HiQ

Microsoft Teams tehostaa työtä Matkahuollolla

Matkahuolto digitalisoi palvelujaan kovaa vauhtia. Yksi tärkeä askel oli henkilöstön työtapojen muutos Microsoft Teamsin avulla.

Microsoft Teams tehostaa työtä Matkahuollolla

Matkahuolto digitalisoi palvelujaan kovaa vauhtia. Yksi tärkeä askel oli henkilöstön työtapojen muutos Microsoft Teamsin avulla. Koska Matkahuollon henkilöstö toimii ympäri Suomen, sujuva työskentely paikasta ja laitteesta riippumatta on erittäin tärkeää.

Matkahuolto suunnitteli ja toteutti Teams-käyttöönoton yhdessä HiQ Finlandin kanssa.

Teamsin käyttöönotto tarkoitti koko ajatustavan muuttamista, koska Matkahuollolla oli aiemmin käytössä vain rajoitetut työkalut etänä tapahtuvaan tiimityöskentelyyn. Osana voimakasta asiakaskokemuksen ja digitalisaation kehitystä modernisoimme myös koko yrityskulttuuria, mihin Teamsin käyttöönotto sopii erinomaisesti. HiQ opasti Teamsin maailmaan todella hyvin ja saimme tukea siihen, miten työtapojen muutos saadaan vietyä läpi.

Petra Rusi
Matkahuollon markkinointipäällikkö

HiQ:n ja Matkahuollon yhteisissä suunnittelutyöpajoissa pohdittiin konkreettisia Teams-käyttötapauksia niin asiantuntijatyössä kuin kentälläkin. Käyttötapaukset konkretisoituivat Teams-koulutuksissa, joita HiQ piti erityisesti johdolle ja esimiehille. Koulutukset pidettiin pitkälti Teamsissä, mutta niiden lisäksi järjestettiin roadshow eri toimipisteisiin ympäri Suomen. Näin mahdollisimman moni sai konkreettista tukea Teamsin käyttöön. Myös käyttöönoton viestintä, tukimateriaalit ja Teamsin hallintamalli suunniteltiin yhdessä.

"Teams-koulutukset ja roadshow menivät hyvin ja koko Teams-käyttöönotosta jäi positiiivinen fiilis," sanoo Matkahuollon IT-infrastruktuuripäällikkö Mika Patrikainen .

Teamsille oli Matkahuollolla kova tilaus, koska vanhat järjestelmät eivät olleet luotettavia eivätkä mahdollistaneet modernia työskentelyä. Nyt verkkokokoukset, pikaviestintä sekä tiimien keskustelut, tiedostot, tehtävät ja muistiinpanot löytyvät yhdestä käyttöliittymästä. Erityisesti Teamsin verkkokokousten helppokäyttöisyys on yllättänyt monet matkahuoltolaiset positiivisesti.

Matkahuollolla on 700 työntekijää, joista 100 työskentelee tukitoiminnoissa.

HiQ:n Teams-tuki Matkahuollolle piti sisällään:

  • Matkahuollon tiimityö- ja viestintävälineiden roolien kirkastaminen

  • Teams-käyttötapausten suunnittelu

  • Teams-ohjepaketti Matkahuollon tarpeisiin

  • Teams-koulutukset

  • Teams-roadshow viidessä toimipisteessä ympäri Suomen

  • Teamsin hallintamallin suunnittelu ja tilausprosessin toteutus

  • Muutosviestinnän ja -johtamisen tuki

Tutustu lisää
Microsoft 365 -referenssit
Uusi intranet modernimpaan viestintään GRK:lla
HiQ konseptoi ja toteutti GRK:lle uuden intranetin, joka modernisoi GRK:n sisäisen viestinnän käytännöt täysin.
Ramirentin uusi intranet – yksi viestintäkanava kaikille
Ramirentin uusi, globaali intranet palvelee Ramirentin työntekijöitä yhdeksässä eri maassa.
Digitaaliset työkalut helpottavat Eltelin työntekijöiden arkea
Eltel valitsi Office 365 -palvelun tukikumppaniksi HiQ:n, joka on toiminut jo vuosia Eltelin strategisena kumppanina
Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan intranet – tehokkaammin yhdessä
Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan uusi intranet modernisoi sisäisen viestinnän prosessit ja sisällöt.
Moderni ja mobiili intranet
HiQ toteutti Åbo Akademin intranetin moderneilla SharePoint-sivustoilla. Intranet toimii sekä henkilöstön että opiskelijoiden oppaana arjessa.
Riveria otti Office 365 -palvelut laajasti käyttöön uuden intranetin myötä
HiQ toteutti Riverialle modernin intranetin uudistuneen organisaation tarpeisiin. Riveria otti Office 365 -palvelut laajasti käyttöön uuden intranetin myötä.
Uusi intranet ja tiimityövälineet sujuvoittavat työtä Alkossa
HiQ rakensi Alkolle uuden Aula-intranetin, joka toimii sisäisen viestinnän keskuksena ja ketjuohjauksen välineenä. Samalla Alkon tiimityövälineet uudistuivat.
Rauman uusi intranet ohjaa kohti moderneja työtapoja
HiQ:n toteuttama Elevate-intranet ja kollaboraatiopalvelut mahdollistavat työtapojen muutoksen Rauman kaupungin työntekijöille.
Globaali Elevate-intranet ja ryhmätyöskentelyn työkalut fiksumpaan viestintään Normetilla
HiQ konseptoi ja toteutti uuden globaalin intranetin ja modernit kollaboraatiotyökalut Normetille, nyt ne ovat 1 100 normetilaisen käytössä 30 maassa.
Oras Groupin ja HiQ:n kumppanuus laajeni Office 365 Elevate -palveluihin
Oras Groupin ja HiQ:n kumppanuus laajeni: Uusi globaali intranet rakentui ketterästi ja joustavasti
Modernit työtavat juurtuivat Lindströmille uuden intranetin myötä
HiQ toteutti vuonna 2017 Lindströmin 4 000 työntekijälle globaalin intranetin ja 24 maasivustoa. Kirjavat viestintätavat yhtenäistettiin ja tieto löytyy helposti.
HMD Globalille HiQn Office 365 palvelut
HiQ toimitti HMD:lle Office 365 käyttöönoton, sisäisen viestinnän työkalut ja kollaboraatioympäristön pohjautuen Elevate -palveluihin
Contact

Ota yhteyttä ja kysy lisää