Caruna valitsi Frends -integraatioalustan HiQ:n toimittamana

"Nyt pystymme tekemään enemmän itse ja tehostamaan toimintaa huomattavasti" -Lauri Vanhanen, ICT-palvelupäällikkö, Caruna.

Carunalla oli tarve korvata elinkaarensa päässä oleva integraatioalusta uudella. Julkisen hankinnan kohteena olivat moderni integraatioalusta ja siihen liittyvät konsultointi- ja ylläpitopalvelut. Hankinnan tavoitteena oli korvata Carunan nykyinen on-prem -integraatioalustaratkaisu uudella ketterällä hybridi-integraatioalustalla.
Carunalla oli tarve korvata elinkaarensa päässä oleva integraatioalusta uudella. Julkisen hankinnan kohteena olivat moderni integraatioalusta ja siihen liittyvät konsultointi- ja ylläpitopalvelut. Hankinnan tavoitteena oli korvata Carunan nykyinen on-prem -integraatioalustaratkaisu uudella ketterällä hybridi-integraatioalustalla.

Carunalla oli tarve korvata elinkaarensa päässä oleva integraatioalusta uudella. Julkisen hankinnan kohteena olivat moderni integraatioalusta ja siihen liittyvät konsultointi- ja ylläpitopalvelut. Hankinnan tavoitteena oli korvata Carunan nykyinen on-prem integraatioalustaratkaisu uudella ketterällä hybridi-integraatioalustalla.

Kokonaistaloudellisesti paras integraatio-alusta ja integraatioiden toimittaja valittiin ja ne olivat Frends enterprise iPaaS toimittajana HiQ Finland Oy.

Kattavat vaatimukset

Vaatimukset integraatioalustalle olivat monipuoliset. Erityisesti alustan läpinäkyvyys ja käytön helppous myös omalle väelle korostuivat. Käyttäjäystävällinen Frends -integraatioalustan käyttöliittymä niin omassa konesalissa kuin pilvessä pyöriville integraatioille olivat avainasemassa valintaa tehdessä.

Caruna haki seuraavan 10 vuoden tarpeet täyttävää integraatioalustaa ja Frends:n kattavat ominaisuudet sekä kyvykkyys toimia pilvipalveluissa samanaikaisesti omien konesalien kanssa vakuuttivat. Teknisistä vaatimuksista on hyvä nostaa esiin myös kyvykkyys suoriutua ja skaalautua konttiympäristössä, joka ei ole itsestäänselvyys iPaaS -integraatiotuotteiden joukossa. Teknisten vaatimusten lista kattoi työnkulkujen lisäksi APIen suorittamisen ja API hallinnan (API management), jotka ovat kiinteä osa Frends -integraatioalustaa. Kilpailutuksen osana yhtenä laatukriteerinä järjestettiin osallistujille työpajat, joissa asiakkaan edustajat toteuttivat tarjotuilla alustaratkaisuilla ennalta määritellyt käyttötapaukset toimittajien tiimien opastuksella. HiQ:n tiimi Frends -alustalla suoriutui työpajasta parhaiten.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi siirrytään migraatiovaiheeseen, jossa on tarkoitus siirtää noin 200 integraatiota nykyiseltä alustalta Frends -alustalle. Lopputuloksena on Carunalle kustannustehokkaampi, läpinäkyvämpi sekä käyttäjäystävällisempi alusta, joka täyttää energiatoimialan erityiset vaatimukset. Hybridi-integraatioalusta mahdollistaa tulevien tarpeiden täyttymisen ympäristössä, jossa on samaan aikaan siirrytään pilviteknologiaan ja kriittisten osien tulee toimia tarpeen tullen kokonaan ilman pilvialustaa.

"Nyt pystymme tekemään enemmän itse ja tehostamaan toimintaa huomattavasti"

ICT-palvelupäällikkö, Caruna

Lauri Vanhanen

Caruna

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säänkestävää sähköverkkoa noin 700 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Säänkestävä, älykäs sähköverkko luo myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja.

www.caruna.fi, Twitter @CarunaSuomi

Lisätietoja:

  • Jukka Rautio (jukka.rautio@hiq.fi), maajohtaja, HiQ Finland Oy

  • Anne Ruuskanen (anne.ruuskanen@caruna.fi), hankintapäällikkö, Caruna

Yhteys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä