Pikakurssi API-talouteen

Oletko valmis avaamaan tilauskanavasi rajapintana julkiseen verkkoon? Entä myymään arvokasta tietoasi eteenpäin?

Pikakurssi API-talouteen 2020

API-talous on yleistermi liiketoimintastrategialle, jossa ohjelmointirajapintojen (Application Programming Interface eli API) käyttö vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen. Rajapinta avaa osan yrityksen liiketoimintaprosesseista tai datasta kolmansien osapuolten käyttöön.

API-talouteen pohjautuvan liiketoimintastrategian tavoite on monitahoinen:

  • Tehdään omalla tiedolla rahaa avaamalla se APIien kautta julkiseen verkkoon ja myymällä sitä.

  • Mahdollistetaan uusien palveluiden synty yhdistelemällä omaa tietoa muiden avoimiin rajapintoihin (mash-up)

  • Mahdollistetaan uutta liiketoimintaa avaamalla oma tilauskanava julkiseen verkkoon.

Muun muassa SalesForce, Amazon, Facebook, Twitter ja Google ovat saavuttaneet merkittäviä taloudellista kasvua rajapintojen avulla. Käsinkosketeltavia esimerkkejä tilauskanavan avaamisesta APIksi ovat esimerkiksi erilaiset taksi- ja kyytiyritykset. Esimerkiksi Lähitaksin mobiiliapplikaatio kutsuu FRENDS-integraatioalustan orderTaxi -rajapintaa. Sama rajapinta voidaan avata turvallisesti julkisen verkon puolelle OpenApi -standardin mukaisesti, jolloin vaikkapa toimistokompleksien tai hotellien vastaanotossa oleva tilaa taksi -nappula on vain staattinen kutsu julkiseen APIin.

Miten API-talouteen on päädytty?

Valtaosassa yrityksiä API-talous ei vielä ohjaa liiketoimintapäätöksiä kovin merkittävästi. Kun yhä useammat yritykset alkavat kuitenkin omaksua API-talouden osaksi toimintamalliaan, alalla saavutetaan kriittinen massa, ja siinä vaiheessa rajapinnat ovat lähes pakollinen vaatimus menestyville yrityksille.

Vaikka yritykset ja organisaatiot ovat hyödyntäneet rajapintoja jo pitkään, API-talous on ollut pienempien toimijoiden ulottuvilla vain rajallisesti, koska toimivien rajapintojen julkaisemiseen on tarvittu mittavia investointeja.

Pienemmät start-up-yritykset omaksuvat yleensä API-keskeisen strategian jo alusta lähtien. Jos esimerkiksi googletat tuotteita ja palveluja tarjoavia start-up-yrityksiä, voin vakuuttaa, että useimmat niistä tarjoavat myös rajapintoja, joissa kyseisten yritysten tuotteita ja palveluja voidaan tarkastella tai käyttää.

API-talouden kehityksen jarruna voidaankin pitää keskisuuria ja suuria yrityksiä, joiden omiin IT-järjestelmiin on tehty suuret investoinnit. Tällaisten yritysten on ollut perinteisesti hankalaa toteuttaa radikaaleja muutoksia, joita API-talouteen siirtyminen edellyttää, sillä nykyisiin järjestelmiin ja prosesseihin tarvittavat muutokset voivat tulla huikean kalliiksi.

Onneksi uudet teknologiat, kuten API-hallintatyökalut ja muut sovellustyökalut, yleistyvät koko ajan. Niiden avulla voidaan automatisoida samojen rajapintojen käyttö ja tarjoavat yhä useammille yrityksille mahdollisuuden liittyä osaksi API-taloutta.

Miksi minunkin pitäisi?

API-talouteen liittyvät taloudelliset hyödyt voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan:

  • Rajapintojen monetisointi

  • Uuden liiketoiminnan luominen (esim. tilaa taksi -palvelu)

  • Nykyisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.

Rajapintojen monetisointi

Rajapintojen monetisointi perustuu siihen ajatukseen, että yrityksellä on dataa tai toimintoja, joilla on arvoa myös muille. Hyvä esimerkki tästä on valtava valikoima erilaisia sääpalveluja – tarkoista säätiedoista kun on hyötyä monien yritysten prosesseille.

Usein monetisointi lähtee siitä, että jonkin verran dataa tarjotaan käyttöön ilmaiseksi, ja kun kuluttaja on saatu koukutettua palveluun, datan käytöstä aletaan pikkuhiljaa periä maksua. Maksu perustuu usein kutsumääriin tai vastaaviin ennalta sovittuihin mittareihin, joita sitten API:n julkaiseva alusta kirjaa ylös ja päivittää automaattisesti laskutusjärjestelmään.

Uuden liiketoiminnan luominen

Rajapintojen monetisoinnin seuraavassa vaiheessa varsinaiset liiketoimintaprosessit, palvelut ja tuotteet tarjotaan suoraan rajapintojen kautta API-talouden globaalien markkinoiden käyttöön. Yrityksesi voisi siis teoriassa toimia puhtaasti digitaalisessa maailmassa; esimerkiksi saapuvat tilaukset voitaisiin luoda pelkästään rajapintojen kautta ja myös toimittaa samojen rajapintojen kautta.

Hyötynä on se, että liiketoiminta voisi skaalautua rajattomasti muiden markkinatoimijoiden kautta, jotka haluaisivat esimerkiksi paketoida yrityksesi tuotteita ja palveluja lisää arvoa tuottaviksi kokonaisuuksiksi.

Hyvänä tosielämän esimerkkinä tästä ovat monet palvelut, jotka yhdistelevät lentoja ja hotellivarauksia paketeiksi ja tarjoavat ne edelleen myyntiin jonkin kolmannen osapuolen verkkosivustolla. Tee Google-haku vaikka sanoilla "halvat lennot ja hotellit", niin ymmärrät, mitä tarkoitan.

Kuvittele sitten, että yrityksesi pystyisi samalla tavalla myymään mitä tahansa tuotteita ja palveluja rajapintojen kautta miljoonille muille yrityksille, jotka haluaisivat innokkaasti myydä niitä puolestasi ja luoda samalla enemmän arvoa itselleen.

Nykyisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Saatat toimia API-taloudessa myös pöydän toisella puolella eli rajapintojen kuluttajana. Tällöin et myy nykyisiä tuotteitasi ja palvelujasi suoraan vaan voit lisätä niiden arvoa ja houkuttelevuutta paketoimalla ne muiden tuotteiden ja palvelujen kanssa API-talouden avulla.

Hyvänä esimerkkinä tästä ovat kaikki fyysisten tuotteiden toimitusverkostot, joita on syntynyt verkkokaupan kasvun myötä. Kun valitset verkkokaupassa toimitustapaa tilaamallesi tuotteelle, tilaat samalla kuljetuksen kuljetusyrityksen API:n kautta.

Miten tämä eroaa nykytilanteesta?

Tässä vaiheessa asia muuttuu todella mielenkiintoiseksi. Vastaavia synergioita on kieltämättä ollut digitaalisilla markkinoilla jo jonkin aikaa, mutta API-taloudessa tarvitaan uutta ajattelutapaa: sen sijaan, että kehittäisit synergiaa itse ja ottaisit teknisen kapasiteetin käyttöön jälkeenpäin, API-taloudessa sinun kannattaa sen sijaan standardoida kaikki ja tarjota se maailmalle sellaisenaan.

Sinun ei siis tarvitse itse pähkäillä, mikä olisi paras tapa laajentaa yrityksesi liiketoimintaa, vaan voit jättää sen markkinoiden huoleksi. Näin uusia ja odottamattomia innovaatioita pulpahtaa esille kuin taikaiskusta, ja yrityksesi voi laajentua alueille, joita et aiemmin pitänyt mahdollisina.

Kehittäjät ja kolmansien osapuolten sovelluskehittäjät ovat yrityksesi tärkein resurssi – jos heidän mielestään rajapintasi ovat hankalia käyttää tai löytää, olet menettänyt mahdollisuutesi API-talouden markkinoilla jo ennen alkuun pääsemistä.

Menestyvä yritys varmistaakin, että sen rajapinnat ovat:

  • Helposti löydettävissä

  • Helppokäyttöisiä

  • Hyvin dokumentoituja.

Yksi alan edelläkävijöistä on Twitter, jonka rajapinnat mainitaan usein API-teknologian maailmanlaajuisen kehityksen perustana.

Apuna on monenlaisia teknologioita, kuten maailmanlaajuiset palveluvarannot, joissa voit tarjota omia rajapintojasi, sekä työkalut, joilla voit luoda kehittäjäportaaleja rajapintojesi käyttöä varten.

Minne tämä johtaa?

Keskeinen päätelmä on, että mitä nopeammin hankit riittävästi kapasiteettia liittyäksesi mukaan API-talouteen, sen parempi. Tässä tapauksessa ensimmäiset toimijat korjaavat suurimmat hyödyt: oli APIn kautta tarjoamasi lisäpalvelu tai tieto mitä hyvänsä, tällä hetkellä näitä markkinoita jaetaan kiivasti.

Samalla kannattaa asennoitua siten, että yrityksesi rajapintojen täytyy toimia jo itsessään tuotteina, ei pelkästään liiketoiminnan kasvattamista palvelevina teknisinä välineinä.

Asmo Urpilainen
Frends

Asmo on FRENDS-tuotteen kehitysjohtaja

Lisää

Tästä projektista

Antti Toivanen
Frends integraatiopalvelutantti.toivanen@hiq.fi+358 40 715 1935