Integraatiototeutukset

Tehokas integraatioiden toteutusvaihe on hiottu tuottamaan integraatioratkaisut nopeasti sekä laajemmissa monitoimittajaprojekteissa että pienimuotoisessa kehittämisessä

Liiketoimintalähtöisiä integraatioratkaisuja kustannustehokkaasti

Olemme luoneet integraatioiden erityisluonteen huomioonottavan toimitusmallin. Integraatioalustan yksi tehtävä on estää järjestelmämuutosten leviäminen toisiin järjestelmiin - näin ollen siihen itseensä kohdistuu valtaisa määrä muutospaineita. Se toimii myös tiedon levityskanavana rajapintojen kautta (APIt) ja niiden versioinnista ja hallinnoinnista huolehtiminen on oma osaamisen lajinsa.

Integraatiototeutuksemme tehdään asiakkaalle täysin läpinäkyvästi: esimerkiksi kehityksen etenemistä, tulevien töiden aikataulua ja dokumentaatiota voidaan seurata reaaliaikaisesti.

Palvelumme integraatiototeutuksissa

 • Liiketoimintaprosessien mallintaminen integraatioiden näkökulmasta

 • Integraatioratkaisujen sekä rajapintojen suunnittelu ja määrittely

 • Integraatiokehitys

  • APIen luonti ja niiden hallinta

  • Prosessiautomaation luominen

  • Ajastukset

  • RPA:n eli ohjelmistorobotiikan liittäminen osaksi prosessiautomaatiota

 • Integraatiotestaus / automatisoitu testaus

 • Käyttöönoton tehostettu tuki

 • Transitio tuotannon tukeen

 • Tekninen projektinhallinta

 • Pienkehitys ja tuki valitun mallin mukaan

Integraatiototeutuksissa toimintatavat sovitetaan asiakkaan tilanteeseen ja kulttuuriin. Lisäksi hyödynnämme alan parhaita käytäntöjä ja ketterää integraatioiden toteutustapaa. Saamme aikaan miellyttävän asiakaskokemuksen yhdistämällä asiantuntijoidemme vahvan teknologiaosaamisen tiiviiseen vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.

Toimitusmallit tarpeen mukaan

Tarjoamme integraatio-osaamistamme kolmella eri tavalla: DevOps-tiimeinä, AD/AM-mallilla sekä integraatiokonsultointina.

DevOps

DevOps-mallissa ajattelemme integraation tuotteeksi projektin sijaan. Tuotetta kehittää ja ylläpitää sama DevOps-tiimi parhaine käytäntöineen. Näin saavutetaan ylivertainen laatu niin kehityksessä kuin ylläpidossa.

DevOps-malli sopii niin pienille kuin isoillekin asiakkaille. Suuremmat tarpeet voimme hoitaa DevOps-tiimillä, joka palvelee vain yhtä asiakasta. Pienemmät tarpeet kohdistamme yhdelle DevOps-tiimille, jolla on monta pientä - tyypillisesti saman toimialan - integraatiotuotetta kehitettävänään sekä ylläpidettävään.

DevOps-silmukka
DevOps -silmukka
DevOps -silmukka
DevOps -silmukka

DevOps-toimitustiimimme toimivat Scrum-ban-mallin mukaisesti. Backlogin sisällön tekeminen rytmitetään joko jatkuvaksi kehitykseksi tai projektien tarpeiden mukaan sprintteihin. Toimintamme on hyvin yhteensopiva niin laajojen, valtaisan määrän integraatiototeutuksia sisältävien hankkeiden, kuin pienten "silloin tällöin jotain" -tarpeiden kanssa.

Integraatiovelho lainaksi

Tarvitsetko integraatio-osaajan osaksi omaa tiimiäsi? Se onnistuu: kokeneet integraatiovelhomme liittyvät osaksi asiakkaan toimitustiimiä hoitaen integraatiotontin haasteet puolestasi.

Voit lukea lisää integraatiosta artikkelistamme Integraatiot - lyhyt oppimäärä tai ottaa yhteyttä tämän sivun lopusta löytyvällä lomakkeella.

Lataa Integraatio-ostajan Opas (in English)

Lisää

Tästä projektista

Antti Toivanen
Frends integraatiopalvelutantti.toivanen@hiq.fi+358 40 715 1935