Mitä Tech Lead oikein tekee?

Mitä Tech Lead oikeasti tekee? Markko Flores pohtii blogikirjoituksessa rooliaan Tech Leadina ja avaa vastuualueitaan asiakkaan ja tiimin välisessä yhteistyössä.

Mitä Tech Lead oikein tekee?

Työni HiQ Finlandilla Tech Leadina on ollut hauskaa ja täynnä haasteita. Viime aikoina olen saanut olla mukana POC-kehitystyössä .NETin, Reactin, Gatsbyn, Azuren ja Amazon Web Servicesin kanssa. Olen ollut mukana luomassa headless CMS -vertailuja, työmääräarvioita, tarjouksia, teknisiä dokumentteja, käyttäjänhallinnan hyvien käytäntöjen määrittelyjä sekä pitkän aikavälin kehityssuunnitelmia. Olen siis tehnyt vähän kaikkea. Kaiken tämän olen saanut tehdä mukavien, erittäin taitavien työtovereideni kanssa.

Jonkin aikaa sitten huomasin pohtivani, mitä tarkoittaa olla vanhempi asiantuntija, mikä tekee jostakusta arkkitehdin ja mitä Tech Lead tekee. Googlettaessa kävi ilmi, ettei näiden roolien määritelmä ole kovinkaan selkeä. Päädyin listaamaan ominaisuuksia, jotka olisi hyvä pitää mielessä. Ne ovat melko yleispäteviä, mutta mielestäni silti tärkeitä asioita, jotka on syytä huomioida ja muistaa.

Tech Leadin laaja työnkuva

Rakentava suhtautuminen asiakkaisiin. Nykyisten järjestelmien teknisten arviointien yhteydessä olet ehkä kuullut jotakin tällaista: "Kaikki nämä järjestelmät on koodattu ja dokumentoitu huonosti". Jos tilannetta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, saatetaan huomata, että jokainen järjestelmä ja ratkaisu on seurausta jostakin, joka on kehitetty tietyissä olosuhteissa: budjetti, aikataulu, ihmisten välinen viestintä, odotukset, asiantuntemus. Miksi siis pitäisi kritisoida jotakin, joka on jo tehty ja toimii? Sen sijaan meidän pitäisi suhtautua puolueettomasti ja kunnioittavasti kehitettyihin järjestelmiin, vaikka hanke olisikin epäonnistunut täysin. Tämä on vasta lähtökohta. Tech Lead voi auttaa rakentamalla puolueettoman ja luotettavan näkemyksen, joka ulottuu pidemmälle ja auttaa asiakasta tekemään jotakin parempaa, joka tuottaa lisäarvoa. Rakasta asiakasta sellaisena kuin hän on. Sinä palvelet asiakasta, ei päinvastoin. Arvosta asiakkaan nykyistä järjestelmää äläkä ole ylimielinen. Ylimielisyys saattaa vain herättää asiakkaassa häpeän ja tyytymättömyyden tunteita. Sellaiselta pohjalta luottamuksen rakentaminen on vaikeampaa.

Tech Lead asiakkaan ja tiimin tukena

Anna muille tilaa menestyä, ja anna heille tunnustusta ja välineitä, joita he tarvitsevat menestyäkseen. Joissakin tapauksissa lyhyt esittely saattaa riittää, toisissa taas haluatte ehkä tehdä yhteistyötä. Jos hankkeeseen liittyy teknologioita, joita et tunne kovin hyvin, ota mukaan ihmisiä, joilla on tarvittavaa asiantuntemusta, ja työskennelkää ryhmänä suunnitellun ratkaisun kehittämiseksi. Mukana voi olla muita palveluntarjoajia, oman yrityksesi työntekijöitä, alihankkijoita, asiakkaita jne. Suunnittele järkevästi, kuka tekee mitäkin, sillä meidän kaikkien on tehtävä yhteistyötä, jotta asiakas voi onnistua.

Ole rohkea ja selkeä. Ideoiden ilmaiseminen selkeästi ei ole aina helppoa. Kuulijoilla ei ehkä ole teknistä taustaa, tai he saattavat pohtia, oletko hyvä vai paha tyyppi. Selkeys ja tehokas viestintä ovat kuitenkin olennaisia välineitä, joiden avulla voit havainnollistaa asioita. Asiakkaat haluavat yleensä välittömän vastauksen siihen, mitä asioita pitäisi kehittää – ja ensivaikutelman. Kustannusarvio on aina listalla. Anna rohkeasti työmääräarvio, mutta muista käydä se läpi kollegoiden kanssa! Selkeys takaa, että teillä on yhteisymmärrys asiakkaan kanssa. Se parantaa luottamusta. Kokemukseni mukaan asiakkaat ostavat yleensä selkeitä ja ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Jos yhteisymmärrys löytyy, alkaa syntyä luottamusta, joka puolestaan mahdollistaa yhteisen matkanne aloittamisen.

Mitä Tech Lead siis lyhyesti sanottuna tekee? Hän auttaa asiakasta saamaan lisäarvoa ammattimaisilla teknisillä ratkaisuilla ja auttaa tiiminsä jäseniä onnistumaan siinä, mitä he tekevät.

Markko Flores contact card
Markko Flores
Tech Lead

Markko on ikuinen utelias. Hän nauttii suuresti uusien teknisten asioiden oppimisestä ja asiakkaan auttamisesta. Sydän on lähellä koodausta, taidetta, merta, musiikkia ja mielenkiintoisia keskusteluita.