Frends ja City Network yhteistyöhön dataintegraatioiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Yritykset tarjoavat yhdessä Pohjoismaiden ainoan hybridi-IT-ympäristöjen integraatio- ja automaatioalustan, joka mahdollistaa vaatimustenmukaisen tiedonhallinnan.

Integraatioalusta Frends ja johtava eurooppalainen pilvipalveluiden tarjoaja City Network solmivat strategisen kumppanuuden. Yritykset tarjoavat yhdessä Pohjoismaiden ainoan hybridi-IT-ympäristöjen integraatio- ja automaatioalustan, joka mahdollistaa turvallisen ja vaatimustenmukaisen tiedonhallinnan. Viimeaikaisten sääntöjen ja määräysten vuoksi organisaatiot tarvitsevat integrointi- ja automaatioalustaa, joka varmistaa eurooppalaisten tietolakien ja -määräysten tiukan noudattamisen.

"Frendsin lanseerauksesta lähtien kunnat ja muut julkisen sektorin organisaatiot ovat käyttäneet palveluamme osana digitaalista matkaansa. City Network -kumppanuuden myötä otamme nyt seuraavan askeleen näiden organisaatioiden digitaalisen muutoksen mahdollistamisessa. Ne voivat nyt käyttää Frendsin sisäänrakennettua vaatimustenmukaisuutta pilvipalveluna, mikä mahdollistaa tehokkaan ja automatisoidun API-hallinnan ilman, että tietojen eheys vaarantuu", sanoo Kristoffer Lundegren, Frendsin Ruotsin maajohtaja.

HiQ:n omistama Frends, yritysintegraatio- ja automaatioalusta palveluna (iPaaS), sekä johtava eurooppalainen pilvipalvelu City Network julkistavat strategisen kumppanuutensa. Nämä yritykset tarjoavat yhdessä Pohjoismaiden ainoan hybridi-IT-ympäristöjen integraatio- ja automaatioalustan, joka mahdollistaa turvallisen ja vaatimustenmukaisen tiedonhallinnan. Palvelu on suunnattu julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille, jotka etsivät Euroopan tietolakien ja -säädösten tiukan noudattamisen takaavaa integraatio- ja automaatioalustaa.

Nyt kun voimaan ovat tulleet yleinen tietosuoja-asetus GDPR, Yhdysvaltojen pilvipalvelulaki sekä Schrems II, joka mitätöi EU:n ja Yhdysvaltojen välisen nykyisen tiedonhallintasopimuksen, julkiset ja yksityiset asiakkaat etsivät yhä useammin eurooppalaisia ja vaatimustenmukaisia palveluja. Eurooppalaisena digitaalisen infrastruktuurin tarjoajana City Network on rakentanut eurooppalaisen pilvipalvelun ja vastannut vaatimustenmukaisten infrastruktuuripalvelujen valtavaan tarpeeseen. Yhtiö tarjoaa julkisia ja vaatimustenmukaisia pilvipalvelujaan toimialoille, joilla noudatetaan erityissäännöksiä.

Frends on kehitetty Suomessa, ja se on kasvanut nopeasti sekä Pohjoismaiden kotimarkkinoilla että kansainvälisesti, ja sillä on asiakkaita yli 15 maassa. Se on eurooppalainen yrityssovellusten integraatioalusta, jonka avulla asiakkaat voivat integroida pilvipalvelun ja paikallisen järjestelmän sovelluksia yhdellä käyttöpaneelilla. Erityisesti julkinen sektori, jossa kansalaispalvelujen digitalisointi on käynnissä ja jossa API-rajapintojen tarjoamista koskevat lakisääteiset vaatimukset, ovat merkittävä asiakassegmentti Frendsille. Frendsiä kehitetään, ylläpidetään ja markkinoidaan osana HiQ:ta.

"Olemme iloisia tästä kumppanuudesta Frendsin kanssa. Erilaisten tietovirtojen automaattinen integrointi on ensiarvoisen tärkeää digitaalisen muutoksen onnistumisen kannalta. Prosessi asettaa kuitenkin usein suuria paineita vaatimustenmukaisuudelle. Kun Frends toimii vaatimustenmukaisissa pilvipalveluissamme, poistamme säännösten noudattamiseen liittyvät epävarmuustekijät ja annamme asiakkaillemme mahdollisuuden hyödyntää tietojaan parhaalla mahdollisella tavalla. Lopputuloksena on parempia palveluja sekä asiakkaille että kansalaisille. Tämä kumppanuus on erinomainen esimerkki siitä, miten infrastruktuuri ja räätälöidyt palvelut voivat toimia käsi kädessä ja tarjota merkittävämpiä hyötyjä asiakkaille ilman, että tietojen eheys vaarantuu. Samalla rakennamme yhdessä uusia ja vahvempia eurooppalaisia digitaalisia kokonaisuuksia"

Toimitusjohtaja ja perustaja, City Network

Johan Christenson

City Network

City Network on johtava maailmanlaajuinen OpenStackiin perustuvien IT infrastruktuuripilvipalvelujen toimittaja. Yritys tarjoaa julkisia, vaatimustenmukaisia ja yksityisiä pilvipalveluja.

City Network on sertifioitu ISO 9001-, 14001-, 27001-, 27010-, 27013-, 27017- ja 27018-standardien mukaisesti, jotka ovat kansainvälisesti tunnustettuja laatua, kestävyyttä ja tietoturvaa koskevia standardeja. Yrityksen palvelut ovat saatavilla yli 20 datakeskuksesta ympäri maailmaa. Compliant Cloud -palvelun avulla City Network varmistaa, että asiakkaat noudattavat vaatimuksia, jotka ovat lähtöisin auditointia, luotettavuutta, tietojenkäsittelyä ja tietoturvaa koskevista laeista ja asetuksista kuten Basel-säännöstöstä, Solvenssi-direktiivistä ja GDPR-asetuksesta. City Network on osa Iveriä.

Lisätiedot:

Jukka Rautio, Toimitusjohtaja, HiQ

Ph: +358 40 8271142

email: jukka.rautio@hiq.fi

Sandra Siljestedt, PR- ja viestintäpäällikkö, HiQ

Puh: +46 70 420 00 48

sähköposti: sandra.siljestedt@hiq.se

Yhteys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä