HiQ

Agile ICC

HiQ:n ketterä Integration Competency Center eli ICC varmistaa integraatioratkaisuiden sutjakkaan hallinnan tarpeen omistajan tunnistamisesta toteutukseen ja ylläpitoon.

Ketterämpi integraatiokompetenssikeskus

ICC (Integration Competency Center) ohjaa yrityksen integraatioratkaisujen kehittämistä, ylläpitoa ja tuotannon toimintaa järjestelmällisesti ja silti ketterästi. ICC:n avulla varmistetaan kuhunkin integraatiotarpeeseen parhaiten soveltuvan teknologian hyödyntäminen ja liiketoimintatarpeiden täyttyminen. ICC saa niin ketterät integraatiototeutukset kuin pidempikestoiset projektit soljumaan yrityksen strategian mukaisesti.

Minkälainen on ICC 2020-luvulla?

Nykyaikainen ICC ei nimestään huolimatta ole enää niin tiivis keskus - ei ainakaan jos ajatellaan ihmisten sijaintia ja roolia organisaatiossa. Nykyaikainen ICC tunnistaa integraatioiden hallintaan tarvittavat tehtävät organisaatiokohtaisesti ja usein nämä tehtävät ja vastuut hajautuvatkin organisaatioon ja kumppaneille laajemmin. Ketterä ICC tunnistaa nämä ja hallitsee ja valvoo integraatioita edelleen kokonaisuutena.

Nykyaikainen ICC onkin enemmän osaamisen ja vastuun tunnistettu verkosto, missä on tarkkaan sovitut käytännöt ja vähimmäismäärä byrokratiaa - prosesseja - integraatioiden laadukkaaseen tuottamiseen.

Mitä integraatiokompetenssikeskus tekee?

 • ICC luo tavan toimittaa liiketoimintavaatimukset teknisiksi integraatioratkaisuiksi.

 • ICC varmistaa, että kaikki toimittajat kokoavat riittävät artefaktit (integraatioon tarvittavat kuvaukset, mappauskartat, caset jne) ennen töiden aloittamista. Näin vähennetään iteraatioita, poistetaan kustannuksia ja voidaan kehittää ketterästi.

 • ICC hallinnoi integraatiotyötä ja samalla varmista, että kukin integraatioratkaisu on tarkoitukseen sopiva (fit-for-purpose) sekä toteutettu sopivilla menetelmillä.

 • ICC varmistaa, että kaikkien toimittajien toimitusprosessit sopivat yhteen ja tuottavat yhtenäisen ratkaisun.

 • ICC vastaa olemassa olevista integraatioista (tai hallinnoi niitä hoitavia toimittajia)

 • ICC selkeyttää roolitusta ja vastuita integraatioiden osalta.

 • ICC luo ja jalkauttaa organisaatiolle sopivat integraatiotyön prosessit.

HiQ:lla on yli 30 vuoden kokemus integraatiokehittämisestä. Autamme mielellämme asiakkaitamme ICC:n perustamisessa järjestämällä työpajoja, joissa

 • käydään läpi organisaation integraatioiden nykytila ja olemassa olevat käytännöt

 • luodaan organiaatiolle sopiva malli integraatiokehittämiselle

 • mietitään ICC:hen liittyvät vastuut organisaatiossa

 • sovitaan toimenpiteistä, joilla ICC ja sen toimintamallit saadaan jalkautettua kaikille sidosryhmille

Jokainen toteutus räätälöidään yrityksen tapoihin ja kulttuuriin sopivaksi. Voimme myös tarjota ammattilaisiamme avuksenne ICC:n toteuttamisessa.

Integroi

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Antti Toivanen
Integraatiopalvelut & RPAantti.toivanen@hiq.fi+358 40 715 1935