Tiedonkeruun automaatio

HiQ rakensi EK:lle modernin työtaistelutilastojärjestelmän, jonka avulla manuaalisia työvaiheita automatisoidaan ja toimintavarmuutta tehostetaan.

Pitkään jatkunut yhteistyö Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja HiQ:n välillä tarjosi luontevan pohjan keskusteluille, kun työtaistelutilastoinnin kehitystarpeet tulivat ajankohtaisiksi. EK:n toiveena oli löytää kumppani joustavan ja luotettavan järjestelmän luomiseksi, aina käyttöliittymäsuunnittelusta järjestelmätoteutukseen ja ylläpidosta jatkokehitykseen.

Laillinen työtaistelu syntyy yleensä tilanteessa, jossa työntekijöitä edustava ammattiliitto ja työnantajia edustava työnantajajärjestö eivät pääse yhteisymmärrykseen työehtosopimuksen ehdoista, esimerkiksi palkasta. Mikäli neuvottelut eivät syystä tai toisesta etene, joko työntekijöitä edustava ammattiliitto tai työnantaja puolta edustava työnantajaliitto voi käynnistää työtaistelutoimet. Työtaisteluiden määrän seuraaminen on tärkeää EK:lle. Kerätyt tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle Suomen virallista työtaistelutilastoa varten.

Työtaisteluiden kirjaaminen ja uusien konfliktien havainnointi perustui pitkään käsityölle, mikä hidasti kirjaamista ja asetti työvaiheet alttiiksi inhimillisille virheille. Virallinen tieto mahdollisista työtaisteluista saatiinkin usein vasta kun tilanne oli jo rauennut. Vanha toimintatapa ei myöskään tukenut tietojen arkistointia tai jatkohyödyntämistä.

Hankkeen lähtökohdaksi muodostuikin työtaisteluiden kirjaamisen digitalisointi. Liikkeelle lähdettiin ketterällä scrum-projektilla, ja tiukkojen sprinttien avulla järjestelmän yksityiskohdat ja toteutustapa kirkastuivat. Tiivis yhteydenpito piti kommunikaation ja yhteishengen hyvänä ja mahdollisti luovatkin toimintatavat: eräässä sprinttiretrossa havainnointia tehtiin legopalikoiden avulla.

Legot pääsivät käyttöön projektissa.
Legot pääsivät käyttöön projektissa.

Projektin aikana EK:n ja HiQ:n projektiryhmien yhteydenpito oli hyvin tiivistä, minkä ansiosta olimme puolin ja toisin koko ajan tietoisia siitä, missä mennään ja mitkä ovat EK:n tarpeet ja toisaalta miten HiQ:n puolelta toteutus eteni. Tekijät halusivat aidosti paneutua asiakkaan maailmaan, tässä tapauksessa suomalaisen työmarkkinatoiminnan ytimeen, ja ratkaisut etsittiin yhdessä.

Ekonomisti ja tuoteomistaja, EK

Terhi Heikkonen

“Projektin aikana EK:n ja HiQ:n projektiryhmien yhteydenpito oli hyvin tiivistä, minkä ansiosta olimme puolin ja toisin koko ajan tietoisia siitä, missä mennään ja mitkä ovat EK:n tarpeet ja toisaalta miten HiQ:n puolelta toteutus eteni. Tekijät halusivat aidosti paneutua asiakkaan maailmaan, tässä tapauksessa suomalaisen työmarkkinatoiminnan ytimeen, ja ratkaisut etsittiin yhdessä”, kuvailee Terhi Heikkonen, EK:n ekonomisti ja tuoteomistaja.

Työtaistelutietojärjestelmä päätettiin toteuttaa jo aiemmasta EK:lle tuotetusta ratkaisusta tutulla teknisellä kokoonpanolla älykkäänä React-selainsovelluksena Azuressa toimivan ja Azuren pilviresursseja hyödyntävän räätälöidyn Nodejs-pohjaisen taustajärjestelmän päälle. Kokonaisuus on rakennettu Azuren parhaiden käytäntöjen mukaisesti hyödyntäen Azuren DevOps-työkalupakkia testausautomaatioineen ja julkaisuputkineen. Azure-ympäristöt perustettiin hyödyntäen Azure Resource Manageria kehityksen alusta alkaen ja samoin myös infraa koskevat valinnat ja muutokset tuotiin näkyviksi ja versionhallinnan piiriin.

Projektia oli kokonaisuudessaan hyvin miellyttävä toteuttaa. EK:n vastuuhenkilöiden kanssa oli helppo käydä keskusteluja ja he osallistuivat aktiivisesti projektin kaikkiin vaiheisiin.

Software Developer, HiQ

Juha Suomela

“Projektia oli kokonaisuudessaan hyvin miellyttävä toteuttaa. EK:n vastuuhenkilöiden kanssa oli helppo käydä keskusteluja ja he osallistuivat hyvin aktiivisesti projektin kaikkiin vaiheisiin”, kuvailee yksi hankkeen pääkehittäjistä, HiQ:n Software Developer Juha Suomela kertoo.

Uuden järjestelmän ansiosta ilmoitus on helppo laatia jo silloin, kun työtaistelun uhka ilmenee ensimmäisen kerran, ja tieto liikkuu nopeasti eteenpäin asianosaisille työtaistelun kohteena olevan yrityksen, liiton ja EK:n kesken. Selainpohjainen lomake mahdollistaa tietojen täyttämisen nopeasti. Lomakkeeseen on sisäänrakennettu ohjeet ja validoinnit ja se tarjoaa myös älykkäästi sopivat TES:it eri liittojen ilmoituksiin. Tiedot tallentuvat automaattisesti tietokantaan ja ovat aina ajan tasalla ja saatavilla.

“Asiakkaalle oli tärkeää, että lomakkeen täyttäminen olisi mahdollisimman vaivatonta, jotta kynnys työtaisteluiden ilmoittamiseen saataisiin mahdollisimman matalalle. Tämä tavoite otettiin huomioon jo suunnitteluvaiheessa teknisiä ratkaisuja tehtäessä. Lomakkeen validointiin kiinnitettiin erityistä huomiota”, kertoo Suomela.

Yhteistyö jatkuu ylläpitopalveluiden ja pienkehityksen muodossa. Lisäksi työn alla on lisämoduuli, joka mahdollistaa tekoälyn ja automaation hyödyntämisen tulevien työtaisteluiden löytämisessä ja raportoinnissa. Moduuli valmistuu kevättalvella 2023. Automaation hyödyntäminen mahdollistaa monia uusia näkökulmia kehittämiseen, ja yhteistyön mahdollisuudet ovat jatkossakin moninaiset.

“Projektin valmistuttua HiQ:n jatkuva tuki on ollut apunamme järjestelmän ylläpidossa. Haluamme jatkuvasti kehittää järjestelmäämme vastaamaan yhä paremmin käyttäjien toiveita ja HiQ:n kanssa on ollut helppoa ja hedelmällistä miettiä yhdessä näitä jatkokehitysideoita”, kiittelee EK:n Heikkonen.

Caset

Lisää referenssejä

Whitepaper
Whitepaper: Yhtenäinen palvelukehitys verkon ja kivijalan välillä
Integraatioalusta
Integraatioalustasta Kelan digisokkeli
Kela
Kela sai HiQ:sta tarvitun “digitoimiston”
Valtori
Valtori luottaa Cloudflareen
Yhteys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä