Varmuutta myyntiin tarjoustyökalulla

Eriävät tarjouspohjat aiheuttivat Hiabille haasteita. HiQ:n toteuttaman työkalun avulla tarjoukset yhdenmukaistuvat ja ovat aina brändin mukaisia.

Suomalaisen Carcotegin tytäryhtiö, Hiab, on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja. Hiab tähtää markkinansa vahvimmaksi laitetoimittajaksi ja rakentaa merkittävää kilpailuetua kokonaisvaltaisilla palveluilla.

HiQ on Hiabin pitkäaikainen teknologiakumppani. HiQ on auttanut vuodesta 2018 varmistamaan, että Hiabin sisäiset prosessit ja tarjottavat ratkaisut ovat saumattomia ja maksimoivat asiakkaan laiteinvestoinnin ja jatkuvat palvelut.

Digitaalisuudesta arvoa laiteinvestointeihin

Hiab pyrkii parantamaan asiakkaidensa turvallisuutta, tehokkuutta, työntekoa ja huoltoa edistyneillä digitaalisilla ratkaisuilla. Esimerkiksi nostureihin asennetut sensorit kertovat Hiabin asiakkaille, miten niiden laitekannat pärjäävät: aiheuttavatko tietyt nosturit ongelmia, ja operoidaanko trukkeja turvallisesti. Sensorit luovat automaattisesti varoituksia portaaliin, mikä auttaa operoijaa saamaan palautetta työskentelystään, ennakoimaan riskejä, optimoimaan laitteiston huoltotarvetta sekä parantamaan yleistä turvallisuutta.

Huoltosopimusten ja etädiagnostiikkatyökalujen avulla Hiab pystyy puolestaan optimoimaan asiakkaidensa laitteiden käytettävyyttä sekä elinkaarta. Mikäli laitteissa ilmenee huollon tarvetta, Hiab pystyy jo etänä paikantamaan laitteen mallin ja mahdollisen ongelman aiheuttajan. Tämän ansiosta, on oikea varaosa jo parhaimmillaan valmiina huoltotoimenpidettä varten.

Myynnin tarjoustyökalu

Vuonna 2021 Hiab tunnisti, että huoltosopimusten myynnissä markkinakohtaisia eroja ja päivitystarpeita, jotka hidastivat segmentin kasvua. Eriävät tarjouspohjat olivat haastavia käyttää ja ylläpitää, minkä vuoksi tehtiin päätös uuden keskitetyn tarjoustyökalun kehittämisestä. Kumppaniksi projektiin valikoitui kartoituksen jälkeen HiQ.

“Olimme tehneet hiqlaisten kanssa useamman vuoden yhteistyötä, joten he tunsivat meidän ihmiset ja toimintaympäristön valmiiiksi. HiQ:n valintaa puolsi lisäksi hinnoittelu, tekninen kyvykkyys sekä realistinen arvio aikataulusta”, kuvailee Samppa Hyrkäs, Project Manager Technology & Solutions, Hiab Services.

Työkalun kehitys oli ketterää, sillä HiQ pystyi hyödyntämään Hiabille aiemmin toteuttamiaan sovelluksia varten kehittämäänsä design-systeemiä.

Säästimme Hiabin aikaa ja rahaa käyttämällä valmiita react-komponentteja, joista olimme luoneet kirjaston design-systeemin pohjalta.

Pre-Sales Architect, HiQ

Sebastian Hemmilä

“Säästimme Hiabin aikaa ja rahaa käyttämällä valmiita react-komponentteja, joista olimme luoneet kirjaston design-systeemin pohjalta. Hyödyntämällä samaa kirjastoa, backendia ja frontia kaikissa sovelluksissa voidaan jatkokehitys tai uuden luominen toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Myös käyttökokemus pysyy yhtenäisenä eri sovellusten ja laitteiden välillä”, kertoo Sebastian Hemmilä, HiQ Finlandin Pre-Sales Architect.

Työkalun avulla jokaisesta tarjouksesta tulee yhdenmukainen ja Hiabin brändiä heijastava. Se nopeuttaa myyjien työtä, ilmoittaa automaattisesti puuttuvista tiedoista ja on helposti ladattavissa PDF:ksi. Tarjoustyökalu otettiin käyttöön ensin Euroopassa, Australiassa ja UK:ssa, jonka jälkeen myös Yhdysvallat on saatu mukaan.

“Palvelumallit, hinnat ja sopimusoptiot eroavat toisistaan eri maiden välillä. Myös lakisääteiset asiat vaikuttavat työkalun käyttöön. Meidän on helppo ylläpitää ja kehittää työkalua sisäisesti sekä muokata sitä eri alueiden tarpeisiin”, kertoo Hyrkäs.

Itsenäistä tarjoustentekoa

Käyttäjäystävällinen ja visuaalisesti miellyttävä tarjoustyökalu on Hyrkkään mukaan auttanut tehostamaan ja lisäämään myyntiä, mikä näkyy suoraan uusien sopimusten määrässä. ProCare-liiketoiminta kasvaa hyvää vauhtia ja myynti on suoraviivaistunut. Siinä missä aiemmin tarjouksen tekeminen loi kitkaa myynnille, on se nykyään niin mutkatonta, että myyjien lisäksi myös huoltomiehet ovat voineet tehdä tarjouksia itsenäisesti.

Standardisoitu työkalu on mahdollistanut myös sisäisen raportoinnin kehittämisen.

“Olemme pystyneet luomaan merkittävästi paremman raportoinnin standardisoidun tarjoustyökalun ympärille. Tämä onkin oiva tapa kerätä analytiikkaa, kehittää toimintaa ja hinnoittelua sekä tehdä asiakaskohtaisia analyysejä eri maissa”, arvioi Hyrkäs.

Hyrkäs kiittelee sujuvaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta HiQ:n kanssa.

“Arvostamme HiQ:n devaajien proaktiivista otetta: työskentely on keskustelevaa, ja mietimme aina yhdessä, miten on järkevintä työskennellä. Työkalun toteutus ylitti odotuksemme ja HiQ:lla on kaikkiaan ollut merkittävä rooli siinä, että olemme pystyneet kehittämään liiketoimintaamme ja auttamaan asiakkaitamme menestymään entistä paremmin.”

Caset

Lisää referenssejä

Whitepaper
Whitepaper: Yhtenäinen palvelukehitys verkon ja kivijalan välillä
Integraatioalusta
Integraatioalustasta Kelan digisokkeli
Kela
Kela sai HiQ:sta tarvitun “digitoimiston”
Valtori
Valtori luottaa Cloudflareen
Yhteys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä