa tai -hankkeessa vuoden 2012 jälkeen

2. Käytettävyysasiantuntija

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta käytettävyysasiantuntijan tehtävistä yhteensä vähintään viiden (5) vuoden ajalta

 • Työkokemusta käytettävyystestauksesta yhteensä vähintään viiden (5) vuoden ajalta

 • Kokemusta käytettävyysasiantuntijana työskentelystä vähintään kolmessa (3) asiointipalvelun kehittämishankkeessa, joiden käytettävyystestauksen henkilö on tehnyt päävastuullisena (ei avustavassa roolissa)

 • Kyky raportoida tulokset selkeästi ja visuaalisesti ja kokemus vähintään kahden käytettävyysraportin itsenäisestä tekemisestä

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Työkokemusta vähintään kolmesta (3) projektista, jotka on toteutettu ketteriä menetelmiä hyödyntäen

 • Saavutettavuuteen ja saavutettavuusarviointeihin liittyvä osaaminen

 • Kokemus käytettävyysasiantuntijana työskentelystä vähintään viidessä (5) asiointipalvelun kehittämishankkeessa, joiden käytettävyystestauksen henkilö on tehnyt päävastuullisena (ei avustavassa roolissa)

 • Kokemusta julkishallinnon organisaatiosta tietojärjestelmien tai sähköisen asioinnin kehittämisestä

 • Henkilöllä on käytössään työnantajan/yhteistyökumppanin kautta fasiliteetit, joilla voidaan hoitaa käytettävyystestien osallistujarekrytoinnit ja tavoittaa kansalaisia osallistumaan palvelukehitykseen (nettifoorumi, aktiivinen vapaaehtoisten FB-ryhmä, tms.)

3. Käyttöliittymäsuunnittelija

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta käyttöliitttymäsuunnittelijan tehtävistä yhteensä vähintään viiden (5) vuoden ajalta

 • Työkokemusta saavutettavuuden varmistamisesta suunnittelemissaan käyttöliittymissä

 • Kokemus käyttöliittymäsuunnittelijana työskentelystä vähintään kolmessa (3) asiointipalvelun kehittämishankkeessa, joiden käyttöliittymäsuunnittelusta hän on ollut päävastuussa

 • Osaaminen Sketchin, Invisionin tai muun vastaavan graafisen suunnittelun työkalun käyttämisestä päivittäisessä suunnittelutyössä

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Työkokemusta vähintään kolmesta (3) projektista, jotka on toteutettu ketteriä menetelmiä hyödyntäen

 • Saavutettavuuteen ja saavutettavuusarviointeihin liittyvää osaamista yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta

 • Kokemusta graafisesta suunnittelun tehtävistä (esim. ikonit) yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta

 • Kokemusta animaatioiden suunnittelusta ja toteutuksesta

 • Kokemusta julkishallinnon organisaatiosta tietojärjestelmien tai sähköisen asioinnin kehittämisestä

4. Saavutettavuusasiantuntija

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta saavutettavuusasiantuntijan tehtävistä yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta

 • WCAG-kriteeristön tuntemus ja kyky tehdä saavutettavuusarviointeja kriteeristön pohjalta

 • Tarvittavien saavutettavuusarviointivälineiden tuntemus ja kyky kertoa mitä välineitä arviointiin tarvitsee

 • Kokemus vähintään neljän (4) sähköisen palvelun tai laajan verkkosivuston saavutettavuusarvioinnin tekemisestä, joiden tekemisestä hän on ollut päävastuussa (ei avustavassa roolissa)

 • Kyky tukea kehittäjiä teknisten saavutettavuuskorjausten tekemisessä ja omaa perustaidot käyttöliittyvän HTML/CSS/JavaScript-ohjelmoinnista

 • Kyky raportoida tulokset selkeästi ja visuaalisesti ja kokemus vähintään kolmen saavutettavuusraportin itsenäisestä tekemisestä

 • Kokemusta asiakirjojen ja lomakkeiden saavutettavuudesta (office, pdf, kyselytyökalut)

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Työkokemusta vähintään kolmesta (3) projektista, jotka on toteutettu ketteriä menetelmiä hyödyntäen

 • Kokemus saavutettavuusasiantuntijana työskentelystä vähintään kahdessa (2) palvelun tai verkkosivuston kehittämishankkeessa, joiden saavutettavuuden varmistamisesta henkilö on ollut päävastuussa jo kehittämisen aikana (ei avustavassa roolissa)

 • Kokemusta julkishallinnon organisaatiosta tietojärjestelmien tai sähköisen asioinnin kehittämisestä

 • Kokemusta median jakelun (videot, äänitiedostot, koulutusmateriaalit, some) saavutettavuudesta

Toimeksiannon tiedot:

 • Aloitus: maaliskuu 2021 alkaen

 • Kesto: pitkäkestoinen

 • Allokaatio: 100%

 • Sijainti: Helsinki

Kiinnostuitko?

Lähetä CV:si viimeistään keskiviikkona 24.6. osoitteeseen: alihankinta@hiq.fi

Lisätietoja voit kysyä osoitteesta alihankinta@hiq.fi