HiQ Finland Oy:n ja Lamia Oy:n muutosneuvottelut päättyneet

HiQ Finland Oy:n ja Lamia Oy:n henkilöstöön kohdistuneet muutosneuvottelut on saatu päätökseensä tänään 4.9.2023.

Muutosneuvotteluiden tuloksena HiQ Finlandin henkilöstömäärä vähenee taloudellisin ja tuotannollisin perustein yhdeksällä henkilöllä ja Lamian henkilöstö kahdeksalla henkilöllä. Yritykset tarjoavat tukea niille, joita neuvotteluiden tulokset koskevat. Yhtiöissä työskenteli ennen neuvotteluja yhteensä 226 ihmistä.

Neuvottelujen alkaessa toimenpiteiden arvioitiin johtavan enintään yhdeksän henkilön työsuhteen päättymiseen, osa-aikaistamiseen tai mahdollisiin toimenkuvien muutoksiin kummassakin yhtiössä. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä, ja niissä käsiteltiin toiminnan tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Muutosneuvotteluiden tavoitteena oli yritysten kilpailukyvyn varmistaminen haastavassa taloustilanteessa sekä kasvustrategian toteuttaminen pitkällä aikavälillä.

Lisätietoja antaa:

Janne Ahonen, toimitusjohtaja

+358 40 772 5793

janne.ahonen@hiq.fi