Integraatiosta hyperautomaatioon

Aalto tekee avoimet rajapintansa ja sisäiset integraationsa frends -integraatioalustalla. RPA on korvattu tekoälyllistetyllä hyperautomaatiolla.

Aalto yliopisto

Haasteena ylläpidon raskaus

Aalto-yliopisto on monialainen tiedeyhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Aalto rakentaa innovatiivista yhteiskuntaa korkeatasoisen tutkimuksen, opetuksen ja taiteellisen toiminnan keinoin.

Aalto oli käyttänyt useita eri Open-Source integraatioalustoja aiemmin ja ongelmaksi muodostui jatkuvan käytön kustannukset. Erityisesti tämä näkyi päivittäisen operoinnin ja hallinnan resursointihaasteena, kun perusylläpitoonkin tarvittiin kehittäjätason osaajaa.

Tavoite

Tavoitteena oli uudistaa integraatioiden toteutuksen toimintamallia niin, että yhdellä integraatioratkaisulla pystytään toteuttamaan liiketoimintojen kehitystarpeet sekä taustajärjestelmien vaiheittainen uusinta. Lisäksi uusien SaaS-mallilla toteutettujen palveluiden integraatiot tarvitsivat uudenlaisia ratkaisuja, kuten OpenAPI -rajapintoja. Tietovirtojen keskitetylle hallinnalle ja kyvylle valvoa niitä itse laitettiin erityistä painoarvoa.

Aalto University has an extremely complicated environment consisting of tens of systems and thousands of integrations serving hundreds of thousands of students.
Aalto-yliopistossa on erittäin monimutkainen ympäristö, joka koostuu kymmenistä järjestelmistä ja tuhansista integroinneista, jotka palvelevat satojatuhansia opiskelijoita.
Aalto University has an extremely complicated environment consisting of tens of systems and thousands of integrations serving hundreds of thousands of students.
Aalto-yliopistossa on erittäin monimutkainen ympäristö, joka koostuu kymmenistä järjestelmistä ja tuhansista integroinneista, jotka palvelevat satojatuhansia opiskelijoita.

Ratkaisuksi FRENDS -integraatioalusta

HiQ:n frends-integraatioalustalla Aalto voi toteuttaa uusia prosessiautomaatio- ja sovellusintegraatioratkaisuja entistä nopeammin ja tehokkaammin. frends mahdollistaa myös eri ikäisten ja eri teknologioilla toteutettujen taustajärjestelmien integraatiot. Prosessien automatisointi on helpottunut, ja vanhojenkin taustajärjestelmien integraatiot kolmansille osapuolille voidaan toteuttaa nykyaikaisin menetelmin. frends:n kuvauskieli on aina visuaalinen (BPMN 2.0 standardi) - oli kyse sitten automatisodusta prosessista tai API-kutsun toiminnallisuudesta. Erityisesti prosessien valvonnan ja päivittäisen operoinnin helppous on ollut Aallolle merkittävä tekijä.

Yliopisto koostuu kuudesta koulusta, joissa on lähes 17 500 opiskelijaa ja 4000 työntekijää, joten se on Suomen toiseksi suurin yliopisto.
Yliopisto koostuu kuudesta koulusta, joissa on lähes 17 500 opiskelijaa ja 4000 työntekijää, joten se on Suomen toiseksi suurin yliopisto.

Tulokset

Aalto on toteuttanut lukuisia integraatioita frends-integraatioalustan kautta. Uusi integraatioalusta on myös mahdollistanut Aallon itse hallita ja valvoa integraatioitaan. Aalto on toteuttanut frends:llä niin julkisia rajapintoja OpenAPI-standardin mukaisesti kuin perinteisiäkin järjestelmän välisiä tiedonsiirtoja. Myös prosessiautomaatio rajapintatasolla on merkittävässä osassa Aallon integraatioita. Kaiken tämän valvonta ja hallinta - ymmärrys siitä mitä tietoa virtaa mistä, minne ja milloin on helposti visualisoituna frends:ssä.

"With FRENDS we are able to operate and understand everything without technical knowledge"

Head of Integration, Aalto University

Patrick Maltusch

Integraatioalustasta hyperautomaatioalustaksi

Aalto yliopisto on edelläkävijä myös tekoälyssä (AI). Esimerkkinä oikeaoppisen yleiskäyttöisen SOA-arkkitehtuurin API-rajapinta ottaa vastaan kaikki Aallon IT-tukeen tulevat tukipyynnöt. Tämä rajapinta on frends:n natiiviominaisuuksien ansiosta luonnostaan OpenAPI-standardia noudattava. Kyseinen tukipyyntösanoman vastaanotettuaan frends prosessi kysyy Azuressa olevalta, ennalta opetetulta koneoppimisalgoritmiltä "mihin tämä tiketi kuuluu"? Tähän käytettiin ennen ihmistyövoimaa, mutta kone hoitaa koko sanoman sisällön perusteella tapahtuvan tulkinnan ja ohjaa sen automaattisesti oikeaan työjonoon. Tarve on ilmeinen, sillä Aallon kokoisessa organisaatiossa tukitikettejä tulee paljon ja koskien hyvinkin erilaisia asioita. Aalto käyttää tässä ja monessa muussa frends:llä automatisoidussa prosessissa AI:ta sellaisessa päätöksen teossa, mihin ennen tarvittiin ihmistä.

Tällaista integraatioalustan prosessiautomaatiota jota ohjataan koneälyllä kutsutaan myös hyperautomaatioksi tai IPAksi (Intelligent Process Automation).

22000
Opiskelijaa vuodessa
53000
Integraatiosuoritusta päivässä
Integroi

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Antti Toivanen
Frends integraatiopalvelutantti.toivanen@hiq.fi+358 40 715 1935