HiQ

M365-konseptointi

M365-palveluiden tehokkaaseen ja tietoturvalliseen hyödyntämiseen.

Onnistuneen M365-käyttöönoton pohjalla on hyvä konsepti

M365-palveluiden käyttöönotto vaatii aina suunnittelua ja erityisesti pohdintaa siitä, miten eri palvelut parhaiten tukevat organisaation liiketoimintaa ja käyttäjiä. Elevate M365 -konseptointi takaa organisaatiollenne optimaaliset hyödyt M365-alustan ja sen eri työkalujen käytöstä ja määrittää, mitä toimia toteutuksen ja jalkautuksen osalta onnistunut käyttöönotto vaatii.

Yhdistämme organisaatiosi tarpeet ja M365-alustan tarjoamat mahdollisuudet tehokkaaksi tietotyön kokonaisuudeksi.

Esimerkkejä konseptointikokonaisuuksista

Teams-konseptointi 

Teams -konseptoinnissa kartoitetaan organisaationne käyttötarpeet ja otetaan huomioon erilaiset roolit ja työnkuvat. Käymme läpi Teamsin perusteet ja sovitamme käytön kunkin kohderyhmän tarpeisiin. Muodostamme organisaation perusmallin Teamsin käyttöön ja suunnittelemme työtapojen muutoksen ylätasolla.

Suunnittelemme myös Teamsin hallintamallin, elinkaarenhallinnan, perustamisprosessit sekä tietoturva- ja jakamiskäytännöt. Konseptoinnin jälkeen toteutamme mahdolliset konfiguraatiot ja tekniset ratkaisut tarpeen mukaan ja tuemme työtapojen muutoksessa kokonaisvaltaisesti.

Intranetin konseptointi 

Viestinnällisen intranet täyttää koko organisaation ja kaikkien sen toimintojen sisäisen viestinnän tarpeet. Tieto on kaikille käyttäjälle helposti saatavilla ja löydettävissä. Erityisesti globaaleissa organisaatioissa tietoa tulee usein kohdistaa, jotta käyttäjät saavat helposti itselleen relevantin tiedon. Myös useamman kielen käyttö sekä sisällön selkeä jaottelu vaativat suunnittelua, joka vaikuttaa sekä itse toteutukseen että sisällöntuotantoon.

Elevate M365 intranet -konseptoinnissa kartoitetaan ja dokumentoidaan seuraavat asiat:

 • M365 intranetin alustana

 • Muiden M365-palveluiden huomiointi intranetin rinnalla

 • Rakenne, navigointi ja kielet

 • Sisältörakenteen suunnittelu ja sivupohjat

 • Tiedon luokittelu ja elinkaarenhallinta

 • Etusivun toiminnallisuudet ja ulkoasu

 • Uutisointi, tapahtumat ja muu ajankohtaisviestintä

 • Sosiaaliset toiminnot

 • Dokumentinhallinta

 • Tiedon löydettävyys ja hakutoiminnallisuudet

 • Mahdolliset erityistarpeet, esim. hälytykset, uutisten käyttäjälähtöinen kohdistus, omat linkit..

Konseptoinnin lopputuotoksena syntyy intranetin konseptidokumentaatio, layoutit sekä informaatioarkkitehtuurin kuvaus. Konsepti suunnitellaan Microsoftin parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Konseptia voi hyödyntää suoraan tehokkaaseen Elevate intranet -toteutukseen tai se on hyödynnettävissä sellaisenaan esim. toteutuksen kilpailutuksessa.

Katso myös
Microsoft 365 -referenssit
Uusi intranet modernimpaan viestintään GRK:lla
HiQ konseptoi ja toteutti GRK:lle uuden intranetin, joka modernisoi GRK:n sisäisen viestinnän käytännöt täysin.
Ramirentin uusi intranet – yksi viestintäkanava kaikille
Ramirentin uusi, globaali intranet palvelee Ramirentin työntekijöitä yhdeksässä eri maassa.
Microsoft Teams tehostaa työtä Matkahuollolla
Matkahuolto digitalisoi palvelujaan kovaa vauhtia. Yksi tärkeä askel oli henkilöstön työtapojen muutos Microsoft Teamsin avulla.
Digitaaliset työkalut helpottavat Eltelin työntekijöiden arkea
Eltel valitsi Office 365 -palvelun tukikumppaniksi HiQ:n, joka on toiminut jo vuosia Eltelin strategisena kumppanina
Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan intranet – tehokkaammin yhdessä
Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan uusi intranet modernisoi sisäisen viestinnän prosessit ja sisällöt.
Moderni ja mobiili intranet
HiQ toteutti Åbo Akademin intranetin moderneilla SharePoint-sivustoilla. Intranet toimii sekä henkilöstön että opiskelijoiden oppaana arjessa.
Riveria otti Office 365 -palvelut laajasti käyttöön uuden intranetin myötä
HiQ toteutti Riverialle modernin intranetin uudistuneen organisaation tarpeisiin. Riveria otti Office 365 -palvelut laajasti käyttöön uuden intranetin myötä.
Uusi intranet ja tiimityövälineet sujuvoittavat työtä Alkossa
HiQ rakensi Alkolle uuden Aula-intranetin, joka toimii sisäisen viestinnän keskuksena ja ketjuohjauksen välineenä. Samalla Alkon tiimityövälineet uudistuivat.
Rauman uusi intranet ohjaa kohti moderneja työtapoja
HiQ:n toteuttama Elevate-intranet ja kollaboraatiopalvelut mahdollistavat työtapojen muutoksen Rauman kaupungin työntekijöille.
Globaali Elevate-intranet ja ryhmätyöskentelyn työkalut fiksumpaan viestintään Normetilla
HiQ konseptoi ja toteutti uuden globaalin intranetin ja modernit kollaboraatiotyökalut Normetille, nyt ne ovat 1 100 normetilaisen käytössä 30 maassa.
Oras Groupin ja HiQ:n kumppanuus laajeni Office 365 Elevate -palveluihin
Oras Groupin ja HiQ:n kumppanuus laajeni: Uusi globaali intranet rakentui ketterästi ja joustavasti
Modernit työtavat juurtuivat Lindströmille uuden intranetin myötä
HiQ toteutti vuonna 2017 Lindströmin 4 000 työntekijälle globaalin intranetin ja 24 maasivustoa. Kirjavat viestintätavat yhtenäistettiin ja tieto löytyy helposti.
HMD Globalille HiQn Office 365 palvelut
HiQ toimitti HMD:lle Office 365 käyttöönoton, sisäisen viestinnän työkalut ja kollaboraatioympäristön pohjautuen Elevate -palveluihin
Contact

Ota yhteyttä ja kysy lisää