HiQ

Laadunvarmistus

HiQ tarjoaa kattavat testauksen ja laadunvarmistuksen palvelut. Kauttamme saat testauksen ja laadunvarmistuksen asiantuntijoita projekteihin tai osaksi kehitystiimejä.

Laadunvarmistuspalvelut

HiQ:n laadunvarmistuspalvelut kattavat koko projektin tai hankkeen elinkaaren, itse asiassa jopa enemmän. Oikein hallituissa hankkeissa olemme mukana jo ennen projektoitumista. Esimerkiksi tarjouspyynnöt, tarjoukset ja sopimukset pitävät kaikki sisällään laatuvaatimuksia antamaan suuntaviivaa tulevaa työskentelyä varten. Ohjelmistokehityksen viitekehys muuttuu ja tulee muuttumaan aina vain nopeammalla syklillä. Me vastaamme tähän haasteeseen käyttämällä hyväksi havaittuja jo olemassa olevia käytäntöjä sekä luomalla tarpeen mukaan uutta, ohjenuorana on aina luoda mahdollisimman tehokas laadunvarmistus sovituilla resursseilla.

Testaus

Palvelumme kattavat testauksen koko järjestelmän elinkaaren ajan aina yksikkötestauksesta ylläpidon vaatimaan testaukseen. Kaikki testauksen eri vaiheet ovat jokapäiväistä työtämme. Erityisen eteviä olemme testauksen suunnittelussa, testauksen johtamisessa, regressiotestauksessa, testaukseen liittyvässä automatisoinnissa sekä toiminnallisessa testauksessa.

Testiautomaatio ja RPA

Testiautomaatiota voidaan käyttää esimerkiksi regressiotestauksen automatisointiin, mikä vähentää manuaalitestauksen tarvetta, nopeuttaa testausta ja vähentää tuotantoon päätyviä virheitä kustannustehokkaasti. RPA (prosessiautomaatio) nopeuttaa suurten tietomäärien syöttöä järjestelmään käyttöliittymän kautta. RPA:ta voidaan käyttää myös siirtämään tietoa erillisten järjestelmien välillä ilman olemassaolevia rajapintoja.

Staattinen laadunvarmistus

Staattinen laadunvarmistus kattaa kaiken muun paitsi ajettavan koodin testauksen ja testauksen suunnittelun. HiQ:lla on vahvat perinteet erilaisista laadunvarmistusmetodeista. Katselmoinnit kooditasolla ja erityisesti prosessi- ja projektitasolla vähentävät huomattavasti virheitä sekä testaamisen tarvetta myöhemmissä projektin vaiheissa.

30

vuotta laadunvarmistusyhteistyötä asiakkaiden kanssa

90%

jopa 90 % vähemmän tuotantoonsiirron jälkeisiä virheitä

200+

projektia on hyötynyt HiQ:n Laadunvarmistuspalveluista
Ylläpidä & Paranna

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Timo Vesa
Jatkuvat palveluttimo.vesa@hiq.fi+358 40 556 9780