HiQ

HAMK integroi FRENDS:llä

HAMK otti niskalenkin integraatiokehityksestään FRENDS-integraatioalustan avulla.

HAMK otti niskalenkin integraatiokehityksestään FRENDS-integraatioalustan avulla

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMKin ja HiQ:n yhteistyö alkoi nykyaikaiseen tapaan Googlesta. Pikaisen tutustumisen jälkeen päästiin jo perehtymään FRENDS-integraatioalustaan demon kautta. HAMK oli kiinnostunut integraatioalustasta iPaaS -palveluna. Lisäksi omassa organisaatiossa oli valmiiksi sopivaa Microsoft- ja C#- teknologiaosaamista, jota voidaan hyödyntää FRENDS-integraatioalustan käytössä.

Vanhasta infrasta eroon ja FRENDS nopeasti käyttöön

HAMKin lähtötilanne oli hyvin tyypillinen. Integraatioita oli toteutettu eri välineillä ja irrallisina scripteinä, joita oli vaikea hallita. Myös keskitetty integraatioiden tilanvalvonta puuttui. Suurimmat haasteet vanhassa ratkaisussa liittyivät kuitenkin puuttuviin ominaisuuksiin ja kyvykkyyksiin. Tapahtumapohjaisten prosessien rakentaminen oli mahdotonta ja triggereiden määrä oli hyvin rajoittunut.

FRENDS on vastannut erinomaisesti HAMKin tarpeisiin ja joustava iPaaS-hinnoittelu mahdollisti hankinnan tekemisen jouhevasti. Näin päästiin nopeasti tekemään ensimmäisiä prosesseja, joista tärkeimpänä on kirjastoasiakkuuksien hallintaprosessi.

HAMKin jatkosuunnitelmat ovat jo selvillä. Konkreettisena esimerkkinä on opettajakoulutuksen ohjaajia varten toteutettu web-sovellus, jolla he voivat laskuttaa palkkionsa. Seuraavaksi FRENDS:llä toteutetaan integraatio, joka vie web-sovelluksen tuottaman datan Baswaren Wintime-kirjanpitojärjestelmään.

HAMKin järjestelmien luontainen vaihtumissykli on selvästi nopeutunut aikaisemmasta. Vanhoja integraatioita migroidaan FRENDS:lle luontaisesti sitä mukaa kun vanhat järjestelmät vaihtuvat.

Opiskelijat voivat liittyä kirjaston käyttäjiksi HAMKin toteuttaman mobiilisovelluksen kautta. FRENDS-integraatioalusta toimii tässä back-endinä. Säästimme sekä aikaa, että rahaa kun pääsimme itse toteuttamaan koko mobiilipalvelun. Lisäksi FRENDS:in visuaalinen monitorointi auttaa mahdollisten vikatilanteiden selvittelyssä. Todellisia hyötyjä pääsemme seuraamaan, kun uusi kouluvuosi alkaa elokuussa 2019. Noin 2500 uutta opiskelijaa saadaan sujuvasti kirjaston käyttäjiksi ilman manuaalista tietojen kirjaamista kirjaston järjestelmään. FRENDS:iä päästiin hyödyntämään myös, kun matkustuspalveluiden palveluntarjoaja vaihtui. Henkilötiedot saadaan jatkossa uudelle toimijalle automaattisesti.

Mika Rintala
Tietohallinnon tiimiesimies, HAMK

Onnistumisen edellytykset: Riittävät resurssit ja hyvä dokumentaatio

Tietohallintotiimissä on oltu erityisen tyytyväisiä siihen, miten helposti FRENDS saatiin päivittäiseen käyttöön. Loka-joulukuussa pidettiin 4 alle puolen päivän työpajaa. Lisäksi HiQ:n apua on tarvittu vain muutamaan yksittäiseen selvityspyyntöön liittyen. Muuten HAMK on pärjännyt itsenäisesti.

Kokonaisuudessaan vuoden mittakaavassa FRENDS:llä toteutetut integraatiot ovat HAMKilla arviolta yhden henkilön täysipäiväinen panostus. Tiimissä on 3 FRENDS-osaajaa, ja tällä panostuksella HAMK on päässyt hyviin tuloksiin, vaikka integraatiot vaativatkin paneutumista.

Toinen onnistumisen avain löytyy hyvästä dokumentaatiosta. HiQ tarjosi HAMKin käyttöön mallipohjat integraatioiden dokumentointiin. Näin saatiin muutettua aikaisempaa toimintamallia ja tukea dokumentoinnin tekemiseen.

”Yhtenäinen dokumentaatio auttaa myös jatkossa, koska tieto integraatioista on dokumentoitu yhtenäisellä tavalla, jota myös HiQ:n integraatio-osaajat käyttävät päivittäisessä työssään. Kun tieto on yhteismitallista, päästään tarpeen vaatiessa auttamaan HAMKin tiimiä nopeasti,” toteaa HiQ:n Antti Toivanen, liiketoimintajohtaja.

Liittyvää
Integraatioreferenssejämme
OPR-Finance sai tehokkuutta frends-integraatioalustasta
OPR-Finance Oy valitsi frends-integraatioalustan, joka on antanut jatkoaikaa Legacy-järjestelmille sekä nopeuttanut järjestelmien kehityksestä tuotantoon menoaikaa.
Kuopion Energia valitsi RPA-haasteeseensa HiQ:n Hyperautomaatioratkaisun
Kuopion Energia on käyttänyt HiQ:n integraatioalusta FRENDSiä vuodesta 2018. Yhteistyö syvenee kattamaan ohjelmistorobotiikan ratkaisut ja tukipalvelun.
Nurminen Logistics – Biztalkista Frends-hyperautomaatioalustaan
Nurminen Logistics valitsi HiQ:n nykyisten Biztalk-integraatioiden tukikumppaniksi sekä toimittamaan uudet integraatiot valitsemalleen Frends-hyperautomaatioalustalle
Integraatiosta hyperautomaatioon
Aalto tekee avoimet rajapintansa ja sisäiset integraationsa frends -integraatioalustalla. RPA on korvattu tekoälyllistetyllä hyperautomaatiolla.
S-Pankki integroi Frends:llä
S-Pankki teki Integraatiot, prosessiautomaatiot ja APIt Frends:llä kustannusten ollessa kolmannes aiempaan ratkaisuun verrattuna.
Eltelin moderni prosessiautomaatio
Automatisoidut työtilausprosessit tuovat kustannussäästöjä, luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä
Helen integraatioratkaisut FRENDS:llä
Helen on toteuttanut satoja integraatioita ja apeja FRENDS-integraatioalustan kautta.
Turku Energia integroi Frends:llä
Frends -integraatioalustan avulla Turku Energia on tehnyt ketterästi uusia integraatioita ja muokannut vanhoja tehokkaammiksi.
Arc Technology - HR-integraatioita
HiQ:n integraatioalusta FRENDS tarjoaa integraatiot Arc Technologyn omien, asiakkaiden, ja kolmansien osapuolten tietojärjestelmien välille.
Viestilehdet valitsi FRENDS:n eiPaaS
Viestilehdet ja HiQ Finland ovat tehneet sopimuksen FRENDS-integraatioalustan toimittamisesta
HiQ tuo Raisiolle säästöjä ja lisää liiketoiminnan joustavuutta
Raisio otti onnistuneesti käyttöön HiQ:n frends-integraatioalustan yksinkertaistamaan liiketoimintaprosesseja
MTV ja HiQ strategiseen kumppanuuteen
HiQ:n ketteryys ja ammattitaito vastaavat MTV:n nopeasti muuttuviin tarpeisiin.
Integraatiot luovat Nevelle liiketoimintaa
HiQ ICC ohjaa Neven integraatioratkaisujen kehittämistä, ylläpitoa ja tuotannon toimintaa liiketoiminnan tarpeet huomioiden.
Taksini - moderni kuljetusratkaisu
Digitaalinen alusta tukee Lähitaksin liiketoimintaa. Sitä hyödynnetään myös modernissa ja helppokäyttöisessä Taksini-mobiilisovelluksessa.
Haminan Energia valitsi HiQ:n kehittämän frendsin uudeksi integraatioalustakseen
Digitalisoitunut toimintaympäristö edellyttää luotettavan ja helposti hallittavan integraatioalustan. Haminan Energia valitsi frendsin tuomaan tehokkuutta toimintaansa.
Oras luottaa Frends-integraatioalustaan
Tehokas integraatio säästää rahaa, lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa mahdollisten virheiden hallintaa.
ISS otti käyttöön uuden Frends-integraatioympäristön osana ERP-uudistushanketta
ISS Palvelut on yksi suurimmista yksityisistä työnantajista Suomessa ja johtava kiinteistöpalveluyritys. HiQ:n ja ISS:n kumppanuus on jatkunut jo vuodesta 2013.
Integroi

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Antti Toivanen
Integraatiopalvelut & RPAantti.toivanen@hiq.fi+358 40 715 1935