HiQ

Helen integrates with FRENDS

Helen has implemented hundreds of integrations and APIs with FRENDS Hybrid Integration Platform.

Haaste

Helen on palkittu maailman tehokkaimpana kaupunkienergian tuottajana, ja se palvelee yli 400 000 asiakasta eri puolilla Suomea. Helen kattaa kaukolämmöllä yli 90 % Helsingin lämmitystarpeesta ja laajentaa energiatehokasta kaukojäähdytystä Helsingissä. Edelläkävijänä Helen tuo jatkuvasti uusia palveluita markkinoille kuten aurinkovoimalaratkaisuja ja Jousto-palvelua yrityksille. Kiinnostus sähköisen liikenteen latausratkaisuihin on kasvanut kaikissa Helenin asiakasryhmissä, ja Helen on vahvasti mukana luomassa uusia sähköisen liikenteen palveluja ja toimintamalleja.

Kasvutavoitteet sekä uudet innovatiiviset energiaratkaisut asettavat korkeat vaatimukset myös Helenin taustajärjestelmille. Helenillä on pitkät perinteet järjestelmiensä integroinneista. Käytössä on vuosien aikana ollut useampiakin eri sovelluksia, mutta tarpeiden monipuolistuessa ja volyymien lisääntyessä olemassa olleiden integraatioratkaisujen ominaisuudet eivät enää kaikilta osin vastanneet Helenin tarpeeseen.

Tavoite

Tavoitteena oli uudistaa integraatioiden toteutuksen toimintamallia niin, että yhdellä integraatioratkaisulla pystytään toteuttamaan joustavasti liiketoimintojen kehitystarpeet sekä taustajärjestelmien vaiheittainen uusinta. Lisäksi uusien SaaS-mallilla toteutettujen palveluiden integraatiot tarvitsivat uudenlaisia ratkaisuja. Tietovirtojen keskitetylle hallinnalle ja valvonnalle laitettiin uudistuksessa erityistä painoarvoa.

Erityisesti sähkömittareiden etäluennan yleistyessä 2010-luvulla, isojen datamassojen käsittelyn piti toimia saumattomasti uudella integraatioalustalla. Toisaalta vaatimuksena oli pystyä luomaan alusta uudenaikaisten prosessien ja toimintamallien kehittämiselle sekä API-rajapintojen julkaisulle.

Ratkaisu

HiQ:n FRENDS-integraatioalustalla Helen voi toteuttaa uusia prosessiautomaatio- ja sovellusintegraatioratkaisuja entistä nopeammin ja tehokkaammin. FRENDS mahdollistaa myös eri ikäisten ja eri teknologioilla toteutettujen taustajärjestelmien integraatiot. Prosessien automatisointi on helpottunut, ja vanhojenkin taustajärjestelmien integraatiot kolmansille osapuolille voidaan toteuttaa nykyaikaisin menetelmin. Helen voi hyödyntää kattavasti ja tehokkaasti API-rajapintoja FRENDSin avulla.

Tulokset

Helen on toteuttanut satoja integraatioita FRENDS-integraatioalustan kautta. Uusi integraatioalusta on myös mahdollistanut erilaisten ratkaisumallien ja toteutusten käyttöönoton prosessien automatisoinneissa, joita ei aiemmilla tuoteratkaisuilla voitu toteuttaa. FRENDS-integraatioalustan avulla on esimerkiksi automatisoitu asiakaspalvelun rutiinitöitä merkittävästi, ja asiakaspalvelun työnkuvat ovat muuttuneet.

+13%

Lisää näkyvyyttä

-23%

Vähemmän päästöjä

22%

Lisää käyttäjiä

11%

Lisää tehokkutta

Sujuvaa yhteistyötä osaavien tiimien kesken

Yhteistyö sujuu Helenin ja HiQ:n välillä hyvin. HiQ:n vahva toimialaosaaminen näkyy projekteissa ja muutoshallinnassa vahvasti. Yhteisesti sovitut toimintamallit ylläpidon ja häiriönhallinnan osalta toimivat hyvin, ja kehitysasioiden edistäminen sekä niihin liittyvän resursoinnin toimintakonsepti on joustava.

Co-operation and development has been very succusfull. HiQ listens to needs and proactively generates technical solutions.

Helen
Integration Manager
Integrate

Contact us for more details

Antti Toivanen
Director, Integration Services & RPAantti.toivanen@hiq.fi+358 40 715 1935