M365-konseptointi

M365-palveluiden tehokkaaseen ja tietoturvalliseen hyödyntämiseen.

Onnistuneen M365-käyttöönoton pohjalla on hyvä konsepti

M365-palveluiden käyttöönotto vaatii aina suunnittelua ja erityisesti pohdintaa siitä, miten eri palvelut parhaiten tukevat organisaation liiketoimintaa ja käyttäjiä. Elevate M365 -konseptointi takaa organisaatiollenne optimaaliset hyödyt M365-alustan ja sen eri työkalujen käytöstä ja määrittää, mitä toimia toteutuksen ja jalkautuksen osalta onnistunut käyttöönotto vaatii.

Yhdistämme organisaatiosi tarpeet ja M365-alustan tarjoamat mahdollisuudet tehokkaaksi tietotyön kokonaisuudeksi.

Esimerkkejä konseptointikokonaisuuksista

Teams-konseptointi 

Teams -konseptoinnissa kartoitetaan organisaationne käyttötarpeet ja otetaan huomioon erilaiset roolit ja työnkuvat. Käymme läpi Teamsin perusteet ja sovitamme käytön kunkin kohderyhmän tarpeisiin. Muodostamme organisaation perusmallin Teamsin käyttöön ja suunnittelemme työtapojen muutoksen ylätasolla.

Suunnittelemme myös Teamsin hallintamallin, elinkaarenhallinnan, perustamisprosessit sekä tietoturva- ja jakamiskäytännöt. Konseptoinnin jälkeen toteutamme mahdolliset konfiguraatiot ja tekniset ratkaisut tarpeen mukaan ja tuemme työtapojen muutoksessa kokonaisvaltaisesti.

Intranetin konseptointi 

Viestinnällisen intranet täyttää koko organisaation ja kaikkien sen toimintojen sisäisen viestinnän tarpeet. Tieto on kaikille käyttäjälle helposti saatavilla ja löydettävissä. Erityisesti globaaleissa organisaatioissa tietoa tulee usein kohdistaa, jotta käyttäjät saavat helposti itselleen relevantin tiedon. Myös useamman kielen käyttö sekä sisällön selkeä jaottelu vaativat suunnittelua, joka vaikuttaa sekä itse toteutukseen että sisällöntuotantoon.

Elevate M365 intranet -konseptoinnissa kartoitetaan ja dokumentoidaan seuraavat asiat:

 • M365 intranetin alustana

 • Muiden M365-palveluiden huomiointi intranetin rinnalla

 • Rakenne, navigointi ja kielet

 • Sisältörakenteen suunnittelu ja sivupohjat

 • Tiedon luokittelu ja elinkaarenhallinta

 • Etusivun toiminnallisuudet ja ulkoasu

 • Uutisointi, tapahtumat ja muu ajankohtaisviestintä

 • Sosiaaliset toiminnot

 • Dokumentinhallinta

 • Tiedon löydettävyys ja hakutoiminnallisuudet

 • Mahdolliset erityistarpeet, esim. hälytykset, uutisten käyttäjälähtöinen kohdistus, omat linkit..

Konseptoinnin lopputuotoksena syntyy intranetin konseptidokumentaatio, layoutit sekä informaatioarkkitehtuurin kuvaus. Konsepti suunnitellaan Microsoftin parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Konseptia voi hyödyntää suoraan tehokkaaseen Elevate intranet -toteutukseen tai se on hyödynnettävissä sellaisenaan esim. toteutuksen kilpailutuksessa.

Contact

Ota yhteyttä ja kysy lisää