Sataman tilannekuva monesta tietolähteestä

Hangon Satama valitsi Frendsin varmistaakseen 24/7 tilannekuvan satamasta.

Port of Hanko selected Frends to ensure a 24/7 situational awareness snapshot of the port. Situational awareness plays one of the most crucial roles to port to be efficient in environmental issues and business alike. In addition to that, Port of Hanko uses Frends for managed file transfer and APIs that provide logistic companies information when their cargo arrives and leaves the port.
Port of Hanko selected Frends to ensure a 24/7 situational awareness snapshot of the port. Situational awareness plays one of the most crucial roles to port to be efficient in environmental issues and business alike. In addition to that, Port of Hanko uses Frends for managed file transfer and APIs that provide logistic companies information when their cargo arrives and leaves the port.

Hangon Satama valitsi Frendsin varmistaakseen 24/7 tilannekuvan satamasta. Tilannetietoisuus on yksi tärkeimmistä tehtävistä sataman ympäristöasioiden tehostamisessa ja liiketoiminnassa. Tämän lisäksi Hangon satamassa on käytössä Frends hallittuihin tiedostojen siirtoihin sekä API:t, jotka antavat logistiikkayrityksille tietoa lastin saapumisesta satamaan ja sieltä lähtemisestä.

Alusliikenteen (vessel traffic) tilannekuvan ylläpitäminen ja käsin päivittäminen sitoi resursseja eikä tilannekuvaa ponnisteluista huolimatta saatu aina pysymään ajan tasalla. Tilannekuvan päivittämiseen tarvittavaa reaaliaikaista tietoa oli saatavilla eri lähteistä ja tätä tietoa haluttiin lähteä yhdistämään ja hyödyntämään tehokkaammin oman tilannekuvan ylläpitoon.

Ganttic on yleinen resurssien hallintaohjelma. Hangon satama käyttää tätä tilannekuvan ylläpitämiseen visuaalisesti Gant -kaavioina. Tässä ohjelmassa näkyy laiturissaoloajat, eli missä laiturissa mikäkin laiva on ja kuinka kauan.

Tilannekuvan ajantasaisuus pitää vilkkaan liikenteen sujuvana. Jos tilannekuva ei ole ajantasalla, voi käydä niin, että laituripaikkoja ei ole vapaana. Tietoa tulee niin aluksilta kuin muista satamista. Tilannekuva on kaikkien saatavilla 24/7. Tätä tietoa päivitettiin aiemmin manuaalisesti, jolloin ongelmakohdat havaitaan myöhässä. Jos esim. laituri ei olekaan vapaa, kuluttaa alus turhaa polttoainetta ja sitten seisoo ankkurissa turhaan odottamassa. Ilman ajantasaista tietoa tehdään vääriä tai epäoptimaalisia ratkaisuja ja ”juostaan perässä”. Tarkka tilannekuva on siis tärkeää ja satamissa tilanteet muuttuvat muun muassa sääolojen, maapuolen toimintojen myöhästymisten ja laivojen teknisten ongelmien takia.

Tavoitteet

Tavoitteena oli mahdollisimman pitkälle automatisoida alusliikenteen tilannekuvan päivittäminen, hyödyntämällä vanhoja ja uusia datalähteitä sekä käytössä olevia sovelluksia. Tavoitteena oli myös mahdollistaa oman jalostetun reaaliaikaisen tilannekuvan tarjoaminen edelleen sidosryhmän käyttöön.

Uudessa – Frendsillä automatisoidussa - versiossa tavoitteena on ollut yhdistää ja hyödyntää eri lähteistä saatavaa alusliikennetietoa ja näiden avulla tuoda satamayhteisön käyttöön reaaliaikaisempaa ja täsmällisempää tilannekuvaa Hangon alusliikenteestä.

Hangon satama ei tuonut uusia järjestelmiä itselleen, vaan tieto koostetaan yhteen näkymään Ganttic -tuotteessa. Olemassa olevien järjestelmien tieto kerätään Frendsillä olemmassa olevista lähteistä ja lisäksi otettiin käyttöön uusia rajapintoja ja muun muassa koneopitut algoritmit ennustavat laivojen saapumisista.

Ratkaisu

Käytössä jo ennestään ollut alusliikenteen suunnittelu- ja tilannekuvasovellus osoittautui taipuvan hyvin myös uusiin tarpeisiimme, joten tarvetta tämän vaihtoon ei tullut. Automatisointiin tarvittavat taustalogiikat ja integraatiot päätettiin toteuttaa hyödyntämällä jo ennestään käytössä ollutta Frends-alustaa.

Tulokset ja hyödyt

Tulevan alusliikenteen suunnittelu ja reaaliaikainen alusliikenteen tilannekuva sulautuu nyt saumattomasti yhteen. Ratkaisu toi toivottua automaatiota jättäen samalla käyttäjälle mahdollisuuden ottaa ohjakset tarpeen tullen. Laadukas ja reaaliaikainen tilannekuva ja ennuste tulevasta auttaa ennakoimaan poikkeustilanteita ja pienentämään ympäristöpäästöjä.

Kolme kuukautta käyttöönoton jälkeen tehdyn käyttäjäkyselyn mukaan kaikki vastanneet kokivat järjestelmästä saadun tiedon olevan joko hyvin hyödyllistä (73 %) tai jokseenkin (27 %) hyödyllistä oman työnsä kannalta. Lähes kaikki (87%) yhtyi täysin tai osittain väittämäämme että sovellus antaa reaaliaikaisen ja täsmällisen tilannekuvan alusliikenteestämme. Tämä kysely mittaa nimenomaan automatisoinnin tuomaa lisäarvoa, sillä sama käyttöliittymä (Ganttic) oli käytössä ennenkin. Uutta on rajapintojen kautta automaattisesti tuleva ajantasainen tieto kuten koneopitut ETA (estimated time of arrival) ennusteet.

”Prosessien keskittäminen yhteen valvontapisteeseen on tärkeää. Kun tähän yhdistetään Frendsin visuaalisuus, on sen avulla helppo ymmärtää kuinka prosessi toimii ja erityisesti se, missä se esim. kaatuu. Frends on helppo oppia ja tehdä omia prosesseja. Toistaiseksi Frends on taipunut ihan mihin vaan.”

Senior Manager, Hangon satama

Timo Sjösten

Frends on aiemmin toiminut sanomien ja tiedonsiirrossa asiakkaiden ja yhteistyökumppanien välillä sekä laskutusprosessien siirroissa (MFT). Lisäksi Hangon satama on tehnyt omia API-rajapintoja, kuten porttien läpi kulkevien lastien aikaleimojen haun kumppaneilleen.

”Projekti oli myös mielenkiintoinen toisesta näkökulmasta. Käytössä jo ollut ”sellofaanituote”, jossa oli API -tuki, valjastettiin Frendsin orkestroinnin avulla ajantasaisen tilannekuvan tuottamiseen. Tämä yksinkertainen järjestelmä hyvin integroituna päihittää monet vain tähän tarkoitukseen tehdyt tuotteet” -Timo Sjösten, Senior Manager, Hangon satama.

Yhteys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä