Mitä on älyteollisuus?

Teollisuus on keskellä mullistusta, jossa teknologia mahdollistaa älyllistämisen täysin uudenlaisin tavoin. Muutoksen hyödyntäminen on elinehto tulevaisuuden markkinassa.

Mitä on älyteollisuus?

Teknologia on kehittynyt viime vuosikymmenenä vikkelästi ja käsillä olevasta hetkestä puhutaan neljäntenä teollisena vallankumouksena. Maailma on siirtymässä pelkästä digitalisoitumisesta uudenlaiselle aikakaudelle, jossa luovuus ohjaa kehitystä teknologian mahdollistaessa aina vain mielikuvituksellisempia ratkaisuja ongelmiin niin tuotantolaitoksissa kuin ihmisten arkipäiväisessä elämässäkin. Kolmas teollinen vallankumous mahdollisti tuotannon tehostamisen tietoteknisen laskentavoiman ja yhä nopeamman kommunikoinnin avulla. Nyt olemme siirtyneet aikaan, joka on myös paikkariippumaton, jatkuvasti yhteydessä oleva, ihmisten ja koneälyn laskentatehojen hyvien puolien yhdistelmä.

Digitaalisesta tehtaasta älytehtaaksi

Tuotannon digitalisoituminen on arkipäiväistynyt lähes kaikilla toimialoilla. Neljäs teollinen vallankumous puhuukin nyt älytehtaista, jossa kyber-fyysiset järjestelmät valvovat fyysisiä laitteita, luovat niiden toiminnasta virtuaalisia malleja, kommunikoivat sekä muiden laitteiden että ihmisten kanssa ja tekevät päätöksiä analysoimansa datan avulla. Paikkariippumattomuuden ansiosta tehtaiden toimintaa voidaan ohjailla vaikka toiselta puolelta maapalloa. Koneet kykenevät kommunikoimaan keskenään, säätelemään prosesseja analysoimansa datan perusteella ja oppimaan siitä.

IoT eli Internet of Things kuvastaa tätä koneiden välistä vuorovaikutusta verkon välityksellä. Älysensoreilla kyetään kommunikoimaan ja keräämään reaaliaikaista tietoa laitteiden tai niiden käyttäjien sijainnista, olosuhteista, käyttötilanteesta, huoltotarpeesta tai vaikka täyttötilasta.

Älykkäät ratkaisut ovat sijoitus tulevaisuuteen

HiQ on päässyt mukaan älytehtaiden ja IoT:n areenalle asiakkaiden myötävaikutuksella ja tekeillä on tällä hetkellä useita mielenkiintoisia hankkeita. Kuormankäsittelylaitteiden toimittaja Hiab on pitkällä toimintojensa älyllisessä tehostamisessa. Hiabin laitteet ovat älykkäitä ja yhteydessä verkkoon. Ne viestivät sensori- ja sijaintitietoja, tarjoavat hallintayhteyden kautta reaaliaikaista tietoa laitteiden käytöstä, toiminnasta ja kunnosta auttaen asiakkaita ennakoimaan, turvaamaan ja optimoimaan laitteiden käyttöastetta. Älylaitteiden ansiosta Hiab pystyy tarjoamaan entistä parempaa palvelua asiakkailleen. HiQ on mukana suunnittelemassa ja kehittämässä Hiabille palveluita, jotka hyödyntävät etähallittavien laitteiden koko potentiaalia.

Älyllistämisen luomia mahdollisuuksia liiketoiminnalle voi löytyä yllättävistäkin esimerkeistä. Levi Ski Resortin mobiilisovelluksessa on kauniin kartan ja kattavan palvelusisällön lisäksi reaaliaikaista tietoa useista erilaisista sensoreista ja IoT-laitteista. Näitä ovat muun muassa lumitykkeihin integroidut ja erilliset IoT-sääasemat, bussien ja rinnekoneiden GPS-paikantimet, joiden tietoja täydennetään esimerkiksi Ilmatieteenlaitoksen sääennusterajapinnan avulla. Voidaan puhua maailman älykkäimmästä tunturista.

HiQ:n avittamana älyteollisuuden edelläkävijäksi

Vain mielikuvitus on rajana tuotantolaitosten ja laitteiden älyllistämiselle. Nykyteknologia mahdollistaa lukemattoman määrän ratkaisuja tuotannon ja liiketoiminnan tehostamiseen esimerkiksi verkon, älysensoreiden ja toiminnanohjauksen avulla. Kokonaan uuden hankkeen käynnistämisessä auttaa palvelumuotoilu, jossa ratkaisua pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa sekä liiketoiminnan että teknisen toteutuksen näkökulmasta. Moderni käyttöliittymä ohjaa käyttäjiä keskittymään olennaiseen. Ydinasioiden ollessa helposti nähtävillä on käytettävyys sujuvaa jo ensimmäisellä kokeilulla ja järjestelmästä saadaan kaikki potentiaali irti. Laadukas kehitystyö ja toimivat integraatiot takaavat ratkaisun, joka kestää aikaa. Valmiin investoinnin toimivuudesta pidetään huolta ylläpidon ja jatkokehityksen avulla. Palvelun voi järjestää joko sisäisten resurssien voimin tai räätälöitynä pakettina ulkoiselta toimijalta.

Oli älyllistämisen tarve mikä tahansa, autamme mielellämme sopivan ratkaisun löytämisessä. Tarvitsit sitten isompaa kokonaisuutta, jonkin yksittäisen osa-alueen, konsulttitiimiä tai yksittäistä konsulttia tai vaikka ylläpitoa jo valmiille järjestelmällesi, asiakaslähtöinen lähestymistapamme joustaa tarpeen mukaan.

Älyllistämisen hyödyt teollisuudessa

 • Resurssien vapautuminen

 • Tuotannon ja prosessien tehostuminen

 • Reaaliaikainen tieto laitteiden sijainnista ja toiminnan tilasta

 • Mahdollisuus seurata tuotannon tilaa sijainnista riippumatta

 • Huoltovälien optimointi

HiQ tarjoaa kattavasti asiantuntemusta kaikkiin älyllistämistarpeisiisi  

 • Palvelumuotoilu

 • Modernien hallintajärjestelmien ja käyttöliittymien suunnittelu

 • Sovellukset verkkoon ja mobiiliin

 • Kehitysvoimaa ja design-kyvykkyyttä konsultointina

 • Älykkäät sensorit ja IoT-integraatiot

 • Integraatiot iPaaS-palveluna

 • Automaatio

 • RPA

 • AI / ML

 • Datan älykäs hyödyntäminen

 • Ylläpitopalvelut räätälöidysti tai pakettina

 • Jatkokehitys tarvittaessa osana ylläpitoa

Digitalize

Contact us for more information