Ihmisoikeusjärjestön strategiauudistus

HiQ:n Lamia auttoi Helsinki Pride -yhteisöä uudistamaan strategiset painopisteensä, jotta ne vastaisivat jatkuvasti muuttuvan maailman tarpeita.

Helsinki Pride -yhteisö ry (aiemmin HeSeta ry) on vuonna 1991 perustettu kansalaisjärjestö, joka toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Vuonna 2022 Helsinki Pride -yhteisö halusi kirkastaa strategiaansa. Alusta asti tavoitteena oli osallistaa prosessiin yhteisön kaikki jäsenet sekä huomioida, että strategia huomioi käytössä olevat resurssit.

"On hyvä tarkastaa aika ajoin, mitä halutaan tehdä. Keinot ja painopisteet muuttuvat ja pyrimmekin vastaamaan ajankohtaisiin tarpeisiin, joita yhteiskunnasta nousee. Esimerkiksi 2015 aloitimme maahanmuuttajien parissa työskentelyn. Halusimme tukea viranomaisia sekä LHBTIQ+ -taustaisia yksilöitä kotottaumisessa”, kertoo Panu Mäenpää, Helsinki Pride -yhteisön puheenjohtaja 2021-2022.

Helsinki Pride -yhteisö halusi prosessiin ulkopuolisen fasilitoijan, joka pystyisi huomioimaan sateenkaarisensitiivisyyden sekä järjestön toiminnan reunaehdot. Kumppaniksi valikoitui HiQ:n Lamia. “On eri asia tehdä strategiaa ihmisoikeusjärjestölle kuin voittoa tavoittelevalle yritykselle. Vaikka järjestönkin tulee menestyä, on päätavoitteemme maailman muuttaminen. Teknologiatoimijaksi profiloitunut Lamia oli tehnyt taustatyönsä huolella ja kykeni ottamaan toimintaympäristön haltuun erinomaisesti”, kertoo Mäenpää.

Strategisen muotoilutyön ensimmäinen vaihe oli tutkimus, jossa haastateltiin muun muassa Helsinki Pride -yhteisön työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Lisäksi koko yhteisölle teetettiin mittava kysely sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat ovat arvokkaita ja miten jäsenet näkevät yhteisön roolin ja tehtävän.

Tutkimusvaihetta seurasi hallitukselle ja työntekijöille fasilitoidut työpajat, joissa Lamia ohjasi keskustelua kohti päätöksentekoa ja strategisia valintoja.

“Erityisen vaikutuksen meihin tekivät Lamian fasilitointikyvyt: vahva päämääräinen tapa johdattaa keskustelua. Tarpeen vaatiessa he osasivat asettaa meidät valintatilanteeseen, mikä auttoi etenemisessä. Nautin puheenjohtajana siitä, että sain myös itse täysvaltaisesti osallistua ilman vastuuta keskustelun ohjauksesta”, kiittelee Mäenpää.

Strategisen muotoilun tärkein anti Helsinki Pridelle -yhteisön oli koottu näkemys ja tiivistys siitä, missä järjestön toiminnassa mennään ja mitä halutaan saavuttaa. Työskentelyn pohjalta Lamia kokosikin Helsinki Pride -yhteisölle vaihtoehtoja uudistetuiksi missioksi, visioksi ja arvoiksi. Lisäksi perinteisellä SWOT-analyysilla ilmennettiin, mihin tulisi varautua tulevaisuudessa, ja mitä ottaa huomioon.

“Yhteistyön avulla pystyimme tarjoamaan vuoden alusta aloittaneelle hallitukselle hyvän pohjatyön, jonka pohjalta se voi määrittää strategiset painopisteet. Ihmisoikeusjärjestönä meillä nousee luonnollisesti toiveita parantaa maailmaa laaja-alaisesti. Meidän tulee pitää mielessä oma tulokulmamme LHBTIQ+ -ihmisten näkökulmasta”, Mäenpää toteaa.

Lamialle projekti oli merkittävä, sillä työllä voitiin vaikuttaa yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin.

“Useimmat projektimme sijoittuvat digitaaliseen maailmaan, joten oli mielenkiintoista päästä työskentelemään tärkeän teeman parissa, jossa digitaalisuus ei ollut keskiössä. Strategisen muotoilun projekteissa toistuvat kuitenkin samat elementit ja tärkeintä on laittaa ihmiset prosessin keskiöön”, arvioi Heini Kaasinen, Lamian palvelu- ja strategiamuotoilija.

Tutustu keisseihin

Design-referenssit

St1
Uudistettu B2C-mobiilisovellus St1:lle
Retta
Asuntovuokrauksen verkkokauppa Rettalle
Hiab
Varmuutta myyntiin tarjoustyökalulla
St1 Business
Sujuvampaa digiasiointia yritysasiakkaille
Yhteys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä