HiQ

Automatisoi

Yhdistämme prosessiorientoituneen (BPA) ja prosessiagnostisen (RPA) automaation sekä kaadamme joukkoon sopivasti koneoppimista. Tuloksena syntyy hyperautomaatio.

Mitä on RPA eli ohjemistorobotiikka ja miten se liittyy prosessiautomaatioon?

Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation - RPA) on vaihtoehtoinen, kevyt tapa tehdä toistuvien rutiinien automatisointia. RPA-termin sana "robot" viittaa ohjelmistorobottiin, jolla simuloidaan yksittäisen käyttäjän toimia käyttöliittymien päällä. Tällaista automaatiota kutsutaan prosessiagnostiseksi eli prosessista riippumattomaksi automaatioksi. Nykyaikaiset integraatioalustat - kuten FRENDS - ovat tehneet prosessiautomaatiota (BPA) jo 30 vuotta "käyttöliittymien alla" suoraan järjestelmien rajapintoja kutsuen. Tätä kutsutaan prosessiorientoituneeksi eli prosessista riippuvaksi automaatioksi. Me olemme taitureita yhdistämään nämä kaksi maailmaa - lopputuloksena ilmaisuvoimainen, nopea ja muutoksia kestävä prosessiautomaatio. Kun tähän kaadetaan ripaus koneoppimista syntyy älykäs prosessiautomaatio, jotka myös hyperautomaatioksi kutsutaan.

FRENDS:n prosessiautomaatio yhdistää RPA:n ja BPA:n toisiinsa
FRENDS:n prosessiautomaatio yhdistää RPA:n ja BPA:n toisiinsa
FRENDS:n prosessiautomaatio yhdistää RPA:n ja BPA:n toisiinsa
FRENDS:n prosessiautomaatio yhdistää RPA:n ja BPA:n toisiinsa

Muutamia tunnusmerkkejä milloin käyttää ohjelmistorobottia (RPA) prosessiautomaation (BPA) sijaan

  • Lähde- tai kohdejärjestelmässä ei ole rajapintoja

  • Liiketoiminta haluaa ketterän tavan automatisoida ilman järjestelmärajapintojen tuomaa määrittelyn vaivaa.

  • Automatisoitava prosessi vaatii useamman käyttöliittymän, mm. Excelien aukioloa ruudulla

  • Lähde- tai kohdejärjestelmän liiketoimintalogiikka on koodattu napinpainallukseen käyttölittymässä, jota RPA:lla voidaan kutsua.

  • RPA tapahtuu yhden järjestelmän käyttöliittymän sisällä

  • Lähde- tai kohdejärjestelmän toimittaja veloittaa rajapinnasta härskisti erikseen rajapintaprosessiautomaation takaisinmaksun tuhoavan hinnan. RPA:lla kierrämme tämän.

RPA:n jalostuneempi muoto on IPA - Intelligent Process Automation

Intelligent Process Automation (IPA) eli oppiva prosessi: joskus prosessin pitää muuttaa toimintaansa perustuen aiempiin tapauksiin. Tätä kutsutaan myös nimellä älykäs prosessiautomaatio (Intelligent Process Automation, IPA). IPA:ssa perinteistä RPA:ta - ihmisten toimien simulointia - rikastetaan koneoppimisella. Se voi tarkoittaa sitä, että opetamme pilvessä olevaa Machine Learning -moottoria ja automatisoitu prosessi tekee valistuneita, koneoppimiseen perustuvia päätöksiä siitä, miten prosessi haarautuu tämän opetetun tiedon perusteella. Esimerkkinä tästä toimii polttonesteiden automaattinen hinnoittelu huoltoasemilla, joka perustuu kilpailijoiden hintaan, aikaan, paikkaan, aseman kokonaiskatteseen ja muihin parametreihin. Nämä parametrit koneoppimismoottoriin syöttämällä automatisoitu prosessi voi...

  • päivittää jatkuvasti muuttuvaa koneälyn opetusdataa, kuten katteita ja hintoja

  • valita prosessin aikana huoltoasemakohtaiset hinnat useasti päivän aikana.

Älykästä prosessiautomaatiota kutsutaan myös nimellä hyperautomaatio.

PowerAutomate- ja UiPath palvelut

Meiltä saat PowerAutomate ja Power Platform osaajia sekä UiPath velhoja käyttöösi. Sertifioituneet osaajamme automatisoivat ketterästi prosessisi simuloiden eri liiketoimintakäyttäjien tekemät operaatiot. Jälleenmyymme myös UiPath- ja PowerAutomate lisenssit eri tarpeisiin.

Hallitut automaatiot (attended robot)

Hallituksi automaatioksi kutsutaan sellaisia nauhoituksia, jotka ovat osa työntekijän arkea ja tehostavat päivittäistä työskentelyä automatisoimalla rutiinipätkät. Hallitut prosessit käynnistää aina ihminen ja valvoo robotin toimintaa - tällaista automaatiota tekevää työntekijää kutsutaan termillä Citizen Automator (Gartner) ja sitä suorittavaa robottia hallituksi robotiksi (attended robot). Anna meidän auttaa hallitun automaation käynnistämisessä.

Itsenäinen automaatio (unattended robot)

Itsenäinen automaatio automatisoi liiketoimintaprosesseja tai sen osia prosessiagnostisesti eli simuloimalla käyttäjää. Itsenäiseksi sen tekee se, että automaatiot käynnistyvät robottialustan (PowerAutomate Cloud, UiPath Cloud Orchestrator) toimesta ja niitä valvotaan jatkuvilla palveluilla. Tällaisia automaatioita ja nauhoituksia varten tarvitaan omanlainen itsenäinen robotti (unattended robot). Määrittelemme ja toteutamme kanssasi itsenäiset automaatiot liiketoimintasi tehostamiseksi. Otamme tällaiset palvelut myös tukemme piiriin.

FRENDS Path = UiPath / PowerAutomate + FRENDS

Olemme yhdistäneet FRENDS:n integraatio- ja automaatiokyvykkyydet sekä UiPathin ohjelmistorobotiikka työkalun yhdeksi kattavaksi automaatioratkaisuksi. Vaihtoehtoisesti myös Microsoftin Powerautome -nauhoitus voi toimia osana Frends orkestraatiota. Näin kaikkien välineiden parhaat puolet saadaan esiin - ja kustannustehokkaamin kuin erillään.

FRENDS hyperautomaatio = FRENDS + ML + UiPath

Tutkimuslaitos Gartner ennustaa hyperautomaation olevan teknologiatrendi numero yksi vuonna 2020. Myös vuonna 2021 hyperautomaatio on edelleen Gartnerin TOP10:ssä. Hyperautomaatio yhdistää työnkulkumaisen prosessiautomaation - sen mitä FRENDS muun muassa tekee - RPA:han ja kaataa joukkoon hieman tekoälyä koneoppimisen muodossa.

Hyperautomaatio säästää RPA:n ylläpitokustannuksissa merkittävästi: rajapinnat eivät muutu samaa tahtia kuin nauhoitukseen vaikuttavat kymmenet seikat. Se on monta kertaluokkaa tehokkaampaa: yksi frends agentti suorittaa 200 prosessia rinnakkain siinä missä yksi RPA-robotti tekee yhtä asiaa - lupaammekin 50%:n säästön jo pelkästään robottien määrässä ja 30%:n säästön ylläpidossa. Hyperautomaatio tässä muodossa edellyttää kuitenkin, että integraatioalustan - Frends - ja automaatioalustan toimitus tulee yhdeltä ja samalta toimittajalta.

Lataa webinaaritallenne aiheesta: "RPA:sta hyperautomaatioon ja IPAan" (45min)

Lataa lyhyt oppimäärä: "RPA:sta hyperautomaatioon" (12min)

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja pidämme sinulle "RPA done Right" -esityksen. Tarjoamaamme kuuluu niin PowerAutomate jaUiPath RPA-alustat kuin FRENDS iPaaS -integraatioalustakin - näiden yhdistelmällä saat molempien vahvuudet. Yhteydenottolomakkeen löydät tämän sivun lopusta.

Liittyvää
Automatisoi

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Timo Maisila
Liiketoimintajohtaja, Automaatiottimo.maisila@hiq.fi+358 40 776 0968