HiQ vahvistaa fokustaan eriyttämällä Frends-liiketoiminnan omaan yhtiöönsä

Pitkään valmistellulla jakautumisella vahvistetaan molempien liiketoimintojen strategioita. Jakautumisella ei ole vaikutuksia henkilöstöön eikä asiakkaisiin.

HiQ Finland on toteuttanut pitkään valmistellun liiketoimintojensa eriyttämisen 1.1.2024. Nyt toteutetun jakautumisen jälkeen HiQ:n it-konsultointi sekä Frendsin integraatioliiketoiminta jatkavat omina erillisinä yhtiöinään.

Jakautumisella vahvistetaan molempien liiketoimintojen strategioita. Tavoitteena on taata parhaat mahdolliset edellytykset sekä HiQ:n että Frendsin liiketoimintojen kehittämiselle.

“Jakautumisen myötä pystymme viestimään asiakkaille ja työnhakijoille selkeämmin, mitä teemme. Erillisinä yhtiöinä liiketoimintapäätökset ovat suoraviivaisempia, kun kumpikin organisaatio keskittyy omaan alueeseensa. Luonnollisesti tiivis yhteistyö asiakasprojekteissa jatkuu kuten ennenkin”, kommentoi Janne Ahonen, HiQ Oy:n toimitusjohtaja.

”Jakautuminen on osa kasvustrategiamme täytäntöönpanoa ja se mahdollistaa jatkossa 100 prosentin fokuksen itsenäisen Frendsin kehittämiselle. Suunnitelmamme pitää sisällään merkittäviä investointejaFrends-tuotteeseen liittyen kansainvälisen kasvustrategian toimeenpanoon sekä kasvua tukevien toimintojen vahvistamiseen. Vuoden 2024 aikana rakennetaan uusia tukijalkoja sekä Keski-Eurooppaan että Aasiaan”, lisää Frendsin toimitusjohtaja Jukka Rautio.

Jakautumisella ei ole vaikutusta yhtiöiden operatiiviseentoimintaan, kuten henkilöstöön tai asiakkaisiin. Molemmat yhtiöt jatkavat niin ikään 100-prosenttisesti ruotsalaisen HiQ International AB:n tytäryhtiöinä.

HiQ Finlandin liikevaihto ennen jakautumista oli noin 47 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 270.