HiQ

Useita kehittäjiä osaksi tarjousta (Sähköisen asioinnin kehittäminen ja ylläpito)

HiQ etsii kokeneita käyttöliittymä- ja backend-kehittäjiä osaksi julkishallinnon tarjousta

Etsimme käyttöliittymä- ja backend-kehittäjiä osaksi tarjoustamme julkishallinnon asiakkaalle täydentämään tarjottavia asiantuntijoita.

Roolit:

1. Käyttöliittymäkehittäjä

2. Backend-kehittäjä

1. Käyttöliittymäkehittäjä

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta vähintään kahden (2) vuoden ajalta JavaScript-teknologiasta ja sen mukaisten sovellusten toteutuksesta.

 • Työkokemusta vähintään kahden (2) vuoden ajalta Single Page App-arkkitehtuurista ja sen mukaisten käyttöliittymien toteutuksesta

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kolmen (3) vuoden ajalta sovellusten toteuttamisesta jollakin ohjemointikielellä JavaScript, Java, C# tai Python.

 • Työkokemusta vähintään yhden (1) vuoden ajalta, tai yhdestä (1) projektista, joissa on ollut käytössä konttiteknologialla virtualisoitu ympäristö (esim.Docker, Kubernetes).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa tehnyt ohjelmallista XML-käsittelyä (esim. Xpath, DOM, Saxon, Xstream, XmlBean + Dozer).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa on toteuttanut REST/JSON-rajapinnan.

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa käyttänyt versionhallintavälineitä (esim. Git).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista jossa käyttänyt JavaScript-ohjelmistoprojektin hallinta/julkaisutyökalua (esim.Yarn- tai NPM).

 • Työkokemusta vähintään kolmen (3) vuoden ajalta Eclipse-, Visual Studio Code tai vastaavasta ohjelmistokehitysympäristössä.

 • Työkokemusta vähintään kolmen (3) vuoden ajalta yleisesti käytetyistä yksikkötestauskehyksistä (esim. Jest, Mocha). Kokemukseksi lasketaan testien toteuttaminen.

 • Työkokemusta vähintään kolmen (3) vuoden ajalta UML-mallinnuskielestä. Kokemukseksi lasketaan esim. luokka-, käyttötapaus- ja sekvenssikaavioiden tulkinta ja mallinnus.

 • Työkokemusta vähintään kahden (2) vuoden ajalta, tai kahdesta (2) projektista, jossa on käytetty ketterän kehityksen (esim. sovellettu scrum tai kanban) menetelmiä.

 • Työkokemusta vähintään kahden (2) vuoden ajalta, tai kahdesta (2) projektista, joissa on toimittu jatkuvan integraation (CI) ympäristössä (esim. Jenkins, Bamboo).

 • Työkokemusta vähintään kahden (2) vuoden ajalta sovellusylläpidosta, jossa hän on toiminut tuotannon tukitehtävissä ja häiriöselvityksessä.

 • Kokemusta dokumentaation tuottamisesta sovelluksen käyttöönottoon ja tuotantokäyttöön liittyen, esimerkiksi käyttöohjeen, asennusohjeen tai toipumissuunnitelman.

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä projekteissa, joissa on tunnistettu sovellusten tietoturvahaavoittuvuuksia.

 • Kokemus sovelluskehitystyöstä tietoturvallisten sovellusohjelmointimenettelyjen mukaisesti, esim. toteuttanut tietoturvakontrolleja tunnetuille haavoittuvuuksille (OWASP Top 10 Web Application Security Risks).

 • Kokemus sovelluskehitystyöstä projekteissa tietosuojan huomioivien periaatteiden mukaisesti.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi

Eduksi:

 • Kokemusta sovelluskehityksestä projekteissa käyttäen React- tai AngularJS-käyttöliittymäkehystä.

 • Kokemusta sovelluskehityksestä projekteissa JavaScriptillä (TypeScriptillä).

 • Kokemusta JavaScript-teknologialla toimivista totetuksista, joissa toteutetaan toimiva ohjelmistokomponentti, joka tarjoaa REST rajapinnan(tai useita) ja käyttää SOAP tai REST rajapintoja muista palveluista.

 • Kokemusta sovelluskehityksestä projektissa myös muilla ohjelmointikielillä kuin JavaScriptillä esim. Java, C#, Python.

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä ja ympäristöön liittyvistä konfigurointi- tai administrointitehtävistä ympäristössä, jossa käyttöjärjestelmänä on Unix tai Linux.

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä High Availability -vaatimusten mukaisesti.

 • Kokemusta sovelluksen valvonnasta ja monitoroinnista monitorointivälineellä (esim. AppDynamics tai Dynatrace).

 • Kokemusta graafisesta XML-tietojen mäppäyksestä tai muunnoksista ja siihen sopivista välineistä, kuten Mapforce.

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä projekteissa, joissa on ollut käytössä konttiteknologialla virtualisoitu ympäristö (esim. Docker, Kubernetes).

 • Kokemusta suunnittelumallien mukaisten ratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Suunnittelumallilla (design pattern) tarkoitamme esim. Node.js Patterneja ja AngulasJS Patterneja

 • Kokemusta sertifioituna scrum masterina tai product ownerina toimimisesta sovelluskehitysprojektissa (esim. Certified Scrum Master\Professional Scrum Master, Certified Scrum Product Owner\Professional Scrum Product Owner).

 • Kokemusta sovelluksen julkaisuputken tehtävien (build, release, deploy, test) automatisoinnista jatkuvan integraation välineitä käyttäen (esim. Jenkins) ja näin sovelluksen version kehityksestä tuotantoon viennin läpimenoajan lyhentämisestä.

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä projekteissa, joissa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin (www.vm.fi/kokonaisarkkitehtuuri) perustuva arkkitehtuuri on ollut käytössä.

 • Kokemusta projektissa muiden kehittäjien kouluttamisesta ja kehittäjien ohjeiden kirjoittamisesta (ohjelmointikäytännöt, sovelluskehitysvälineiden käyttö).

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä projekteissa, joissa on sovellettu VAHTI-ohjeistoa tai muuta valtionhallinnon tietoturvaohjeistoa.

 • Kokemusta sovellusten tietoturva-, tietosuoja- tai haavoittuvuustestauksen suorittamisesta.

 • Kokemusta sovellusten tietoturvakatselmointien tai -analyysien toteuttamisesta.

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä test-driven development (TDD)-ajattelumallin mukaisesti eli testitapauksien suunnittelu ja toteutus ennen varsinaista toteutusta.

 • Kokemus testauskehyksestä Jest tai Mocha.

 • Kokemusta lähdekoodille tehtävästä staattisesta analyysistä analysointivälineen avulla (esim. SonarQube).

 • Kokemus käyttöliittymätestien tekemisestä ja suorittamisesta automatisointivälineen avulla (esim. Selenium, Robot Framework).

 • Kokemus selainkäyttöliittymien suunnittelusta (esimerkiksi piirtänyt rautalankamalleja tai suunnitellut layouttia).

 • Kokemus käyttöliittymäprotojen tekemisestä (esimerkiksi html-demot, paperiprotot).

 • Kokemus WCAG-kriteeristön tuntemuksesta ja kyvystä soveltaa sitä saavutettavuuden kehittämisessä.

2. Backend-kehittäjä

Pakolliset vaatimukset:

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta sovellusten toteuttamisesta JavaScriptillä (TypeScriptillä).

 • Työkokemusta yhteensä vähintään kahden (2) vuoden ajalta Node.js-teknologiasta ja Node.js-alustelle tehtyjen sovellusten toteutuksesta.

 • Työkokemusta yhteensä vähintään viiden (5) vuoden ajalta sovellusten toteuttamisesta jollakin ohjemointikielellä JavaScript, Java, C# tai Python.

 • Työkokemusta vähintään kahden (2) vuoden ajalta Single Page App-arkkitehtuurista ja sen mukaisten käyttöliittymien toteutuksesta.

 • Työkokemusta vähintään yhden (1) vuoden ajalta, tai yhdestä (1) projektista, joissa on ollut käytössä konttiteknologialla virtualisoitu ympäristö (esim.Docker, Kubernetes).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa tehnyt ohjelmallista XML-käsittelyä (esim. Xpath, DOM, Saxon, Xstream, XmlBean + Dozer)

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa on toteuttanut REST/JSON-rajapinnan.

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista, jossa käyttänyt versionhallintavälineitä (esim. Git).

 • Työkokemusta vähintään yhdestä (1) projektista jossa käyttänyt JavaScript-ohjelmistoprojektin hallinta/julkaisutyökalua (esim.Yarn- tai NPM).

 • Työkokemusta vähintään kolmen (3) vuoden ajalta Eclipse-, Visual Studio Code tai vastaavasta ohjelmistokehitysympäristössä.

 • Työkokemusta vähintään kolmen (3) vuoden ajalta yleisesti käytetyistä yksikkötestauskehyksistä (esim. Jest, Mocha). Kokemukseksi lasketaan testien toteuttaminen.

 • Työkokemusta vähintään kolmen (3) vuoden ajalta tietokantaohjelmoinnista ja SQL-kielen perusteet ovat hallussa. Tietokantaohjelmoinnilla tarkoitetaan sovelluskehitystä tietokannan päälle siten, että kantatoimintoja on käytetty suoraan tai jotakin kehystä (framework) käyttäen. SQL-kielen perusteilla tarkoitetaan projekteissa tapahtunutta SQL-lauseiden käyttöä: kantapäivitykset, -haut, -poistot ja taulujen luontilauseet.

 • Työkokemusta vähintään kolmen (3) vuoden ajalta UML-mallinnuskielestä. Kokemukseksi lasketaan esim. luokka-, käyttötapaus- ja sekvenssikaavioiden tulkinta ja mallinnus.

 • Työkokemusta vähintään kahden (2) vuoden ajalta, tai kahdesta (2) projektista, jossa on käytetty ketterän kehityksen (esim. sovellettu scrum tai kanban) menetelmiä.

 • Työkokemusta vähintään kahden (2) vuoden ajalta, tai kahdesta (2) projektista, joissa on toimittu jatkuvan integraation (CI) ympäristössä (esim. Jenkins, Bamboo).

 • Työkokemusta vähintään kahden (2) vuoden ajalta sovellusylläpidosta, jossa hän on toiminut tuotannon tukitehtävissä ja häiriöselvityksessä.

 • Kokemusta dokumentaation tuottamisesta sovelluksen käyttöönottoon ja tuotantokäyttöön liittyen, esimerkiksi käyttöohjeen, asennusohjeen tai toipumissuunnitelman.

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä projekteissa, joissa on tunnistettu sovellusten tietoturvahaavoittuvuuksia.

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä tietoturvallisten sovellusohjelmointimenettelyjen mukaisesti, esim. tietoturvakontrollien toteuttamisesta tunnetuille haavoittuvuuksille (OWASP Top 10 Web Application Security Risks).

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä projekteissa tietosuojan huomioivien periaatteiden mukaisesti.

 • Erinomaiset kommunikointitaidot suomeksi ja englanniksi.

Eduksi:

 • Kokemus sovelluskehityksestä projekteissa käyttäen React- tai AngularJS-käyttöliittymäkehystä.

 • Kokemus sovelluskehityksestä projekteissa JavaScriptillä (TypeScriptillä).

 • Kokemusta JavaScript-teknologialla toimivien totetuksien tekemisestä, joissa toteutetaan toimiva ohjelmistokomponentti, joka tarjoaa REST rajapinnan(tai useita) ja käyttää SOAP tai REST rajapintoja muista palveluista

 • Kokemusta sovelluskehityksestä projektissa myös muilla ohjelmointikielillä kuin JavaScriptillä esim. Java, C#, Python.

 • Kokemus sovelluskehitystyöstä ja ympäristöön liittyvistä konfigurointi- tai administrointitehtävistä ympäristössä, jossa käyttöjärjestelmänä on Unix tai Linux.

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä High Availability -vaatimusten mukaisesti.

 • Kokemus sovelluksen valvonnan ja monitoroinnin tekemisestä ja toteuttamisesta monitorointivälineellä (esim. AppDynamics tai Dynatrace).

 • Kokemusta graafisesta XML-tietojen mäppäyksestä tai muunnoksista ja siihen sopivista välineistä, kuten Mapforce.

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä projekteissa, joissa on ollut käytössä konttiteknologialla virtualisoitu ympäristö (esim. Docker, Kubernetes).

 • Kokemusta suunnittelumallien mukaisten ratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Suunnittelumallilla (design pattern) tarkoitamme esim.Node.js Patterneja ja AngulasJS Patterneja

 • Kokemusta sertifioituna scrum masterina tai product ownerina toimimisesta sovelluskehitysprojektissa (esim. Certified Scrum Master\Professional Scrum Master, Certified Scrum Product Owner\Professional Scrum Product Owner).

 • Kokemusta sovelluksen julkaisuputken tehtävien (build, release, deploy, test) automatisoinnista jatkuvan integraation välineitä käyttäen (esim. Jenkins) ja näin sovelluksen version kehityksestä tuotantoon viennin läpimenoajan lyhentämisestä.

 • Kokemusta julkaisun tekemisestä ja konfiguraationhallinnan automatisoinnista automatisointi- ja orkestrointityökaluja käyttäen. (Esim. Ansible, SaltStack, Puppet)

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä projekteissa, joissa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin (www.vm.fi/kokonaisarkkitehtuuri) perustuva arkkitehtuuri on ollut käytössä.

 • Kokemusta mallinnus- ja dokumentointityökalujen käyttämisestä (esim. Enterprise Architect).

 • Kokemusta projektissa muiden kehittäjien kouluttamisesta ja kehittäjien ohjeiden kirjoittamisesta (ohjelmointikäytännöt, sovelluskehitysvälineiden käyttö).

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä projekteissa, joissa on sovellettu VAHTI-ohjeistoa tai muuta valtionhallinnon tietoturvaohjeistoa.

 • Kokemusta sovellusarkkitehtuurien suunnittelusta projekteissa tietoturvallisen sovellusohjelmoinnin periaatteiden mukaisesti.

 • Kokemusta sovellusten tietoturva-, tietosuoja- tai haavoittuvuustestauksen suorittamisesta.

 • Kokemusta sovellusten tietoturvakatselmointien tai -analyysien toteuttamisesta.

 • Kokemusta sovelluskehitystyöstä test-driven development (TDD)-ajattelumallin mukaisesti eli testitapauksien suunnittelu ja toteutus ennen varsinaista toteutusta.

 • Kokemus testauskehyksestä Jest tai Mocha.

 • Kokemusta lähdekoodille tehtävästä staattisesta analyysistä analysointivälineen avulla (esim. SonarQube).

 • Kokemus käyttöliittymätestien tekemisestä ja suorittamisesta automatisointivälineen avulla (esim. Selenium, Robot Framework).

 • Kokemusta suorituskykytestitapausten suunnittelusta vaatimusten perusteella.

 • Kokemusta suorituskykytestien tekemisestä ja suorittamisesta ajamalla testikierroksia välineen avulla (esim. JMeter) ja niiden raportoinnista.

 • Kokemusta SOA-arkkitehtuurin mukaisesta palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

 • Kokemusta REST-rajapintojen toteutuksesta (asiakas- ja palvelintoteutuksia)

 • Kokemusta integraatioiden toteutuksesta Suomi.fi -palveluihin (tunnistus, valtuudet tai viestit)

Toimeksiannon tiedot:

 • Aloitus: tammikuu 2021 alkaen

 • Kesto: pitkäkestoinen

 • Allokaatio: 100%

 • Sijainti: Helsinki

Kiinnostuitko?

Lähetä CV:si viimeistään keskiviikkona 23.9. osoitteeseen: alihankinta@hiq.fi

Lisätietoja voit kysyä osoitteesta alihankinta@hiq.fi