HiQ

Useita Testausasiantuntijoita

HiQ etsii useita Testausasiantuntijoita eri rooleihin osaksi tarjousta

2019

HiQ etsii useita Testausasiantuntijoita osaksi tarjousta seuraaviin rooleihin:

 • Testausautomaatioasiantuntija

 • Suorituskykytestaaja

 • Järjestelmätestaaja

 • Tietovarastotestaaja

 • Testauskoordinaattori

Rooli: Testausautomaatioasiantuntija

Edellytykset:

 • Työkokemusta ketteriä menetelmiä käyttävistä ohjelmistotuotantoprojekteista

 • Vähintään vuoden verran työkokemusta automaatiotestauksesta, ohjelmoinnista jollakin skriptikielellä, jatkuvan integraation palvelimen käytöstä automaatiotestien ajamisessa ja versionhallintatyökaluista

 • Erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito

 • Hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito

Eduksi:

 • Kokemusta kokonaislaadunvarmistuksesta sekä TA/CI -järjestelmistä

 • Kokemus rajapintojen testauksen suunnittelusta ja dokumentoinnista projektissa (esim. SOAP, REST, XML, JSON)

 • Testauskokemusta tunnistuspalvelusta (esim. Vetuma/Suomi.fi-tunnistus)

 • Python-ohjelmointikokemus

 • Kokemus SQL-kyselyiden kirjoittamisesta tietokantatallennusten testaamiseksi

 • Kokemus tietokantaohjelmistoista (esim. Oracle, SQL Server tai vastaava) ja/tai avoimen lähdekoodin tietokantaohjelmistoista (esim. PostgreSQL, MySQL, MariaDB tai vastaava)

 • Kokemus Robot Frameworkista ja/tai Seleniumista testien automatisoinnissa

 • Kokemus rajapintatestien automatisoinnista (esim. SoapUI, Postman tai vastaava)

 • Kokemusta CI/CD-työkaluista (esim. Jenkins, Ansible, Nexus)

 • Kokemus koodin tallennukseen ja hallinnointiin liittyvistä työkaluista (esim. Git, Bitbucket tai vastaava)

 • Kokemus mobiilikäyttöjärjestelmille (Android, iOS) toteutettujen sovellusten testaustyökaluista (esim. Appium-testikehys, Android-emulaattori, iOS-simulaattori)

 • Kokemus selaintestauksen työkaluista (esim. BrowserStack, SmartBear tai vastaava) ja niiden integroinnista testiautomaatioon

 • Testiautomaatiotyökalujen asennus ja käyttö pilviympäristössä (esim. AWS, Azure tai vastaava)

 • Kokemus UFT-testiautomaatioiden toteuttamisesta

Rooli: Suorituskykytestaaja

Edellytykset:

 • Työkokemusta ketteriä menetelmiä käyttävistä ohjelmistotuotantoprojekteista

 • Vähintään vuoden verran työkokemusta suorituskyky- ja kuormitustestauksesta

 • Erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito

 • Hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito

Eduksi:

 • Kokemus suorituskykytestauksen suunnitelusta, dokumentoinnista, suorittamisesta ja raportoinnista projektissa

 • Kokemus kuormitustestauksen suunnitelusta, dokumentoinnista, suorittamisesta ja raportoinnista projektissa

 • Kokemus suorituskykytestauksen mittaristojen ja tuloksien analysoinnista sekä suorituskyvyn optimoinnista

 • Kokemus rajapintojen testauksen suunnittelusta ja toteutuksesta (esim. SOAP, REST, XML, JSON) manuaalisesti tai automaatiota hyödyntäen

 • Testauskokemus tunnistuspalvelusta (esim. Vetuma/Suomi.fi-tunnistus)

 • Kokemus kokonaislaadunvarmistuksesta sekä TA/CI -järjestelmistä

 • Testauskokemus mobiilikäyttöjärjestelmistä (Android, iOS)

 • Kokemus SQL-kyselyiden kirjoittamisesta tietokantatallennusten testaamiseksi

 • Kokemus avoimen lähdekoodin tietokantaohjelmistoista (esim. PostgreSQL, MySQL, MariaDB tai vastaava)

 • Skriptauskokemus (esim. Python, Perl, Shell)

 • Kokemus suorituskyky- ja kuormitustestauksen työvälineistä (esim. JMeter, Grinder, LoadRunner tai vastaava)

 • Testaustyökalujen asennus ja käyttö pilviympäristössä (esim. AWS, Azure tai vastaava)

Rooli: Järjestelmätestaaja

Edellytykset:

 • Työkokemusta ketteriä menetelmiä käyttävistä ohjelmistotuotantoprojekteista

 • Vähintään vuoden verran työkokemusta ohjelmistotestauksesta

 • Erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito

 • Hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito

Eduksi:

 • Kokemus tietokantaohjelmistoista (esim. Oracle, SQL Server tai vastaava) ja/tai avoimen lähdekoodin tietokantaohjelmistoista (esim. PostgreSQL, MySQL, MariaDB tai vastaava)

 • Testauskokemusta tunnistuspalvelusta (esim. Vetuma/Suomi.fi-tunnistus)

 • Kokemus kokonaislaadunvarmistuksesta

 • Kokemus SQL-kyselyiden kirjoittamisesta tietokantatallennusten testaamiseksi

Rooli: Tietovarastotestaaja

Edellytykset:

 • Työkokemusta ketteriä menetelmiä käyttävistä ohjelmistotuotantoprojekteista

 • Vähintään vuoden verran työkokemusta tietovaraston testaamisesta

 • Erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito

 • Hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito

Eduksi:

 • Kokemus tietokantaohjelmistoista (esim. Oracle, SQL Server tai vastaava) ja/tai avoimen lähdekoodin tietokantaohjelmistoista (esim. PostgreSQL, MySQL, MariaDB tai vastaava)

 • Kokemus testauksen automatisoinnin suunnittelusta

 • Kokemus Robot Frameworkista ja/tai Seleniumista testien automatisoinnissa

 • Testauskokemusta tunnistuspalvelusta (esim. Vetuma/Suomi.fi-tunnistus)

 • Syvällinen tietämys tietokannoista ja tietovarastoratkaisuista

Rooli: Testauskoordinaattori

Edellytykset:

 • Työkokemusta ketteriä menetelmiä käyttävistä ohjelmistotuotantoprojekteista

 • Vähintään 5 vuoden työkokemus ohjelmistotestauksesta ja testaustiimin johtamisesta

 • Erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito

 • Hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito

Eduksi:

 • Työkokemus testitapausten suunnittelun ja testaushallinnan työkaluista (esim. Zephyr, Xray, PractiTest, ALM)

 • Työkokemus dokumentoinninhallinnan työkaluista (esim. Confluence, SharePoint tai vastaava)

 • Työkokemus tehtävienhallinnan työkaluista (esim. Jira, Trello tai vastaava)

 • Kokemus testitapauksien suunnittelusta ja testien suorittamisesta ketteriä menetelmiä käyttävissä ohjelmistotuotantoprojekteissa

 • Kokemus työskentelystä monitoimittajamalliin pohjautuvissa ohjelmistotuotantoprojekteissa

 • Testauskokemusta tunnistuspalvelusta (esim. Vetuma/Suomi.fi-tunnistus)

 • Kokemus kokonaislaadunvarmistuksesta

Toimeksiannon tiedot:

 • Aloitus: 30.3. tai viimeistään 13.4.2020

 • Kesto: vähintään vuoden 2020 loppuun, jatko mahdollinen

 • Allokaatio: 100%

 • Sijainti: Helsinki

Kiinnostuitko?

Lähetä CV:si tuntihintapyynnöllä viimeistään 21.2. osoitteeseen: alihankinta@hiq.fi

Lisätietoja voit kysyä osoitteesta alihankinta@hiq.fi

Contact

Contact us for more details

Mika Kinnunen
Director, Subcontractingmika.kinnunen@hiq.fi+358 45 111 0174