Mikä on Frends ja millaista sillä on toteuttaa integraatioita?

Millainen on moderni, hybridi-integraatioalusta? Frendsillä voi toteuttaa kaikkea yksinkertaisista tiedonsiirroista API-rajapintoihin.

alt text for image

Mikä on Frends ja millaista sillä on toteuttaa integraatioita?

Frends on integraatioalusta, joka on suunniteltu vastaamaan kaikkiin integraatiotarpeisiin yrityksen koosta riippumatta. Se on alusta, joka taipuu osaavissa käsissä mihin vain perinteisistä eräajoista APIen hallintaan ja hyperautomaatioon.

Frends on suunniteltu palvelemaan mahdollisimman hyvin kaikkia käyttäjiä: se helpottaa yritysten integraatiovastaavien arkea samalla kuin se virtaviivaistaa kehittäjien työtä. Käyttöliittymän lähtökohtana on tarjota työkalu, jolla teknisen asiantuntijan arki helpottuu. Frendsillä voi tehdä nopeasti monipuolisia, turvallisia ja luotettavia integraatioita ja seurata niiden toimintaa.

Mikä Frends?

Frends perustuu agenttiarkkitehtuuriin. Agentti on integraatioita suorittava komponentti, joka keskustelee käyttöliittymän kanssa ja ajaa kaikkia toteutettuja integraatioita. Suorittava agentti on tavallaan "tyhmä", ja kaikki integraatioihin liittyvä logiika on tallennettu kontrollikeskuksen ohjaustietokantaan. Frends on aidosti hybridi-integraatioalusta eli agentteja voi asentaa niin oman konesaliin, mihin vain pilveen tai kontitusympäristöön. Kaikkia agentteja ohjataan Frendsin kontrollikeskuksesta (Control Pane) ja siellä tapahtuu myös Frends kehitys, monitorointi ja hallinta.

FRENDS on low-code integraatioalusta
Frends on low-code integraatioalusta.
FRENDS on low-code integraatioalusta
Frends on low-code integraatioalusta.

Frends-kehittäminen perustuu low-code-ajatteluun, ja integraatioita rakennetaan BPM-notaatiolla visuaalisiksi vuokaavioiksi valmiita komponentteja käyttäen. Nämä komponentit, eli Frends taskit ovat yleiskäyttöisiä funktioita, joilla voidaan rakentaa logiikkaa ja toiminteita kaikenlaisiin integraatioihin. Kutsumme tällaista taskien vuokaavioita prosessiksi - se voi olla niin tunteja kestävä ajastettu prosessiautomaatio tai muutamia kymmeniä millisekunteja kestävä APIn logiikka. Molemmat kehitetään samalla visuaalisella kielellä.

Frendsissä on sisäänrakennettu versionhallinta ja deployment framework, jotka tukevat hyvin DevOps-kehittämistä. Monipuoliset monitorointinäkymät nopeuttavat häiriönhallintaa ja ongelmanselvitystä sekä antavat liiketoiminnalle ja integraatiovastaaville monipuolisesti tietoa ajohistoriasta. Monitoroinnista erityisen tehokasta tekee se, että myös se tapahtuu visuaalisesti - jokainen BPM-notataatiolla kehitetty prosessi valvotaan myös samalla tavalla: jokainen suoritusinstanssi on valvottavissa liikennevalonäkymän kautta siten, että onnistuneet taskit ovat vihreitä ja epäonnistuneet punaisia. Samalla operaattori näkee kuinka prosessi on suoriutunut.

Millaista Frendsillä on kehittää integraatioita?

Frends on turvallinen ympäristö toteuttaa niin API-rajapintoja kuin muitakin integraatioita, kun valmiina löytyy monipuoliset kirjastot erilaisia taskeja. Pyörää ei siis todellakaan tarvitse keksiä uudelleen. Oppimiskynnys Frends-kehittämiseen on matala ja alkuun pääsee nopeasti pienelläkin ohjelmointiosaamisella. Kokeneempi kehittäjä voi hyödyntää valmiiden taskien lisäksi koodinpätkiä, ja tehdä itsekin uusia taskeja.

Frends toteuttaa hyvin DRY-periaatetta (don’t repeat yourself), eikä kehittäjän tarvitse toistaa itseään. Toisaalta tarvittaessa prosessien ja taskien kopiointi on vaivatonta. Prosessikohtainen versionhallinta tekee rinnakkaisesta kehittämisestä helppoa ja turvallista. Myös versioiden palautus on tehty yksinkertaiseksi.

Yksittäisten taskien ja prosessien toimintaa on mahdollista testata kehityksen lomassa. Myös deployment ympäristöstä toiseen onnistuu yhdellä napinpainalluksella. Kehittäjä voi keskittyä olennaiseen, kun kaikki "tylsä työ" on automatisoitu.

Vapaus tuo vastuuta

Mahdollisuus tehdä melkein mitä tahansa voi toisaalta muuttua kaoottiseksi, jos pelisääntöjä ei ole sovittu. Koska Frends-kehittämistä on helppo oppia, moni asiakas käyttää sisäisiä resursseja toteutustyöhön integraatiokonsulttien lisäksi. Tällöin yhteiset toimintamallit ja pelisääntöjen tärkeys korostuu, jotta työn jälki on yhteismitallista ja laadukasta.

BPMN-vuokaaviosta saa nopeasti käsityksen, mitä prosessi tekee, mutta yksityiskohtia pitää osata katsoa oikeista paikoista.
BPMN-vuokaaviosta saa nopeasti käsityksen, mitä prosessi tekee, mutta yksityiskohtia pitää osata katsoa oikeista paikoista.

Välillä haastetta tuo valmiiden taskien paljous. Kuten monessa muussakin kehitystyössä, Frends-kehityksessäkin "pitää vain tietää", koska kannattaa käyttää valmiita taskeja ja koska pitää käyttää koodausta. Lisäksi kun saman asian voi tehdä monella tapaa, pitää kokonaisuuksien olla koko ajan niin hyvin hallussa, että oikea tapa kuhunkin tilanteeseen on helppoa valita.

Vaikka Frendsin käyttöliittymä onkin ilmaisuvoimainen, ja graafinen BPMN-kaavio auttaa kommunikaatiossa epäteknisempien osapuolten kanssa, voi moni yksityiskohta jäädä piiloon ainakin ensivilkaisulla. Vaikka dokumentaatio helpottuukin valmiiden vuokaavioiden kanssa, myös sen tärkeys korostuu.

Haluatko tutustua lisää Frendsiin?

Katso webinaarimme aiheesta: Frends Integraatioalusta Digitalisaatio- ja Integraatioprojektien Vauhdittajana.

Integroi

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Antti Toivanen
Frends integraatiopalvelutantti.toivanen@hiq.fi+358 40 715 1935