Tutki Hankintoja

Tutkihankintoja.fi on palvelu, jonka avulla kansalaiset, yritykset ja sidosryhmät kuten media voivat tutustua Suomen valtion menoihin.

Tutkihankintoja.fi on palvelu, jonka avulla kansalaiset, yritykset ja sidosryhmät kuten media voivat tutustua Suomen valtion menoihin. Se tarjoaa tietoja tavaroiden, tarvikkeiden ja palvelujen valtion menoista ostotilausten tasoon asti.

Suunnittelun lähtökohdat

Valtion menotiedot koostuvat lähes miljoonasta laskentataulukkorivistä vuodessa. Tässä muodossa tiedot ovat melko hyödyttömiä tavalliselle kansalaisille. Ymmärsimme nopeasti, että suunnitteluprosessimme pitäisi keskittyä tämän suuren datamäärän käsittelyn helpottamiseen. Halusimme jakaa datan hallittavissa oleviin paloihin, jotta lähes kuka tahansa käyttäjä voisi ymmärtää kokonaisuuden. Toisaalta halusimme myös rakentaa työkaluja sekä keinoja niille vierailijoille, jotka halusivat yksityiskohtaisempaa tietoa.

Alusta lähtien määrittelimme suunnittelutavoitteet sellaisiksi, että jokaisen peruskäyttäjän on kyettävä ymmärtämään näkemänsä heti. Toisin sanoen, jos näyttäisimme käyttöliittymän satunnaiselle henkilölle bussipysäkillä tai kahvilassa, heidän olisi voitava saada yleiskäsitys tiedoista. Tämä lähestymistapa unohtuu usein valtiohallinnon työkaluja suunniteltaessa.

Tutkihankintoja.fi - värit ja typografia
Värit ja typografia
Tutkihankintoja.fi - värit ja typografia
Värit ja typografia
Tutkihankintoja.fi - graafit
Graafit
Tutkihankintoja.fi - graafit
Graafit
Ikonit
Räätälöity ikonikirjasto
Ikonit
Räätälöity ikonikirjasto

Mahdollisimman yksinkertainen käyttöliittymä

Käyttöliittymän tavoitteena oli alusta alkaen tarjota monimutkaista tietoa käyttäjälle helposti sulateltavina palasina. Tämän lisäksi loimme useita tasoja käyttöliittymään: heti korkean tason yhteenvedosta aina syvimpiin datakerroksiin. Jos haluat nopean yleiskatsauksen yhdellä silmäyksellä, se onnistuu. Jos haluat tarkastella yksittäisiä ostotilauksia, myös se on mahdollista.

Navigaatiorakenteen avulla voit tutkia valtion kuluja ostajan, toimittajan tai hankintakategorian mukaan – niin tarkasti kuin haluat, todellisiin euroihin ja sentteihin mistä tahansa ostokuluista.

Tämän lisäksi rakensimme myös tehokkaita suodatustyökaluja, joiden avulla käyttäjät voivat kysyä esimerkiksi "kuinka paljon rahaa oikeusministeriö käyttää ostamaan ICT-palveluita yrityksestä X?" tai "keneltä suomalainen maahanmuuttovirasto ostaa eniten palveluita ja mitä ne ovat?”

Joten käyttäjällä on täysi vapaus päättää, kuinka he haluavat käyttää palvelua.

Mobiilikäyttöliittymä
Mobiilikäyttöliittymä
Mobiilikäyttöliittymä
Mobiilikäyttöliittymä

Oodi avoimuudelle

Sivuston julkaisemisesta syyskuussa 2017 lähtien Tutkihankintoja.fi on saanut huomattavan määrän positiivista palautetta kansalaisilta, erilaisilta julkisen sektorin organisaatioilta, ​​yksityisiltä yrityksiltä sekä tiedotusvälineiltä.

Valtionhallinnon organisaatioille Tutkihankintoja.fi-sivuston suurin etu on, että kaikki tiedot ovat nyt helposti saatavissa yhdestä verkkopalvelusta. Aikaisemmin tiedot valtion menoista olivat hajallaan ja saatavissa vain pyynnöstä. Tätä parannusta on pidetty erityisen tervetulleena.

Jotkut palvelun käyttäjät ovat huomauttaneet, että Tutkihankintoja.fi -sivustolta on helpompaa tutkia omia menojaan kuin omien sisäisten järjestelmien kautta.

Käyttäjät ovat myös kiitelleet Tutkihankintoja.fi -palvelua kyvystä tuottaa kattavia yleisnäkymiäeri näkökulmista. On esimerkiksi mahdollista selvittää, ketkä ovat hallituksen suurimpia toimittajia ja kuinka paljon heiltä on ostettu tietyllä ajanjaksolla. Mahdollisuutta tutkia hankintoja laskutasoon asti on käytetty aktiivisesti.

Keskimääräinen vierailuaika tutkihankintoja.fi -sivustolla kestää keskimäärin 3 minuuttia ja 35 sekuntia, ja kävijä napsauttaa keskimäärin 5,15 sivua yhdellä käynnin aikana. Tämä viittaa siihen, että kävijät voivat hyödyntää sivuston tarjoamia analyysityökaluja ja hyötyä sivuston sisällöstä.

Tutkihankintoja.fi on myös kiinnittänyt useiden kolmmanen osapuolen edustajien huomion, kuten Open Contra Partnership Partnership ja Open Knowledge Finland. Itse asiassa Open Knowledge Finland palkitsi Tutkihankintoja.fi -palkinnon "Avoimuuden sydän" -palkinnolla joulukuussa 2017. Lisäksi he nimittivät Tutkihankintoja.fi:n vuoden kunnianhimoisimmaksi avoimen datan saavutukseksi ja kiittelivät palvelua innovatiivista lähestymistavasta ja tavoitteesta tehdä julkisista hankinnoista avoimempia, oikeudenmukaisempia ja eettisiä.

Tutkihankintoja.fi -palvelua on esitelty ulkomailla useaan otteeseen hallituksen virkamiesten toimesta ja se on saanut osakseen arvostusta ja herättänyt uteliaisuutta. Jotkut organisaatiot ovat ottaneet yhteyttä Hanseliin myöhemmin saadakseen lisätietoja palvelusta ja prosessista, jolla tämä tehtiin mahdolliseksi Suomessa. Yksi näistä tilaisuuksista oli OECD:n kokous 16. lokakuuta 2017, teemalla ” "Measuring Procurement Impact - Implementing Metrics to Measure the Contribution of Public Procurement".

Hansel esitteli palvelun EU:n jäsenvaltioille osana EU:n komission parhaita käytäntöjä käsittelevää avointa sopimustietoa käsittelevää työpajaa 13. maaliskuuta 2018. Palvelu esiteltiin myös komission edustajille lokakuussa 2017 Helsingissä e-hankintoja koskevassa työpajassa.

Elokuun lopussa 2017, muutama viikko ennen Tutkihankintoja.fi -palvelun virallista käyttöönottoa, sitä esiteltiin kansalaisille osana avoimen hallinnon (Avoimet ovet) -tapahtumaa. Tapahtuma järjestettiin useissa valtion virastoissa samanaikaisesti osana Suomen 100-vuotisia itsenäisyysjuhlia. Suomen silloinen pääministeri Juha Sipilä vieraili Tutkihankintoja.fi-osastolla ja otti hetken tutkiakseen palvelun tarjoamia tietoja.

Vastaanotto mediassa

Useat suomalaiset tiedoitusvälineet ovat osoittaneet kiinnostusta palveluun ja uutisoineet siitä eri näkökulmista.

Helsingin Sanomat, osallisti lukijansa ja pyysi heitä analysoimaan palvelun tarjoamaa dataa ja lähettämään huomioita ja kommentteja heille: Lue artikkeli Helsingin Sanomista

Lisää HS.fi:ssä: Artikkeli 1 Artikkeli 2

Kauppalehti kirjoitti palvelusta yksittäisten yritysten näkökulmasta ja nosti esiin yrityksiä jotka työskentelevät maahanmuuton sekä infrastruktuurin parissa: Lue lisää Kauppalehdestä

Ilta-Sanomat huomasi, että valtio tekee suurimmat hankinnat omilta yrityksiltään: Lue juttu

Innovoi

Lisää tästä projektista