HiQ

Riveria otti Office 365 -palvelut laajasti käyttöön uuden intranetin myötä

HiQ toteutti Riverialle modernin intranetin uudistuneen organisaation tarpeisiin. Riveria otti Office 365 -palvelut laajasti käyttöön uuden intranetin myötä.

Moderni intranet Riverialle

Haaste: Uudistunut organisaatio, uudenlaiset tarpeet

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian organisaatio uudistui vuonna 2018 ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Yhdeksän erillistä oppilaitosta sulautui yhdeksi. Samalla tarvittiin uudenlaisia viestintä- ja työvälineitä sekä muutosta työtapoihin.

Tavoite: Selkeä intranet ja tehokasta tiimityötä

Vanha intranet oli rakenteeltaan organisaatiolähtöinen. Uudesta henkilöstöintrasta haluttiin tehdä selkeä ja helppokäyttöinen toiminnan ohjauksen väline. Lisäksi Riveriassa haluttiin tarjota henkilöstölle mahdollisuus laadukkaasen ja tehokkaaseen tiimityöhön ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Tavoitteena oli julkaista uudet työvälineet elokuun alussa 2019, jotta ne ovat käytössä uuden lukuvuoden alkaessa.

Ratkaisu: Uusi intranet, Teams ja muut O365-palvelut laajasti käyttöön

HiQ toteutti Riverialle henkilöstöintranetin moderneilla SharePoint-sivustoilla hyödyntäen mahdollisimman paljon Microsoftin oletustoiminnallisuuksia. Etusivulle kustomoitiin henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava fiilismittari ja nostettiin sisältöä eri lähteistä, esimerkiksi tuoreimmat videot Microsoft Streamistä. Tärkeä osa projektia oli myös henkilöstön käytössä olevien lomakkeiden uudistaminen Microsoft Formsin ja Flown avulla.

Intrassa tehtiin iso muutos, kun sisältöä lähdettiin rakentamaan uudella tavalla. Emme ole enää kiinni organisatorisessa rakenteessa, joten intra toimii jatkossa, vaikka organisaatio muuttuisikin. Käyttäjiltä on tullut palautetta, että tietoa löytyy uudesta intrasta hyvin.

Jatta Herranen
Riverian pedagoginen johtaja

Riverialla otettiin käyttöön myös Microsoft Teams, joka tuo koko henkilöstölle mahdollisuuden moderniin työskentelyyn. HiQ tuki Riveriaa uuden intran ja Teamsin käyttöönotossa suunnittelemalla viestintätoimia ja toimittamalla esittelyvideon loppukäyttäjille.

Tulokset: Modernit työvälineet edistävät uudenlaista oppilaitoskulttuuria

Uusi intranet ohjaa Riverian henkilöstön työtä ja edistää yhden oppilaitoksen kulttuuria. Se toimii mobiilisti ja antaa mahdollisuuden keskusteluun henkilöstölle tärkeistä aiheista. Microsoft Teams helpottaa tiimityötä sekä yhteydenpitoa kollegoiden ja kumppaneiden kesken.

  • Lopputulos on loistava ja yhteistyö HiQ:n kanssa toimi erinomaisesti. Projekti eteni sujuvasti ja suunnitellussa aikataulussa, kertoo Herranen.

HiQ:n ja Riverian yhteisen projektin työskentelyalustana toimi Microsoft Teams.

  • Teamsin käytöstä oli kaksoishyöty meille: yhteydenpito oli helppoa ja samalla saimme käyttökokemusta Teamsistä, jonka otimme nyt myös sisäisesti käyttöön.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Se on 13 kunnan omistama koulutus- ja kehittämisorganisaatio, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta koko maakunnan alueella. Vuosittain Riveriassa opiskelee yli 15 000 nuorta tai aikuista. Henkilöstöä on noin 750.

Tutustu lisää
Contact

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Emmi Turanlahti
Microsoft 365 -palvelutemmi.turanlahti@hiq.fi