Tehokkaampaa ja ketterämpää mobiilikehitystä Flutterilla

Viisi vuotta täyttävä Flutter-ohjelmistokehys on noussut suositun React Nativen rinnalle tarjoten houkuttelevan vaihtoehdon kustannustehokkaaseen mobiilikehitykseen.

Viisi vuotta täyttävä Flutter-ohjelmistokehys on noussut suositun React Nativen rinnalle tarjoten houkuttelevan vaihtoehdon kustannustehokkaaseen mobiilikehitykseen. Flutter-kehitys on kehittäjäystävällistä, ottaa huomioon mobiilikehityksen erityistarpeet ja tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia työkaluja.

Mobiilikehityksen perusteet: natiivisovellus, React Native ja Flutter

Kun puhutaan mobiilikehittämisestä, on ensin mainittava natiivisovellus, joka toteutetaan alustan omalla kehitysympäristöllä ja ohjelmointikielellä. Käytännössä sovelluksesta tehdään kaksi erillistä toteutusta: toinen Androidille ja toinen iOS:lle. Natiivisovelluksissa on mahdollista saavuttaa optimaalinen suorituskyky ja ne mahdollistavat kaikkein vaativimpien toiminnallisuuksien toteuttamisen. Esimerkiksi jos sovellusta halutaan optimoida lataamalla vain käyttäjän tarvitsemat elementit, on sovellus tehtävä natiivina.

Jos haetaan kustannustehokkaampaa ja ketterämpää ratkaisua sovelluksen kehitykseen ja ylläpitoon, voidaan hyödyntää frameworkeja eli ohjelmistokehyksiä. Facebook julkaisi 2015 React Native -nimisen frameworkin, jota käyttämällä yksi koodipohja riittää sekä iOS- että Android-sovelluksille. Suosittua React Nativea hyödyntävät esimerkiksi Walmart, Bloomberg, Facebook ja AirBnB.

Sen rinnalle on noussut Googlen vuonna 2017 julkaisema framework, Flutter, jolla on toteutettu muun muassa Google Pay, sekä Toyotan ja BMW:n mobiilisovellukset.

React Native pohjautuu React Javascript -frameworkiin ja Flutter puolestaan käyttää Dartia ohjelmistokielenä. Paljon muitakin teknisiä eroja löytyy, jotka näkyvät eniten kehittäjien työssä. Tiivistetysti, molemmat ohjelmistokehykset ovat varteenotettavia tapoja sovelluskehitykseen: tehokkaita, kattavia ja luotettavia. Tuki ja tietoturvapäivitykset tuskin loppuvat lähitulevaisuudessa.

Vaikka Flutter on tuoreempi tapaus, on se ehtinyt saavuttaa riittävän maturiteettitason, mikä näkyy sen tarjoamassa laajassa työkaluvalikoimassa. Flutter 2 -julkaisu (2021) mahdollistaa myös web-sovellusten kehityksen, mikä on vahvistanut sen asemaa entisestään.

Miten valita oikea teknologia mobiilikehitykseen?

Mobiilisovellus on yksi osa yrityksen tai organisaation digitaalista ekosysteemiä, eli sen toteutuksessa tulee ottaa huomioon kokonaisuus: muut käytössä olevat teknologiat, liiketoimintatavoitteet, budjetti, resurssit, aikataulu, sovelluksen tekniset ominaisuudet ja niin edelleen. Esimerkiksi jos nettisivuilla on hyödynnetty reactia ja tähän on vahvin osaaminen, on React Nativella toteutettu mobiilisovellus todennäköisesti järkevintä.

Parhaimmillaan Flutter vaatii vielä vähemmän räätälöintiä kuin React Native, hyödyntää paremmin puhelimen ominaisuuksia ja tarjoaa laajan dokumentaation. Myös Flutterin Hot Reload -ominaisuus nopeuttaa kehitystä, sillä tehdyt muutokset nähdään välittömästi.

Kokeneet kehittäjät kykenevät todennäköisesti yhtäläisen tehokkaaseen kehitykseen molemmilla teknologioilla. Onkin siis täysin tapauskohtaista, kumpi ohjelmistokehys on oikea valinta.

Case Teollisuusliitto ja Hermes-sovellus

Me HiQ:lla toteutamme sovelluksia sekä natiivisti että ohjelmistokehyksillä (React Native ja Flutter). Flutterin valitsimme esimerkiksi Teollisuusliiton Hermes-sovellukseen, joka on suunnattu ulkomaalaisille maa- ja metsätalousalojen kausityöntekijöille sekä alojen työnantajille. Sen tavoitteena on tuoda tieto suomalaisten työnantajien ja työntekijöiden velvollisuuksista ja oikeuksista helposti saataville.

Flutter mahdollisti kustannustehokkaan ja ketterän sovelluskehityksen ja tukee jatkossakin vaivatonta ylläpitoa. Täysin serveritön ratkaisu toimii täydellisesti offlinessa ja päivittää itsensä silloin, kun verkko on saatavilla. Sisällönhallintajärjestelmän avulla Teollisuusliitto voi hallita itsenäisesti sisältöä ja käännöksiä. Muutoksia voidaan tehdä itsenäisesti ilman teknisen tuen tai uusien sovellusversioiden tarvetta.

Valitsimme Flutterin, sillä sovelluksen päätarkoitus on tiedon näyttäminen. Monimutkaisemmilla ominaisuuksilla ero suhteessa React Nativeen olisi kaventunut. Tässä tapauksessa Flutter tarjosi kuitenkin tehokkaimman ratkaisun. Flutter osoitti kypsyytensä ja stabiliteettinsa tarjoamalla kaikki valmiit komponentit, joita toteutuksessa tarvittiin ja jätti räätälöinnille vain vähän tarvetta.

Lue lisää Hermes-sovelluksen toteutuksesta, tai kokeile itse!

Jonas Pomoell
AI Lead Consultant

Jonaksella on yli 10 vuoden kokemus mobiili- ja ohjelmistokehityksestä.

Caset

Lisää referenssejä

St1
Uudistettu B2C-mobiilisovellus St1:lle
Varma
HiQ uudistaa Varman Asiointi-palveluita
Energiayhtiö
Lämmönkulutuksen ennusteet tekoälyllä
Retta
Asuntovuokrauksen verkkokauppa Rettalle
Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä!

Jonas Pomoell
AI Lead Consultantjonas.pomoell@hiq.fi+358 45 6700 620