HiQ

Riveria otti Office 365 -palvelut laajasti käyttöön uuden intranetin myötä

HiQ toteutti Riverialle modernin intranetin uudistuneen organisaation tarpeisiin. Riveria otti Office 365 -palvelut laajasti käyttöön uuden intranetin myötä.

Moderni intranet Riverialle

Haaste: Uudistunut organisaatio, uudenlaiset tarpeet

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian organisaatio uudistui vuonna 2018 ammatillisen koulutuksen reformin myötä. Yhdeksän erillistä oppilaitosta sulautui yhdeksi. Samalla tarvittiin uudenlaisia viestintä- ja työvälineitä sekä muutosta työtapoihin.

Tavoite: Selkeä intranet ja tehokasta tiimityötä

Vanha intranet oli rakenteeltaan organisaatiolähtöinen. Uudesta henkilöstöintrasta haluttiin tehdä selkeä ja helppokäyttöinen toiminnan ohjauksen väline. Lisäksi Riveriassa haluttiin tarjota henkilöstölle mahdollisuus laadukkaasen ja tehokkaaseen tiimityöhön ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Tavoitteena oli julkaista uudet työvälineet elokuun alussa 2019, jotta ne ovat käytössä uuden lukuvuoden alkaessa.

Ratkaisu: Uusi intranet, Teams ja muut O365-palvelut laajasti käyttöön

HiQ toteutti Riverialle henkilöstöintranetin moderneilla SharePoint-sivustoilla hyödyntäen mahdollisimman paljon Microsoftin oletustoiminnallisuuksia. Etusivulle kustomoitiin henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava fiilismittari ja nostettiin sisältöä eri lähteistä, esimerkiksi tuoreimmat videot Microsoft Streamistä. Tärkeä osa projektia oli myös henkilöstön käytössä olevien lomakkeiden uudistaminen Microsoft Formsin ja Flown avulla.

Intrassa tehtiin iso muutos, kun sisältöä lähdettiin rakentamaan uudella tavalla. Emme ole enää kiinni organisatorisessa rakenteessa, joten intra toimii jatkossa, vaikka organisaatio muuttuisikin. Käyttäjiltä on tullut palautetta, että tietoa löytyy uudesta intrasta hyvin.

Jatta Herranen
Riverian pedagoginen johtaja

Riverialla otettiin käyttöön myös Microsoft Teams, joka tuo koko henkilöstölle mahdollisuuden moderniin työskentelyyn. HiQ tuki Riveriaa uuden intran ja Teamsin käyttöönotossa suunnittelemalla viestintätoimia ja toimittamalla esittelyvideon loppukäyttäjille.

Tulokset: Modernit työvälineet edistävät uudenlaista oppilaitoskulttuuria

Uusi intranet ohjaa Riverian henkilöstön työtä ja edistää yhden oppilaitoksen kulttuuria. Se toimii mobiilisti ja antaa mahdollisuuden keskusteluun henkilöstölle tärkeistä aiheista. Microsoft Teams helpottaa tiimityötä sekä yhteydenpitoa kollegoiden ja kumppaneiden kesken.

  • Lopputulos on loistava ja yhteistyö HiQ:n kanssa toimi erinomaisesti. Projekti eteni sujuvasti ja suunnitellussa aikataulussa, kertoo Herranen.

HiQ:n ja Riverian yhteisen projektin työskentelyalustana toimi Microsoft Teams.

  • Teamsin käytöstä oli kaksoishyöty meille: yhteydenpito oli helppoa ja samalla saimme käyttökokemusta Teamsistä, jonka otimme nyt myös sisäisesti käyttöön.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Se on 13 kunnan omistama koulutus- ja kehittämisorganisaatio, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta koko maakunnan alueella. Vuosittain Riveriassa opiskelee yli 15 000 nuorta tai aikuista. Henkilöstöä on noin 750.

Tutustu lisää
Microsoft 365 -referenssit
Uusi intranet modernimpaan viestintään GRK:lla
HiQ konseptoi ja toteutti GRK:lle uuden intranetin, joka modernisoi GRK:n sisäisen viestinnän käytännöt täysin.
Ramirentin uusi intranet – yksi viestintäkanava kaikille
Ramirentin uusi, globaali intranet palvelee Ramirentin työntekijöitä yhdeksässä eri maassa.
Microsoft Teams tehostaa työtä Matkahuollolla
Matkahuolto digitalisoi palvelujaan kovaa vauhtia. Yksi tärkeä askel oli henkilöstön työtapojen muutos Microsoft Teamsin avulla.
Digitaaliset työkalut helpottavat Eltelin työntekijöiden arkea
Eltel valitsi Office 365 -palvelun tukikumppaniksi HiQ:n, joka on toiminut jo vuosia Eltelin strategisena kumppanina
Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan intranet – tehokkaammin yhdessä
Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan uusi intranet modernisoi sisäisen viestinnän prosessit ja sisällöt.
Moderni ja mobiili intranet
HiQ toteutti Åbo Akademin intranetin moderneilla SharePoint-sivustoilla. Intranet toimii sekä henkilöstön että opiskelijoiden oppaana arjessa.
Uusi intranet ja tiimityövälineet sujuvoittavat työtä Alkossa
HiQ rakensi Alkolle uuden Aula-intranetin, joka toimii sisäisen viestinnän keskuksena ja ketjuohjauksen välineenä. Samalla Alkon tiimityövälineet uudistuivat.
Rauman uusi intranet ohjaa kohti moderneja työtapoja
HiQ:n toteuttama Elevate-intranet ja kollaboraatiopalvelut mahdollistavat työtapojen muutoksen Rauman kaupungin työntekijöille.
Globaali Elevate-intranet ja ryhmätyöskentelyn työkalut fiksumpaan viestintään Normetilla
HiQ konseptoi ja toteutti uuden globaalin intranetin ja modernit kollaboraatiotyökalut Normetille, nyt ne ovat 1 100 normetilaisen käytössä 30 maassa.
Oras Groupin ja HiQ:n kumppanuus laajeni Office 365 Elevate -palveluihin
Oras Groupin ja HiQ:n kumppanuus laajeni: Uusi globaali intranet rakentui ketterästi ja joustavasti
Modernit työtavat juurtuivat Lindströmille uuden intranetin myötä
HiQ toteutti vuonna 2017 Lindströmin 4 000 työntekijälle globaalin intranetin ja 24 maasivustoa. Kirjavat viestintätavat yhtenäistettiin ja tieto löytyy helposti.
HMD Globalille HiQn Office 365 palvelut
HiQ toimitti HMD:lle Office 365 käyttöönoton, sisäisen viestinnän työkalut ja kollaboraatioympäristön pohjautuen Elevate -palveluihin
Contact

Ota yhteyttä ja kysy lisää