Verkkokauppa-alusta Helsingin kaupungille

HiQ ja Helsingin kaupunki kehittivät yhteistyössä kaupungille verkkokauppa-alustan, joka tarjoaa yhteisiä tilaamisen ja maksamisen palveluita.

Ambientian julkisen sektorin yksikkö on nyt osa HiQ:ta. Lue lisää.

HiQ ja Helsingin kaupunki kehittivät yhteistyössä kaupungille verkkokauppa-alustan, joka tarjoaa yhteisiä tilaamisen ja maksamisen palveluita kaikille Helsingin kaupungin toimialoille. Tulevaisuudessa niin venepaikan varaus kuin asukaspysäköinnin maksu tai jopa museo-opastuksen tilaus onnistuu helposti verkossa.

Verkkokauppa-alusta nopeuttaa yhdenmukaisen ja modernin verkkokaupan perustamista eri kaupungin toimialoille, mahdollistaa käyttäjien kannalta selkeän ja saavutettavan asiointipolun. Lisäksi alusta tarjoaa valmiit ja ylläpidetyt rajapinnat myös muihin kaupungin yhteisiin ratkaisuihin.

Palveluiden asiakkaille alusta tarjoaa turvallisen ja modernin ratkaisun, joka sisältää kaikki maksutavat omasta verkkopankista MobilePayhin. Alusta mahdollistaa myös jatkuvien tilausten korttiveloitukset, jolloin asukkaan ei tarvitse joka kerta erikseen uusia esimerkiksi asukaspysäköintiluvan tilausta.

Kytkeytymistapoja verkkokauppa-alustaan on useita, yksinkertaisesta linkityksestä räätälöityyn toteutukseen asti. Lähtökohtana on kuitenkin ollut, ettei palvelukohtainen räätälöinti saa vaarantaa perustoimintoja, eikä perustoimintojen pidä joutua maksamaan räätälöinnistä.

Kokemuspohjainen API-kerros mahdollistaa sen, että samaa toimintoa, vaikkapa saatavuuden tarkistusta, voidaan käyttää useissa palveluissa. Arkkitehtuuri on pyritty rakentamaan niin, että erilaisten toimialojen tarpeet voitaisiin täyttää mahdollisimman kattavasti geneerisillä ratkaisuilla.

Kustannusten lisäksi säästyy myös hermoja ja vaivaa: jos jonkin toiminnon teknologia vaihtuu, integraatioita ei tarvitse tehdä useisiin eri kassa- ja maksujärjestelmiin, vaan vain yhteen paikkaan, jossa se on kaikkien käytössä.

Matkalla kohti maailman toimivimman kaupungin verkkokauppaa

Helsingin kaupungin tavoitetila on, että maailman toimivimmalla kaupungilla on myös erinomaisesti toimiva verkkokauppa. Toimiva digitaalinen asiakaskokemus tarkoittaa yhdenmukaista palveluiden tuottamista ja kuluttamista, parempaa palveluiden löydettävyyttä ja saavutettavuutta, sekä selkeää ja sujuvaa asiointi- ja maksamisprosessia. Lisäksi on tärkeää varmistaa se, että alustaan pystytään kytkemään myös uusia palveluita, palvelumalleja ja kumppaneita.

Tähän tavoitetilaan pääsemiseksi Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2020 markkinavuoropuhelun, johon myös HiQ osallistui. HiQ voitti tammikuussa 2021 vuoropuhelusta johtaneen kilpailutuksen, ja projekti käynnistyi saman vuoden maaliskuussa.

Koejakson jälkeen toukokuussa edettiin kehityssprintteihin, minkä jälkeen rakennettiin soveltuvuusselvitys eli proof of concept (POC) jossa keskityttiin yksinkertaiseen yhden tuotteen (venetrailerin kesäsäilytysmaksu) tilaamiseen ja maksamiseen. POC onnistuikin erinomaisesti: Helsingin venepaikkojen trailerisäilytyksen maksut syksyllä 2021 tehtiin HiQ:n rakentaman kassan kautta.

Analytiikasta saatu data sekä keskustakirjasto Oodissa helsinkiläisten kanssa tehty käyttäjätestaus vahvistivat sen, että suunta on oikea. Seuraavaksi verkkokauppa-alustaan liittyvät asukaspysäköinti ja tilanvarauspalvelu. Tulevaisuudessa siintää laaja kirjo muitakin ideoita, esimerkiksi aineettomien palveluiden kuten museo-opastuksen maksaminen helposti verkkokaupan kautta.

Yhteistyötä yli toimialarajojen

Verkkokauppa-alustan kehityksessä on ollut yksi pääajatus: miten maksuvaiheeseen saavutaan ja edetään niin, että käyttäjällä on koko ajan turvallinen ja luottavainen olo Helsingin kaupungin kokonaisuuteen?

Onnistunut kehitys on vaatinut yhteistyötä eri Helsingin kaupungin palveluiden kanssa. Esimerkiksi venepaikkojen vuokraus ja asukaspysäköinti tuotetaan eri toimialojen toimesta ja eri palveluiden tarpeiden kartoitus ja yhtenäistäminen on vaatinut paljon työtä.

Projektiin on sisältynyt lukuisia työpajoja eri toimialojen kanssa ja monta kierrosta palvelumuotoilua. Lisäksi kehitystyössä on hyödynnetty kattavasti Helsingin kaupungin rakentamaa avoimen lähdekoodin suunnittelujärjestelmää Helsinki Design Systemiä. Myös projektin ohjausryhmä on koostunut eri sektoreilla toimivista henkilöistä.

Kehitys kumppaneina toi halutun tuloksen

Helsinki on vienyt todella paljon eteenpäin niin sanottua kehittäjäyhteisötoimintaa: Helsinki Design Systemissä eri kehitysprojekteilla on näkyvyys toisiinsa, ja kaikilla on näkyvyys aktiivisiin sprinttikehityskoodeihin ja backlogeihin sekä eri prototyyppeihin. Kaupunki on luonut valtavan hyvän digitaalisen infran sille, miten Helsinkiä kehitetään yhdessä ja yhteistyössä, ja kehittää tätä infraa jatkuvasti.

Projektipäällikkö Jarkko Siren Helsingin kaupungilta kiittelee HiQ:ta menestyksekkäästä prosessista perinteisen tilaaja-toimittaja-mallin sijaan.

“Asiantuntijat ymmärsivät erittäin nopeasti toimitusprojektin käynnistyttyä hankkeen tavoitteet sekä sen mitä, miten ja miksi ollaan verkkokauppa-alustan osalta toteuttamassa”, Siren toteaa.

“HiQ on toteutusprojektin aikana osoittautunut aidosti kumppaniksi, jonka kanssa ja toimesta toteutusta on viety kohti yhteistä tavoitetta määrätietoisesti. Keskustelu HiQ:n kanssa on ollut läpi yhteistyön molemmin puolin avointa ja rakentavaa, myös hankalampien teemojen osalta.”

Siren kertoo, että HiQ on osoittanut nimenomaan verkkokauppaa ja verkkokauppa-alustoja koskevan asiantuntemuksensa, jonka kautta on saatu myös kokonaan uusia ideoita alustan mahdolliseen jatkokehitykseen.

Siren kehuu myös sitä, miten HiQ on osoittanut ymmärtävänsä ja edistävänsä Helsingin kaupungin etua huolehtimalla muun muassa toteutuksen kustannustehokkuudesta ja joustavuudesta kaupungin vaihteleviin tarpeisiin.

Lisäksi HiQ on Sirenin mukaan osoittanut kyvykkyytensä tunnistaa ja ottaa esille myös omaan tekemiseensä liittyviä haasteita, reagoida muutoksiin sekä löytää vaihtoehtoisia toteutustapoja, mikäli alkuperäisen suunnitelman mukainen toteutus ei syystä tai toisesta ole ollut mahdollinen.

Caset

Lisää referenssejä

Integraatioalusta
Integraatioalustasta Kelan digisokkeli
Kela
Kela sai HiQ:sta tarvitun “digitoimiston”
Valtori
Valtori luottaa Cloudflareen
St1
Uudistettu B2C-mobiilisovellus St1:lle
Yhteys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä