HiQ

Integraatiot luovat Nevelle liiketoimintaa

HiQ ICC ohjaa Neven integraatioratkaisujen kehittämistä, ylläpitoa ja tuotannon toimintaa liiketoiminnan tarpeet huomioiden.

Integraatiot luovat Nevelle liiketoimintaa

Neven ja HiQ:n yhteistyö lähti käyntiin vuonna 2011, kun silloinen toimitusjohtaja toi esille ajatuksen luoda integraatioista kilpailuetua. Hannu Vaara sai tietohallintopäällikkönä vastuulleen integraatioalustan hankinnan kilpailuttamisen ja integraatioiden siirtämisen uudelle alustalle. Vaara kertaa:

”HiQ valikoitui integraatioalustan toimittajaksi erilaisella lähestymistavallaan. Muut tarjoajat myivät valmiita teknisiä tuotteita ja tuntuivat toimintatavoiltaan kovin konservatiivisilta. HiQ korosti yhteisesti sovittujen toimintatapojen tärkeyttä ja kommunikaation roolia integraatioiden toteuttamisessa. Integraatioalusta ja sen tekninen toteutus tulivat arvojärjestyksessä vasta tämän jälkeen.

Tämä oli hyvin tuore näkökulma verrattuna muihin tarjoajiin: teknologian tulee palvella yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja liiketoimintaa eikä toisin päin. Tähän perusasiaan olemme palanneet koko kahdeksan vuoden yhteistyömme ajan. Yhteistyömme aikana olemmekin saaneet kehitettyä liiketoimintaamme aivan uuteen suuntaan.”

Toiminnan selkärankana Integration Competence Center

Aluksi Neve turvautui HiQ:n osaamiseen täysin.

”Uskalsimme kysyä, miten integraatioiden kanssa kannattaisi toimia ja myös kuuntelimme vastaukset. Lähdimme liikkeelle perusteista. Yhdessä pystytimme FRENDS-integraatioalustan ja aloimme käyttämään sitä integraatioiden toteuttamisessa, seuraamisessa ja kehittämisessä”, Vaara kertoo.

Aivan alusta lähtien mukaan otettiin myös HiQ:n korostamat Integration Competence Centerin (ICC) mukaiset, yhteisesti sovitut toimintatavat.

”ICC ei ole valmis ohjelmisto- tai toimintaohjeiden paketti vaan jatkuvan kumppanuuden toimintamalli. Se muodostuu käytännöistä, joilla varmistetaan riittävä vuoropuhelu tunnistettujen sidosryhmien välillä. Tämän vuoropuhelun tuloksena muodostuu integraatiotyölle konkreettinen viitekehys, vastuut ja toimintatavat.

Kun lähdimme liikkeelle, oli ICC yksittäisten integraatioiden hallintaa. Tällä hetkellä se on jatkuvan kehittämisen ja kumppanuuden hallinnan työkalu. ICC-toimintatavat auttavat myös riskien hallinnassa. Kaikki, mitä integraatioiden parissa tehdään, on suunniteltua ja hallittua”, jatkaa Vaara.

Palvelun ostajasta palvelun tarjoajaksi

Neven ja HiQ:n teknologiayhteistyö rakentuu FRENDS-integraatioalustan päälle. Sen käyttöä ja kehittämistä säätelee yhteisesti sovittu ICC-toimintamalli, josta on kasvatettu yhteinen johtamismalli ja tapa jakaa integraatioon liittyvät tehtävät Neven, HiQ:n ja muiden toimijoiden välillä.

Yhteistyö on kehittynyt määrämuotoisesta kommunikoinnista eri organisaatioiden sisäiseksi ja väliseksi vuoropuheluksi. Nykyään avainhenkilömme tietävät, kenelle HiQ:lla soittaa ongelman ratkaisemiseksi. Voisikin sanoa, että HiQ:sta on tullut osa meidän organisaatiotamme.

Hannu Vaara
CDO

Yhteistyön myötä myös Neven oma osaaminen on kasvanut huimasti ja integraatioista vastaavan yksikön koko on kolminkertaistunut. Nykyään Neve tarjoaa FRENDS-integraatioalustansa avulla integraatiopalveluita kahdeksalle pohjoissuomalaiselle energia-alan toimijalle. Kun integraatioalustan palvelut tuotteistettiin 2,5 vuotta sitten muille vastaaville toimittajille, tuli asiakkaasta palveluntarjoaja.

Konsernijohdon tukemaa, liiketoimintaa kehittävää kumppanuutta

Neven ja HiQ:n kumppanuudessa molemmilla on toisiaan täydentävät vahvuudet, joiden avulla olemme enemmän kuin osiensa summa. Hannu Vaara tiivistää: ”Me Nevellä olemme energia ja vesi- sekä infra-alan asiantuntijoita ja HiQ puolestaan digitaalisten palvelukokonaisuuksien toteutusten asiantuntijoita vahvalla energia-alan toimialaymmärryksellä höystettynä. Rikastamme molemmat toistemme liiketoimintaa ja hyödymme toistemme erikoisosaamisesta.”

Neven johto teki jo vuonna 2011 strategisen linjauksen kehittää integraatioihin perustuvaa liiketoimintaa. ”Kumppanuuden kehittyminen tälle tasolle on ollut mahdollista vain siksi, että konsernin johto on tiedostanut integraatioiden tärkeyden alusta asti sekä jatkuvasti tukenut kehitystyötä”, kertoo Vaara.

Kumppanuuden suurin hyöty tiivistyy ympäri organisaatiota tapahtuvaan asiantuntijoiden väliseen vuoropuheluun, joka on laajentunut integraatiotoiminnan ulkopuolellekin.

”HiQ:lla on selkeä näkemys nykyaikaiseen liiketoiminnan kehittämiseen. Hiqlaiset neuvovat, sparraavat ja haastavat meitä asiakkuuksien ja liiketoimintamme kehittämisessä. On valtava hyöty, että HiQ vastaa FRENDS -integraatioalustan ohjelmistokehityksestä. Näin ohjelmistokehittäminen tehdään asiakkaiden tarpeiden ja palautteen pohjalta. FRENDS tarjoaa rajattomat integraatioiden kehittämismahdollisuudet, jotka on räätälöity suoraan meidän tarpeisiimme. Meidän ei tarvitse kahlita ajatteluamme ja kehitysideoitamme valmiisiin rakenteisiin”, Hannu Vaara toteaa.

Neve

Napapiirin Energia ja VesiOy eli NEVE, toimii 6 lappilaisen julkisia palveluita tuottavan yrityksen konsernin emoyhtiönä. Neven henkilöstö koostuu noin 200 energian, veden ja infrapalveluiden ammattilaisesta. Neve on maakunnallisesti merkittävä ja elinvoimaista Lappia rakentava monialainen toimija, joka turvaa veteen ja energiaan liittyvät tarpeet vuoden jokaisena päivänä ja rakennamme sekä ylläpidämme kuntien infraa ja ympäristöä. Aiempaa vahvempana kokonaisuutena Neve pystyy vastaamaan peruspalvelujen kehityshaasteisiin entistä paremmin.

Tutustu lisää
Integraatioreferenssejämme
OPR-Finance sai tehokkuutta frends-integraatioalustasta
OPR-Finance Oy valitsi frends-integraatioalustan, joka on antanut jatkoaikaa Legacy-järjestelmille sekä nopeuttanut järjestelmien kehityksestä tuotantoon menoaikaa.
Kuopion Energia valitsi RPA-haasteeseensa HiQ:n Hyperautomaatioratkaisun
Kuopion Energia on käyttänyt HiQ:n integraatioalusta FRENDSiä vuodesta 2018. Yhteistyö syvenee kattamaan ohjelmistorobotiikan ratkaisut ja tukipalvelun.
Nurminen Logistics – Biztalkista Frends-hyperautomaatioalustaan
Nurminen Logistics valitsi HiQ:n nykyisten Biztalk-integraatioiden tukikumppaniksi sekä toimittamaan uudet integraatiot valitsemalleen Frends-hyperautomaatioalustalle
Integraatiosta hyperautomaatioon
Aalto tekee avoimet rajapintansa ja sisäiset integraationsa frends -integraatioalustalla. RPA on korvattu tekoälyllistetyllä hyperautomaatiolla.
S-Pankki integroi Frends:llä
S-Pankki teki Integraatiot, prosessiautomaatiot ja APIt Frends:llä kustannusten ollessa kolmannes aiempaan ratkaisuun verrattuna.
Eltelin moderni prosessiautomaatio
Automatisoidut työtilausprosessit tuovat kustannussäästöjä, luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä
Helen integraatioratkaisut FRENDS:llä
Helen on toteuttanut satoja integraatioita ja apeja FRENDS-integraatioalustan kautta.
Turku Energia integroi Frends:llä
Frends -integraatioalustan avulla Turku Energia on tehnyt ketterästi uusia integraatioita ja muokannut vanhoja tehokkaammiksi.
HAMK integroi FRENDS:llä
HAMK otti niskalenkin integraatiokehityksestään FRENDS-integraatioalustan avulla.
Lohjan kaupunki automatisoi prosesseja
HiQ:n FRENDS-integraatioalusta auttaa Lohjan kaupunkia automatisoimaan kriittiset prosessit.
Arc Technology - HR-integraatioita
HiQ:n integraatioalusta FRENDS tarjoaa integraatiot Arc Technologyn omien, asiakkaiden, ja kolmansien osapuolten tietojärjestelmien välille.
Viestilehdet valitsi FRENDS:n eiPaaS
Viestilehdet ja HiQ Finland ovat tehneet sopimuksen FRENDS-integraatioalustan toimittamisesta
HiQ tuo Raisiolle säästöjä ja lisää liiketoiminnan joustavuutta
Raisio otti onnistuneesti käyttöön HiQ:n frends-integraatioalustan yksinkertaistamaan liiketoimintaprosesseja
MTV ja HiQ strategiseen kumppanuuteen
HiQ:n ketteryys ja ammattitaito vastaavat MTV:n nopeasti muuttuviin tarpeisiin.
Taksini - moderni kuljetusratkaisu
Digitaalinen alusta tukee Lähitaksin liiketoimintaa. Sitä hyödynnetään myös modernissa ja helppokäyttöisessä Taksini-mobiilisovelluksessa.
Haminan Energia valitsi HiQ:n kehittämän frendsin uudeksi integraatioalustakseen
Digitalisoitunut toimintaympäristö edellyttää luotettavan ja helposti hallittavan integraatioalustan. Haminan Energia valitsi frendsin tuomaan tehokkuutta toimintaansa.
Oras luottaa Frends-integraatioalustaan
Tehokas integraatio säästää rahaa, lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa mahdollisten virheiden hallintaa.
ISS otti käyttöön uuden Frends-integraatioympäristön osana ERP-uudistushanketta
ISS Palvelut on yksi suurimmista yksityisistä työnantajista Suomessa ja johtava kiinteistöpalveluyritys. HiQ:n ja ISS:n kumppanuus on jatkunut jo vuodesta 2013.
Integroi

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Antti Toivanen
Integraatiopalvelut & RPAantti.toivanen@hiq.fi+358 40 715 1935