Palvelupäällikkönä HiQ:lla

Mitä kaikkea palvelupäällikön työ pitää sisällään ja mikä työssä on parasta? Me kysyimme, palvelupäällikkömme kertoivat.

Mimmit kokeilivat koodausta Frends integraatioalustalla Espoon Otaniemessä
Mimmit kokeilivat koodausta Frends integraatioalustalla Espoon Otaniemessä

Palvelupäällikkönä HiQ:lla

Palvelupäällikkö vastaa HiQ:n asiakkaiden palvelusopimusten lupausten lunastamisesta operatiivisella tasolla. HiQ:lla palvelupäälliköitä löytyy useasta eri yksiköstä. Yhdellä palvelupäälliköllä on vastuullaan useampia eri asiakkaita, joskus samoilta, joskus eri toimialoilta. Asiakkuuksien lukumäärä riippuu asiakkaiden palveluiden laajuudesta.

Mitä työ pitää sisällään ?

Työhön kuuluu muun muassa asiakaskommunikointia, erilaisia kokouksia asiakkaiden kanssa ja sisäisesti, resursoinnin ja töiden suunnittelua sekä raportointia. Palvelupäällikkö toimii pienemmissä projekteissa usein myös projektipäällikön roolissa. Jokaisessa asiakkuudessa on Key Account Manager (KAM), joka vastaa asiakkuudesta myyntikulmasta käsin. Palvelupäällikkö hoitaa vahvasti operatiivista tekemistä ja tekee tiivistä yhteistyötä KAMin kanssa.

Palvelupäällikön työ vaatii nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin. Eräs palvelupäällikkömme kommentoi: ”Teen itselleni kalenterimuistutuksia hoidettavista asioista, niin homma pysyy hanskassa. Jokaisen pitää keksiä tässä hommassa itselleen sopivat työskentelytavat, koska palvelupäällikkö on kehittäjien työnohjauksen lisäksi vastuussa myös omasta päivittäisestä toiminnastaan ja asiakkaiden palvelun tasosta.”

Tyypillinen päivä

Tyypilliseen päivään kuuluu usein erilaisia kokouksia: projekti-, määrittely-, palveluhallinta- tai pienkehityksen viikkokokouksia. Iso osa toistuvista kokouksista hoidetaan pikaviestimien avulla, toki asiakkaita nähdään myös kasvotusten. Osa asiakkaistamme toivoo, että palvelupäällikkö on vahvemmin läsnä heidän tiloissaan ja silloin kuuntelemme näitä toiveita.

Kokouksien lisäksi aikaa kuluu paljon asiakkaiden kanssa kommunikointiin, kun töitä priorisoidaan ja keskustellaan töiden statuksista. Myös kehittäjien työnohjaukseen menee aikaa. Sisäiseen kommunikaatioon kuuluvat esimerkiksi oman tiimin viikkopalaveri ja yksikön resursointipalaveri, jossa sovitaan kehittäjien töiden jakautumisesta eri asiakkaiden välillä.

Parasta palvelupäällikön työssä

Kysyimme palvelupäälliköiltämme, mikä heistä on parasta työssään.

Ihmiset, eli asiakkaat ja työkaverit. Lisäksi työ on vaihtelevaa ja jokainen päivä on erilainen. Koskaan ei aamulla tiedä mitä päivä lopulta tuo tullessaan.”

”Minulle tulee työssäni hyvä mieli lähes päivittäin, kun koen palvelleeni asiakkaitani hyvin. On palkitsevaa, kun saan resursoitua asiakkaalle kiireellisen työn onnistuneesti tai jos saamme yhdessä ratkottua jonkun ongelman. Joskus saattaa joutua tekemään tuotanto-ongelman kanssa pitkäänkin hommia, mutta niistäkin tulee lopussa hyvä mieli, kun asiat saadaan toimimaan.”

”Tärkeintä mielestäni on, että minusta on kivaa tulla joka päivä töihin ja jokainen päivä on hieman erilainen.”

Contact

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Elina Salo
Rekrytointi, Frendselina.salo@hiq.fi+358 45 677 4160