HiQ ja Teollisuusliitto yhteistyöhön – Hermes-sovellus jakaa luotettavaa tietoa ulkomaalaisille kausityöntekijöille

Teollisuusliitto valitsi HiQ:n kumppaniksi toteuttamaan Hermes-mobiilisovelluksen, joka jakaa luotettavaa tietoa kausityöntekijöille suomalaisesta työelämästä.

Kuva ©Sami Perttilä

Hermes-mobiilisovellus on suunnattu ulkomaisille maa- ja metsätalousalojen kausityöntekijöille sekä alojen työnantajille. Luotettavaa, samansisältöistä tietoa on tarjolla viidellä kielellä: englanniksi, ruotsiksi, suomeksi, ukrainaksi ja venäjäksi. Hermes-sovellus on maksuton ja helppokäyttöinen.

“Pelkästään Ukrainasta on tullut viimeisen kahdeksan vuoden aikana Suomeen 18–20 000 kausityöntekijää. Monikaan heistä ei tunne suomalaisia työehtoja. Eivätkä kaikki alan työnantajat ole tietoisia työnantajien ja työntekijöiden velvollisuuksista ja oikeuksista. Tämä mahdollistaa työntekijöiden hyväksikäytön ja yritysten välillä epäterveen kilpailun”, kertoo Anu-Hanna Anttila, Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö ja Hermes-hankkeen vastuullinen johtaja.

TYÖ2030-ohjelman rahoituksen saanut Hermes-hanke on tärkeä kausityöntekijöiden lisäksi myös työnantajille. Hankkeessa ovatkin Teollisuusliiton lisäksi mukana maa- ja metsätalousalojen työnantajaliittoja. On kaikkien yhteinen intressi panostaa yhteisiin työelämän pelisääntöihin, ettei väärinkäytöksiä tapahdu.

Teollisuusliitto halusi teknologiakumppanikseen ison toimijan, jolla on laaja kokemus sekä kiinnostus työelämähanketta kohtaan.

“Olemme olleet tyytyväisiä tehokkaaseen ja luotettavaan yhteistyöhön HiQ:n kanssa. HiQ:n tiimi on pystynyt toimimaan nopealla aikataululla ja sopiminen hankkeen sisällöstä on ollut sujuvaa”, kiittelee Anttila.

“Meille oli merkityksellistä päästä mukaan mobiilihankkeeseen, jonka kautta luodaan parempaa ja yhdenvertaisempaa maailmaa. Jokaisella on oikeus yhtäläiseen tiedonsaantiin kulttuuri- tai kielitaustasta huolimatta”, kertoo Jonas Pomoell, HiQ:n Business Director.

Hermes-hankkeen pilottivaihe (2022) koskee neljää sopimusalaa: maaseutuelinkeinoja (esimerkiksi marja- ja eläintilat) sekä metsä-, puutarha- ja taimitarha-aloja. Tulevina vuosina hanketta on tarkoitus laajentaa koskemaan uusia sopimusaloja. Samalla sovellukseen skaalataan myös uusia kieliä, sovellukseen valittavista sopimusaloista riippuen.

Teollisuusliiton hallinnoimalla Hermes-hankkeella on TYÖ2030-ohjelma rahoitus. Mukana ovat myös Maaseudun työnantajaliitto, Yksityismetsätalouden työnantajat ry, Metsähallitus ja Siirtolaisuusinstituutti.