Levi Ski Resort Applikaatio

Uusi Levi Resort -sovellus on Levin laskettelukeskuksen vierailijan tärkein digitaalinen apuväline vuoden kaikkina sesonkeina.

Uusi Levi Resort -sovellus on Levin laskettelukeskuksen vierailijan tärkein digitaalinen apuväline vuoden kaikkina sesonkeina. Kattavien rinnepalveluiden lisäksi se on avain Levi Ski Resortin kanta-asiakasohjelmaan.

Mistä on moderni kumppanisovellus tehty? Kauniista ja informatiivisesta 3D-kartasta, ylläpidettävistä palvelukuvauksista ja hissi ja rinnetiedoista, reaaliaikaisesta datasta ja IoT-laitteista, kattavista integraatioista ja räätälöidystä kanta-asiakkuusohjelmasta.

Kartta kaikilla ulottuvuuksilla

Laskettelukeskuksen leimallinen piirre on - luonnollisesti - korkeus. Perinteiset kartat latistavat maantieteen kahteen ulottuvuuteen ja useimmissa tilanteissa nämä projektiot palvelevat tarkoitustaan erinomaisesti. Levin huippu kohoaa kuitenkin 531 metrin korkeuteen ja rinteet ja hissit laskevat huipulta kaikkiin ilmansuuntiin, jolloin rinteeltä toiselle sompaaminen edellyttää liikkumista ja tunturin hahmottamista kolmessa ulottuvuudessa.

Mikään valmisratkaisu ei tarjonnut riittävää ratkaisua navigoinnin, kartan tai datan visualisoinnin tarpeisiin. Saati, että olisi tarjonnut riittävän korkeatasoista ratkaisua näihin kaikkiin. Ainoa tapa ratkaista nämä kaikki tarpeet oli suunnitella ja toteuttaa kokonaan räätälöity oma ratkaisu.

Avointa geodataa, mallinnusta, tunturiin räätälöity projektio

Levin sovellusta varten mallinnettiin tunturin ja lähialueen kartta hyödyntäen avoimia datalähteitä kuten Maanmittauslaitoksen äärimmäisen tarkkaa korkeusdataa sekä OpenStreetMapin karttadataa teiden, rakennusten ja maamerkkien osalta. Näiden lisäksi mallinnuksessa hyödynnetiin Levi Ski Resortin omia rinnekarttojen ja kaavoituksen perustana olevia teknisiä piirustuksia.

Kartan perustaksi luotiin oma räätälöity projektio, johon geodata sovitettiin ohjelmallisesti. Maantieteellistä mallia täydennettiin mallintamalla käsin rinteiden lasketteluun tarkoitetut alueet, metsiköt ja muut maaston yksityiskohdat käsin. Mallin oheen määriteltiin rinteiden, hissien, palveluiden ja näiden välisten linkitysten looginen verkosto reitityspalveluita varten.

Useimmat karttaratkaisut pyrkivät tarjoamaan hyviä ja näyttäviä visualisointeja yleisiin tarpeisiin. Kuitenkin jo pian suunnittelun alkuvaiheissa tulimme siihen tulokseen, että ilmakuvat ja fotorealismiin pyrkiminen ovat ristiriidassa melkein kaikkien sovellukselle merkittävien käyttötapausten kanssa.

Levi Resort applikaatio
Levi Resort applikaatio

Ajaton estetiikka omalla grafiikkamoottorilla

Päädyimme visualisoinnissa aikaa kestävään ja kauniiseen ratkaisuun mallin, valaistuksen ja varjostuksen suhteen: tunturin sopivan matalan resoluution 3D-malli, johon laskettelurinteet ja muut tärkeät yksityiskohdat on leikattu korkealla tarkkuudella, yhdistettynä pelkistettyyn valaistus- ja varjostusmalliin näyttää ja tulevaisuudessa ajattomalta. Se antaa myös kauniisti tilaa kartan päälle kerrostettavalle runsaalle infografiikalle, jonka luettavuus on keskeistä kartan palveluiden käytön kannalta.

Kokonaisuus renderöidään puhelimen ruudulle omalla OpenGL-pohjaisella toteutuksella sulavalla ruutunopeudella.

Siinä missä kartta toimii alueen maantieteellisenä viitekehyksenä, sen päälle piirrettävät visualisoinnit ja informaatio tarjoavat varsinaisen palvelullisen lisäarvon Levin vierailijoille.

Reaaliaikaista dataa monenkirjavista lähteistä

Sovellukseen on tuotu hyvin kattavasti tietoa alueen palveluista. Sieltä löytyvät niin rinteet ja hissit yksityiskohtineen, ajantasaisine aukiolotietoineen ja hyperpaikallisine säätietoineen kuin reaaliaikaisesti liikkuvat hiihtobussit ja rinnekoneet, rinneturvallisuuteen liittyvät palvelut ja lippuautomaatit, rinnekamerat sekä tietenkin alueen ravintolat ja myymälät.

Tietolähteinä toimivat Levi Ski Resortin monikanavainen sisällönhallintajärjestelmä, lumitykkeihin integroidut ja erilliset IoT-sääasemat, bussien paikkatietorajapinta ja rinnekoneiden GPS-paikantimet sekä Ilmatieteenlaitoksen sääennusterajapinta. Tietolähteiden kokonaisuuden kruunaa kanta-asiakkuusohjelma, joka kytkeytyy neljään eri ostokanavaan, joissa asiakkaiden rekisteröimät ostokset yhtenäistetään ja välitetään Levin asiakastietojärjestelmään.

Eri osat liimataan eheäksi kokonaisuudeksi HiQ:n frends-integraatioratkaisulla, joka liittää eri palvelut yhteen, täydentäen niitä Azuren pilvipalveluilla ja muulla sovellukselle olennaisella pilvi-infralla.

Laaja kokonaisuus pysyy selkeänä ja ylläpidettävänä rajapintakeskeisen arkkitehtuurin avulla. Rajapintakerros yhdistää lukuisat taustalla oleva erillispalvelut yhdeksi yhtenäiseksi loogiseksi kokonaisuudeksi, joka vastaa tietojen yhteensovittamisesta ja liiketoimintalogiikasta.

Avain asiakkuuksiin

Laskettelukeskuksen asiakastiedot on keskitetty yhteen asiakastietojärjestelmään. Tämän asiakastietojärjestelmän päälle on rakennettu myös Levi Ski Resortin kanta-asiakkuusohjelma. Kanta-asiakkuusohjelman perustoiminta on tuttu ja turvallinen: asiakkaat kerryttävät pisteitä tekemällä ostoksia tunnistautuneena ja voivat vastineeksi lunastaa pisteillä erilaisia rahanarvoisia etuja. Kanta-asiakasohjelma nivoutuu tiiviisti Levin markkinoinnin automaatioon, taktisiin myyntikampanjoihin ja sisällön hallintaan. Kytkettynä sovelluksen vahvaan karttakeskeisyyteen, Levin muihin digitaalisiin palveluihin sekä sovelluksen suoraviestintäominaisuuksiin, ohjelma mahdollistaa myös hyvin nopeasyklisen paikallisen asiakasvirtojen ohjailun.

Suunniteltu ylläpidettäväksi

Levin sovellus on toteutettu React Native-teknologialla ja julkaistu iOS- ja Android-laitteille. Teknologiavalinta tehtiin kehitys- ja ylläpitokustannuksia silmällä pitäen: yli 90% koodipohjasta on jaettua eri alustojen kesken, jolloin kehitystyössä ja laadunvarmistuksessa lähes kaikki työvaiheet voidaan tehdä alustariippumattomasti.

Valittu tekninen ratkaisu ei myöskään pakottanut luopumaan mistään suunnitellussa ominaisuudesta vaan kaikki tarpeellinen oli toteutettavissa täysin räätälöityä visuaalista ilmettä ja OpenGL-pohjainen karttamoottoria käsityönä optimoituja shadereita myöten.

Sovelluspäivityksiä varten on määritelty ja luotu selkeä prosessi määrämuotoisine laadunvarmistuksineen ja CI/CD-putkineen, jotka mahdollistavat sovelluspäivitysten viemisen kuluttajille asti hallitusti ja viiveettömästi.

Sovellus on arkkitehtuurin, dokumentaatio ja ylläpitoprosessien osalta malliesimerkki hyvien DevOps-käytäntöjen toimeenpanosta, mikä tuo tukeen ja pienkehitykseen merkittävää jouhevuutta, vakautta ja helppoutta kaikille osapuolille.

Lisää

Projektista

Jukka Rautio
Toimitusjohtaja, Frends jukka.rautio@frends.com+358 40 827 1142