Mobiili Saavutettavuus

Mobiilisovellusten tulee täyttää direktiivin vaatimukset viimeistään 23.6.2020.

Me HiQ:lla tarjoamme saavutettavuusarviointeja myös mobiilipalveluille. Saavutettavuuden arviointi tehdään testaamalla sovellusta WCAG-kriteeristöä vasten. Arvioinnin tuloksena tuotetaan raportti sovelluksen saavutettavuuden ongelmista suhteessa valittuun tavoitetasoon sekä korjausehdotukset niihin.

Testaus suoritetaan W3C WGAC 2.1-luokiteltuna tasotestauksena tai erillisten esteettömyysohjeiden mukaan, jos sellaiset on määritelty. Arvioidaan työkalu- sekä manuaalitestauksena.

Suunnitteluvaiheessa luomme arviointiin pohjautuvat käyttäjäkeskeiset lähestymistavat, jotka vastaavat ihmisten kykyjen, taitojen, vaatimusten ja mieltymysten mahdollista laajuutta. Tuloksena on selkeä toteutussuunnitelma, joka huomioi eri rajoitteet sovellusten ja palveluiden käytettävyydessä ja luo puitteet niiden vaihtoehtoisille käyttötavoille.

Toteutusvaiheessa toteutamme priorisoidut muutokset tavoitellun saavutettavuustason mukaisesti. Samalla varmistamme jatkuvuuden viemällä saavutettavuuden hyväksymiskriteereihin ja osaksi testisuunnitelmia. Saavutettavuuden tason varmistamiseksi ehdotamme lisäksi ennalta sovitusti määräajoin tehtäviä saavutettavuusarviointeja.