Yhdenvertaisempaa kausityöntekoa

HiQ:n Teollisuusliitolle toteuttama Hermes-sovellus jakaa kausityöntekijöille luotettavaa tietoa suomalaisesta työelämästä.

Hermes-mobiilisovellus on suunnattu ulkomaalaisille maa- ja metsätalousalojen kausityöntekijöille sekä alojen työnantajille. Sen tavoitteena on tuoda tieto suomalaisten työnantajien ja työntekijöiden velvollisuuksista ja oikeuksista helposti saataville. Maksuton sovellus tarjoaa luotettavaa, samansisältöistä tietoa viidellä kielellä: englanniksi, ruotsiksi, suomeksi, ukrainaksi ja venäjäksi.

Teollisuusliiton hallinnoimalla Hermes-hankkeella on TYÖ2030-ohjelman rahoitus. Mukana ovat myös Maaseudun työnantajaliitto, Yksityismetsätalouden työnantajat ry, Metsähallitus ja Siirtolaisuusinstituutti. Hankkeen teknologiakumppaniksi Teollisuusliitto halusi ison toimijan, jolla on laaja kokemus, kiinnostus työelämähanketta kohtaan sekä kyvykkyyttä toimia tiukassa aikataulussa.

HiQ:lla oli oikea osaaminen ja tarvittavat tekijät, nopeasti saatavilla. Saimme hyvän ja innostuneen tiimin, joka on alusta asti selittänyt meille teknologian reunaehdot – mikä on mahdollista ja mikä ei."

Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö ja Hermes-hankkeen vastuullinen johtaja

Anu-Hanna Anttila

HiQ:n Business Director, Jonas Pomoell, iloitsee Teollisuusliiton innovatiivisesta tavasta kehittää yhdenvertaisempaa työelämää modernilla teknologialla.

“On hienoa kuinka Teollisuusliitto on luonut kansainvälisestikin uniikin sovelluksen, joka puuttuu työelämän epäkohtiin ja auttaa ihmisiä työskentelemään yhdessä erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista huolimatta. Konsepti on monistettavissa muillekin toimialoille.”

Offlinessa toimiva tietopankki on aina mukana

Hermes-hanke haluttiin toteuttaa mobiilisovelluksena, jotta tarvittava tieto olisi aina mukana ja käytettävissä myös silloin, kun käyttäjä on huonojen verkkoyhteyksien varassa pelloilla ja metsissä. Laajaa käyttäjäkirjoa puolestaan huomioitiin niin, että sovellus toimii moitteettomasti eri näyttökoilla ja vanhemmillakin puhelinmalleilla.

Sovelluksen kehityksessä hyödynnettiin vahvasti käyttäjätutkimusta, jossa 40 Teollisuusliiton ulkomaalaistaustaista jäsentä koekäyttivät testiversiota. Palautetta kerättiin sekä henkilökohtaisesti että ryhmätöiden muodossa.

Prosessissa kävi ilmi, että harva käyttäjistä puhuu äidinkielenään Hermeksen tarjoamia kieliä. Tämän vuoksi nousikin tarpeelliseksi mahdollistaa saumaton siirtyminen kielestä toiseen, jotta käyttäjät voivat vertailla tekstiä kahdella kielellä. Joustava kielenvaihtaminen tekee sovelluksesta samalla viestintävälineen, sillä työntekijä voi osoittaa ensin tekstipätkää vaikkapa ukrainaksi ja sen jälkeen vaihtaa sen suomeksi työnantajaa varten.

Toisena havaintona selvisi, että kaikki käyttäjät eivät testauksen perusteella kuulu vain yhden sopimusalan (maaseutuelinkeinot, metsä-, puutarha- ja taimitarha-ala) piiriin. Sama käyttäjä saattaa saman vuoden aikana työskennellä useammalla kuin yhdellä alalla Suomessa.

“Sovelluksen käyttäjiä ei välttämättä yhdistä muu kuin se, että he tulevat Suomeen töihin. He eivät automaattisesti tiedä, minkä sopimusalan tietoja he haluavat selailla tai mitä kieltä käyttää. Testauksen avulla pystyimme ketteröittämään siirtymiä merkittävästi ja vahvistamaan käyttäjäystävällisyyttä entisestään”, kertoo Anu-Hanna Anttila.

Sovelluksen käytettävyyttä kehitettiin myös lisäämällä symboliikkaa ja vahvistamalla värieroja, jotta käyttäjän navigointi olisi mahdollisimman selkeää.

Käyttäjälähtöinen ratkaisu, jota on vaivaton ylläpitää

Hermes-sovellus toteutettiin Flutter-teknologialla, joka mahdollisti kustannustehokkaan ja ketterän sovelluskehityksen ja tukee jatkossakin vaivatonta ylläpitoa. Täysin serveritön ratkaisu toimii täydellisesti offlinessa ja päivittää itsensä silloin, kun verkko on saatavilla. Sisällönhallintajärjestelmän avulla Teollisuusliitto voi hallita itsenäisesti sisältöä ja käännöksiä. Muutoksia voidaan tehdä itsenäisesti ilman teknisen tuen tai uusien sovellusversioiden tarvetta.

HiQ halusi varmistaa mahdollisimman asiakaskeskeisen ratkaisun, joka on mahdollistanut, että Teollisuusliitto on voinut tuottaa tekstejä dynaamisesti, riippumatta teknisestä kehityksestä. Esikatseluominaisuus ja kyrilliset aakkoset ovat olleet sisällöntuotantotiimin käytössä jo varhaisessa vaiheessa, mikä on edistänyt osaltaan työskentelyä tiiviissä aikataulussa.

“Olemme toimineet modernisti, yhdessä moniammatillisesti ja mahdollistaneet jatkuvan iteroinnin sekä samanaikaisen työskentelyn. Työskentely Teollisuusliiton kanssa on ollut helppoa, sillä heillä on ollut koko ajan selkeä visio siitä, mitä tehdään ja miksi. Päätöksenteko ja priorisointi on ollut suoraviivaista”, kuvailee HiQ:n Jonas Pomoell yhteistyötä.

Hermes-sovellus lanseerataan 30.11.2022, minkä jälkeen HiQ huolehtii kolmevuotisen sopimuksen puitteissa, että sovellus pysyy ajantasaisena ja tietoturvallisena. Sovelluksen tarjoama analytiikka esitetään reaaliaikaisena dashboard-näkymässä, jotta Hermeksen työryhmä voi seurata hankkeen vaikuttavuutta.

Anu-Hanna Anttila kiittelee sujuvaa yhteistyötä HiQ:n kanssa.

“Arvostan sitä, että tiimi on pysynyt pääasiallisesti samana, mikä on tehnyt työskentelystä todella intensiivistä ja sujuvaa. Olen ylpeä kokonaisuudesta, jossa olemme kyenneet huomioimaan vaikeita asioita käyttäjälähtöisesti ja vastaamaan monikulttuurisen ja monikielisen kohderyhmän haasteisiin”, kertoo Anttila.

Referenssit

Tutustu referensseihimme

Whitepaper
Whitepaper: Yhtenäinen palvelukehitys verkon ja kivijalan välillä
Integraatioalusta
Integraatioalustasta Kelan digisokkeli
Kela
Kela sai HiQ:sta tarvitun “digitoimiston”
Valtori
Valtori luottaa Cloudflareen
Yhteys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä