Säästöpankkiliitto valitsi HiQ:n integraatiokumppanikseen

Luotettavuus ja tehokkuus olivat avaintekijöitä kun Säästöpankkiliitto valitsi frendsin integraatioalustakseen. Kumppanuus HiQ:n kanssa on sujunut ketterästi.

säästöpankkiliitto valitsi HiQ:n integraatiokumppanikseen

Säästöpankkiliitto valitsi HiQ:n integraatiokumppanikseen

Säästöpankkiliitto tarvitsi integraatiokumppanin sekä integraatioalustan, jolla saisi hoidettua järjestelmien väliset integraatiot ja palveluväyläkerroksen API-tarpeet ketterästi ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena oli saada ratkaisuja nopeammin markkinoille sekä tehdä matalammalla kynnyksellä myös kokeiluja. Kumppanuuteen kuuluvat tuki- ja ylläpitopalvelut varmistavat liiketoiminnan jatkuvuuden.

Frends iPaaS (integration platform as a service) valikoitui tarvetta vastaavaksi integraatioalustaksi luotettavuutensa ja kustannustehokkuutensa ansiosta. Säästöpankkiliitto on ollut erityisen tyytyväinen integraatioiden ja APIen tekemisen nopeuteen. Tämän mahdollistaa frendsin low-code lähestymistapa, jossa APIt ja prosessiautomaatio kehitetään visuaalisesti. Prosessien valvonta tapahtuu myös samalla visuaalisella tavavalla, jolloin operointi muuttuu kertaluokkaa tehokkaammaksi. Myös kustannukset pysyvät maltillisina sekä toteutusten että käytön osalta. Prosessimoottorin luotettavuudessa ja toteutuksen yksinkertaisuudessa Säästöpankkiliitto arvioi frendsin olevan selvästi muita iPaas-kilpailijoita edellä. Kaikkea ei tarvitse tilata vaan toteutuksia pystyy aidosti tekemään myös itse. Matalakynnys tekemiseen ei myöskään sido asiakasta vain yhteen toimittajaan.

FRENDS on low-code integraatioalusta
Frends on low-code integraatioalusta.
FRENDS on low-code integraatioalusta
Frends on low-code integraatioalusta.

Säästöpankkiliitto näkee frendsin myös tulevaisuuden hyperautomaatioalustana – eli integraatioalustan, ohjelmistorobotiikan (RPA) ja tekoälyn (AI) yhdistäjänä. Liittämällä kaiken prosessiautomaation yhteen saavutetaan suuria tehokkuushyötyjä juuri ohjelmistorobotiikan saralla.

Frends ei ole meille pelkkä integraatioalusta, vaan myös prosessimoottori ja tarjoaa monipuolisen kehityspolun pilven AI-palvelujen hyödyntämiseen ja ohjelmistorobottien ohjaamiseen.

Integraatioarkkitehti

Jarno Lehtimäki

Yhteistyökumppanina Säästöpankkiliitto on kokenut HiQ:n joustavaksi. Integraatiotarpeet on toteutettu HiQ:n puolesta nopeasti ja ketterästi. Erityisen hyvä lisä on myös syvällinen tieto frends-integraatioalustasta, jota kumppanuus tuo mukanaan. Frendsin tuotekehitystiimi on osa HiQ:ta ja näin ollen helposti myös asiakkaan tavoitettavissa.

HiQ on riittävän iso ja silti joustava ja ketterä, tarjotakseen meille asiantuntija-apua nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Integraatioarkkitehti

Jarno Lehtimäki
Lisää

Tästä projektista

Antti Toivanen
Frends integraatiopalvelutantti.toivanen@hiq.fi+358 40 715 1935