HiQ:n Teollisuusliitolle toteuttama Hermes-sovellus laajenee muille aloille

HiQ:n Teollisuusliitolle toteuttaman Hermes-sovelluksen koodi ja arkkitehtuuri on vapautettu maksutta muidenkin ammattiliittojen käyttöön, jos käyttötarkoitus on sama.

HiQ:n Teollisuusliitolle toteuttama Hermes-sovellus jakaa kausityöntekijöille luotettavaa tietoa suomalaisesta työelämästä. Nyt sovelluksen koodi ja arkkitehtuuri on vapautettu maksutta muidenkin ammattiliittojen käyttöön, jos käyttötarkoitus on sama.

Teollisuusliiton TYÖ2030-ohjelman rahoittamassa hankkeessa kehitetty Hermes-sovellus on ladattu jo 3000 puhelimeen. Sovelluksen käyttäjiä on huhtikuun 2023 lopussa jo lähes 3 000, joista 77 % on työntekijöitä ja 23 % työnantajia.

Sovellusta käytetään yleisimmin suomeksi, venäjäksi ja ukrainaksi. Erityisesti työehtoihin liittyvistä asioista ovat käyttäjiä kiinnostaneet työaikaan ja palkkaukseen liittyvät asiat. Kesäkauden lähestyessä on huhtikuussa luettu erityisesti maatalouden työehdoista.

Kevään 2023 aikana sovellus on vapautettu maksutta muiden ammattiliittojen käyttöön. Lisenssin saamisen ehtoina ovat, että sovelluksen arkkitehtuuri ja käyttötarkoitus pysyvät alkuperäisinä. Sopimus käyttöönotosta tehdään Teollisuusliiton ja HiQ:n kanssa. Alusta asti lähtökohtana oli rakentaa helposti skaalattava sovellus, jossa on yksinkertainen rakenne ja joka toimii myös vanhemmissa puhelimissa.

“Sovellus on käyttökelpoinen mille tahansa sopimusalalle tällaisenaan. Sisältöjen tuotannossa Teollisuusliiton väki opastaa ja tekninen puoli on helppo ottaa käyttöön yhdessä HiQ:n kanssa, jonka ammattiosaaminen tässä on niin pitkälle kehittynyttä kuin voi. Etenkin palvelu- ja rakennusaloille voisi sovelluksella olla kysyntää”, arvioi Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila.

Suomessa maatalouden työntekijöistä 90 % on ulkomaalaista kausityövoimaa, joille suomalaiset työehdot, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ovat oman tai työnantajan kielitaidottomuuden vuoksi vieraita. Myös metsätaloudessa tilanne on sama. Metalliteollisuuden aloista etenkin telakoilla ja ajoneuvojen valmistajilla on jo pysyvämmin Suomeen muuttaneita työntekijöitä. Lisäksi metalliteollisuudessa on henkilöstöpalveluyritysten ja alihankkijoiden kautta maahan tullut ulkomaista työvoimaa.

Ulkomaalaisten työntekijöiden ohella sovellus palvelee myös eri aloille työllistyviä nuoria. Sovellus on täysin ei-kaupallinen, eikä se kerää käyttäjien tietoa. Teollisuusliitto on tuottanut sovellukseen Eläminen Suomessa -osion, jonka muut liitot voit ottaa käyttöön maksutta. Jatkuvasti päivittyvä sisältö avaa Suomessa työskentelyyn liittyviä ohjeita ja työkulttuuriin tapoja sekä neuvoo, miten toimitaan esimerkiksi työterveyshuollossa, KELA:ssa ja asunnonhaussa.

“Yleishyödyllinen Hermes-sovellus selkeyttää työelämän pelisääntöjä ja on saatavilla kaikille työntekijöille ja työnantajille – ei vain liiton jäsenistölle. Monivaiheinen ja vaativa teknologiaprojektimme on nyt muidenkin alojen hyödynnettävissä. Heille jää toki vastuu oman sisällön tuottamisesta ja siihen liittyvistä kuluista. Tiedämme kokemuksesta, että eri kielillä tuotettu selkokielinen sopimusteksti vaatii työtä. Yleensä päivitettävät muutokset ovat melko pieniä”, kertoo Anttila.

HiQ:n liiketoimintakonsultti, Jonas Pomoell, kehuu Teollisuusliiton innovatiivisuutta.

“Visionäärinen Teolllisuusliitto on ymmärtänyt, miten omalla investoinnilla voidaan hyödyntää koko kenttää. Sovelluksen lisenssointi yhteiskunnallisiin tarkoituksiin on äärimmäisen modernia. HiQ:n tiimi on ylpeä saadessaan olla mukana laittamassa hyvää kiertoon.”

Yhteys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä