Microsoft Teams tehostaa työtä Matkahuollolla

Matkahuolto digitalisoi palvelujaan kovaa vauhtia. Yksi tärkeä askel oli henkilöstön työtapojen muutos Microsoft Teamsin avulla.

Microsoft Teams tehostaa työtä Matkahuollolla

Matkahuolto digitalisoi palvelujaan kovaa vauhtia. Yksi tärkeä askel oli henkilöstön työtapojen muutos Microsoft Teamsin avulla. Koska Matkahuollon henkilöstö toimii ympäri Suomen, sujuva työskentely paikasta ja laitteesta riippumatta on erittäin tärkeää.

Matkahuolto suunnitteli ja toteutti Teams-käyttöönoton yhdessä HiQ Finlandin kanssa.

Teamsin käyttöönotto tarkoitti koko ajatustavan muuttamista, koska Matkahuollolla oli aiemmin käytössä vain rajoitetut työkalut etänä tapahtuvaan tiimityöskentelyyn. Osana voimakasta asiakaskokemuksen ja digitalisaation kehitystä modernisoimme myös koko yrityskulttuuria, mihin Teamsin käyttöönotto sopii erinomaisesti. HiQ opasti Teamsin maailmaan todella hyvin ja saimme tukea siihen, miten työtapojen muutos saadaan vietyä läpi.

Matkahuollon markkinointipäällikkö

Petra Rusi

HiQ:n ja Matkahuollon yhteisissä suunnittelutyöpajoissa pohdittiin konkreettisia Teams-käyttötapauksia niin asiantuntijatyössä kuin kentälläkin. Käyttötapaukset konkretisoituivat Teams-koulutuksissa, joita HiQ piti erityisesti johdolle ja esimiehille. Koulutukset pidettiin pitkälti Teamsissä, mutta niiden lisäksi järjestettiin roadshow eri toimipisteisiin ympäri Suomen. Näin mahdollisimman moni sai konkreettista tukea Teamsin käyttöön. Myös käyttöönoton viestintä, tukimateriaalit ja Teamsin hallintamalli suunniteltiin yhdessä.

"Teams-koulutukset ja roadshow menivät hyvin ja koko Teams-käyttöönotosta jäi positiiivinen fiilis," sanoo Matkahuollon IT-infrastruktuuripäällikkö Mika Patrikainen .

Teamsille oli Matkahuollolla kova tilaus, koska vanhat järjestelmät eivät olleet luotettavia eivätkä mahdollistaneet modernia työskentelyä. Nyt verkkokokoukset, pikaviestintä sekä tiimien keskustelut, tiedostot, tehtävät ja muistiinpanot löytyvät yhdestä käyttöliittymästä. Erityisesti Teamsin verkkokokousten helppokäyttöisyys on yllättänyt monet matkahuoltolaiset positiivisesti.

Matkahuollolla on 700 työntekijää, joista 100 työskentelee tukitoiminnoissa.

HiQ:n Teams-tuki Matkahuollolle piti sisällään:

  • Matkahuollon tiimityö- ja viestintävälineiden roolien kirkastaminen

  • Teams-käyttötapausten suunnittelu

  • Teams-ohjepaketti Matkahuollon tarpeisiin

  • Teams-koulutukset

  • Teams-roadshow viidessä toimipisteessä ympäri Suomen

  • Teamsin hallintamallin suunnittelu ja tilausprosessin toteutus

  • Muutosviestinnän ja -johtamisen tuki

Contact

Ota yhteyttä ja kysy lisää