HiQ

Software Developer role at HiQ (Finnish)

Oletko miettinyt, millaista on työskennellä HiQ:lla kehittäjänä? Kokenut sovelluskehittäjämme Timo kertoo työviikostaan.

Mitä kehittäjä pääsee kokemaan HiQ:lla?

Lähes viiden vuoden kokemus HiQ:n konsulttina on ollut monivaiheinen. Olen työskennellyt useissa asiakasprojekteissa eri toimialoilla, mutta eniten kokemusta on kertynyt finanssialalta. Asiakkaat ovat olleet hyvin tunnettuja, suomalaisia yrityksiä, joille olen päässyt tekemään niin verkkosivustoja kuin mobiilisovelluksiakin. Projektit ovat tyypillisesti olleet kestoltaan noin 6-18 kuukautta.

Tällä hetkellä toimin kehittäjänä SATO-projektissa. Työtehtäviini kuuluu SATO:n julkisen www-sivuston ja asukkaille tarkoitetun OmaSATO-asiointiportaalin ylläpito ja jatkokehitystyöt.

Nykyisessä projektissa noudatamme ketterän ohjelmistokehityksen scrum-mallia ja kahden viikon sprintiksi kutsuttuja aikajaksoja. Sprintin vaiheesta riippuen viikko starttaa sprintin suunnittelupalaverilla, jossa käymme scrum-tiimin kanssa läpi liiketoiminnan tarpeita ja suunnittelemme tulevan sprintin aikana tehtävän työt. Tiketöimme sprintin työtehtävät kehitysjonoon ja jaamme tiketit tiimin jäsenille osaamisalueiden mukaan.

Muut viikonpäivät alkavat tyypillisesti varsin liukuvasti, mutta aamupäivällä on kiinteä kalenterivaraus dailylle, jossa kukin scrum-tiimin jäsen käy läpi aktiivisena olevat tehtävänsä muiden tiimiläisten kanssa. Dailyissä keskustellaan esimerkiksi siitä, onko työtehtävissä kohdattu haasteita ja olisiko kenelläkään muulla jäsenellä ratkaisua ongelmaan. Dailyssä on rento tunnelma ja se on tärkeä osa alkavaa työpäivää. Toisinaan dailyt venyvät pitkiksi, kun keskustellaan asiasta ja hiukan asian vierestäkin.

Mikäli sprintti tulee päätökseen perjantaina, päätetään sprintti katselmukseen, jossa käydään läpi sprintin onnistuneisuus ja esitetään erilaisia demoja sprintin aikana kehitetyistä toiminnallisuuksista. Viikko päättyy HiQ-afterworkeille, jossa pääsee jutustelemaan oman projektiryhmän ulkopuolella olevien kollegoiden kanssa ja rentoutumaan vaiherikkaan työviikon päätteeksi.

Mitä muuta työhön kuuluu?

Projektissa kehittäjien vastuulla on myös häiriönhallinta. Tämä tarkoittaa, että meillä on kehittäjien kesken vahtivuoro, jonka tarkoituksena on palvelun saatavuuden varmistaminen ja käyttäjäongelmien ratkaiseminen. Tämä vaatii myös kehittäjältä kyvykkyyttä organisoida omaa työtään, sillä tuotannossa ilmaantuvat ongelmat keskeyttävät muut työt.

Muuten työpäivä on varattu itse tärkeimmälle, eli uuden kehittämiselle ja digitaalisten ratkaisujen parantamiselle. Jos oikein hyvä tuuri käy, pääsee myös suunnittelemaan jotain suurempaa kokonaisuutta. Kaikista mieleisintä työssäni onkin, kun saa toteuttaa jonkin kokonaisuuden suunnittelupöydältä lähtien. Toisaalta tämä on myös todella haastavaa, sillä kehittäjältä vaaditaan ymmärrystä liiketoiminnasta ja avarakatseisuutta tulevaisuuteen. Kehittäjän tulee osata valita oikeat teknologiat ja toteutusmallit kokonaisuudelle, jotta toteutuksen elinkaari ja ylläpidettävyys pysyy mahdollisimman hyvänä. Yrityksillä on usein vanhoja vekottimia kuormanaan, joiden tulkitsemiseen kuluu paljon aikaa.

Suunnittelutyön lisäksi viikkoon mahtuu konkreettista kehitystyötä eli monta huokausta koodin parissa, lukuisia kahvikuppeja ja hauskoja hetkiä työkavereiden kanssa.

Hyvällä kehittäjällä on laaja teknologiatuntemus, intohimoinen asenne ja vahvat sosiaaliset taidot

Uran alkuvaiheessa sain paljon tukea kokeneemmilta kehittäjiltä, eikä suunnittelutyötä juurikaan ollut. Alussa haasteita asetti suuri määrä haltuun otettavia teknologioita, joiden suhteen olen ollut hyvin kaikkiruokainen. Haluan, että osaamisalueeni on teknologioiden suhteen mahdollisimman laaja, mikä tuo suunnittelutöitä pöydälleni kokemuksen karttuessa.

Olen päässyt kasvattamaan profiilia junior kehittäjän roolista huomattavasti ja näyttää siltä, että kehityspolkua HiQ:n sisällä on vielä jäljellä. Harrastuneisuudesta on myös todella suuri etu ja kannustankin kehittäjiä pyörittämään omia, pikku projekteja vapaa-ajalla.

Mielestäni hyvän kehittäjän kruunaa sosiaaliset taidot intohimoisen asenteen ja laajan teknologiatuntemuksen lisäksi. Työkaverit eivät toistaiseksi ole koneita eikä kaikilla projektiryhmän jäsenillä ole vahvaa teknistä osaamista. Silti heille pitää pystyä kommunikoimaan tekniset haasteet ja rajoitukset ilman, että kuulija on pää pyörällä alan jargonista.

Kuvat: Sam Jamsen

Read more
Blogs about our work and life
Integration developer's work at Frends
The work of an integration developer is not as well known. We asked our integration developers what their work involves.
Junior-Frendzie career story
Check out our Junior-Frendzie´s career story and read what she thinks is the best thing about HiQ and Frends.
Working as a Service Manager at HiQ
What does a service manager do, and what's best about it? We asked, our service managers told.
Test Manager role in HiQ (Finnish)
Mitä Test Managerin työhön kuuluu? Kysyimme kokeneelta testipäälliköltämme hänen arjestaan. Tutustu blogista rooliin lisää.
How it´s like to work with Frends?
The most valued things in our employee satisfaction surveys are fun colleagues, the intense feeling of togetherness within a non-changing team, and work flexibility.
FAQ - Frequently Asked Questions
In this blog, you will find answers to many common questions that our applicants often ask us.
Explore everyday life in the Frends Operations team
Want to see what an average day working on the Frends Operations team is like and what types of tasks it involves? Read the blog below to find out.
Everyday life in integration unit's consultant teams
One of the main reasons for our integrators' enjoyment are the interesting and suitably challenging tasks they get to do.
Home of happy integration consultants
HiQ's integration unit consists of around 70 consultants. Find out the "secret" of the great spirit of HiQ's consultancy teams.
A lazy engineer is actually a good engineer (Finnish)
Yksinkertaisuuteen panostaminen auttaa keskittymään oleelliseen
How to combine work and competitive sports (Finnish)
HiQn Sales Manager Stefan Sirkiä kertoo, kuinka hän on onnistunut yhdistämään kilpaurheilun ja työelämän.
Arctic Challenge (Finnish)
HiQ in Lapland, all athletic and everything. Sports plays a major role in everyday life of sporty HiQers.
Contact

Contact for more information

Elina Salo
Recruitment, Frendselina.salo@hiq.fi+358 45 677 4160