Järvenpää satsaa dataan ja automaatioon

Järvenpää ja HiQ näyttävät, kuinka keskikokoisenkin kunnan resursseilla voidaan uudistua radikaalisti.

Järvenpää ja HiQ näyttävät, kuinka keskikokoisenkin kunnan resursseilla voidaan uudistua radikaalisti.
Järvenpää satsaa dataan ja automaatioon. Järvenpää ja HiQ näyttävät, kuinka keskikokoisenkin kunnan resursseilla voidaan uudistua radikaalisti.

Järvenpää on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista, joka panostaa voimakkaasti toimintansa tehostamiseen ja informaatiopääomansa kehittämiseen. Strategiseen linjaukseen kuuluu muun muassa tiedolla johtamisen kokonaisuus sekä hyperautomaatioiden hyödyntäminen, joilla tehostetaan kunnan sisäistä työskentelyä merkittävästi. Kuntalaiset tulevat hyötymään myös entistä sujuvammasta digitaalisesta asioinnista.

Toni Pallaspuro, Järvenpään kaupungin Chief Information and Digital Officer arvioi, että tärkeintä on kokonaisarkkitehtuurin hahmottaminen ja toiminnan yhtenäistäminen.

“On luonnollista, että toimialojen ja palvelualueiden ollessa itsenäisiä, tulee toiminnasta ajan myötä siiloutunutta. Nyt on aika rakentaa keskitettyjä ja yhteisiä järjestelmiä ja palveluita, joissa integraatioalusta toimii kaiken hallinnan pohjana”, summaa Pallaspuro.

Kyse on pohjimmiltaan siitä, kuinka tieto liikkuu, kuka siihen pääsee käsiksi ja miten ongelmat paikallistetaan. Pallaspuro muistuttaa, että kuntien asiakkaat ovat usein yhteisiä eri palvelualueiden välillä.

“Samat asiakkaat rakentavat talon ja ilmoittavat lapsensa päiväkotiin, käyttävät museoita ja uimahalleja sekä nauttivat hyvin hoidetusta kaupunkiympäristöstä. Data pitää saada hyötykäyttöön palveluissa, palvelualueiden välillä, johtamisessa ja päätöksenteossa.”

Järvenpään ja HiQ:n yhteistyön painopiste on toimistotyön automaatiossa, joka koostuu Frends-integraatioalustan avulla toteutetuista integraatioista ja prosessiautomaatioista sekä UiPath-ohjelmistorobotiikasta. Näin käyttöön saatu raaka-data toimii pohjana tiedolla johtamiselle.

Järvenpää päätyi valitsemaan Frends-integraatioalustan, sillä se mahdollistaa hyvän näkyvyyden ympäristöön, tukee dokumentointia ja parantaa tiedon hyödyntämistä mahdollisimman kustannustehokkaasti.

“Frends on ollut pitkään markkinoilla. Sen näytöt ja kokonaisvaltainen ratkaisu yhdistettynä visuaaliseen käyttöliittymään vakuuttivat meidät”, kertoo Pallaspuro. Valittuaan sopivimman integraatioalustan Järvenpään kaupunki kilpailutti yhteistyökumppanin. HiQ voitti kilpailutuksen kahdesti peräjälkeen.

“HiQ on hyvin monipuolinen ja innovatiivinen yritys, joka tekee laadukkaasti ja eri tavalla asioita. Yhteistyö on sujunut alusta asti mutkattomasti”, kiittelee Pallaspuro.

Yhteiset tavoitteet, saumaton tiimityöskentely

Pallaspuro kertoo, että yhteistyötä HiQ:n kanssa on laajennettu merkittävästi scrum-mallin mukaisesti ketterin menetelmin.

“Lähdimme pienestä liikkeelle ja olemme kasvattaneet resursseja. Mitä enemmän teemme yhteistyötä, sitä nopeammin saamme tuloksia. Tärkeintä ovat yhteiset tavoitteet ja hallintamalli työn johtamiselle, jolloin ei ole väliä, ovatko tekijät HiQ:n vai Järvenpään kaupungin palkkalistoilla.”

Chief Information and Digital Officer, Järvenpään kaupunki

Toni Pallaspuro

Stefan Sirkiä, HiQ:n Sales Manager kertoo ihailevansa Järvenpään kaupungin rohkeutta ja tehokkuutta, jolla toimintaa on lähdetty uudistamaan.

“He ovat valmiita kokeilemaan erilaisia ja innovatiivisia toimintatapoja sprinttien toteuttamiseen. Uskon että saamme aikaan vaikuttavan referenssitoteutuksen, josta moni kunta tai vastaavasti organisaatiorakenteeltaan laaja-alainen organisaatio pystyy inspiroitumaan”, kehuu Sirkiä.

Pallaspuro arvioi, että automaation ja tiedolla johtamisen parantaminen vaatii monissa kunnissa toimintaympäristön radikaalia kehittämistä lähivuosina.

“Integraatioalustan kaltaiset keskitetyt ratkaisut ovat tärkeässä roolissa, jos halutaan laajentaa datan käyttöä, mahdollistaa prosessiautomaatiota ja parantaa tiedolla johtamista laaja-alaisesti. Näin voidaan lisätä hallittavuutta, vähentää manuaalisen työn määrää ja parantaa asiakaskokemusta.”

Pallaspuro haluaa näyttää esimerkkiä, kuinka keskikokoisenkin kunnan resursseilla voidaan uudistua radikaalisti.

“En ole koskaan halunnut mennä sen taakse, että historiallisesti nyt vain on näin. Vielä ei ole tullut vastaan sellaista asiaa, mitä ei olisi mahdollista kehittää. Kysymys on enemmänkin resursseista, sillä on hyväksyttävä, ettei kaikkea voi edistää samaan aikaan.”

Yhteys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä