Laadunvarmistus

Tarjoamme kattavat testauksen ja laadunvarmistuksen palvelut. Kauttamme saat testauksen ja laadunvarmistuksen asiantuntijoita projekteihin tai osaksi kehitystiimejä.

Laadunvarmistuksella estät virheiden syntymisen jo suunnitteluvaiheessa ja siksi se onkin aina järkisijoitus. HiQ:n laadunvarmistuspalvelut kattavat koko projektin tai hankkeen elinkaaren, itse asiassa jopa enemmän. Oikein hallituissa hankkeissa olemme mukana alusta asti. Esimerkiksi tarjouspyynnöt, tarjoukset ja sopimukset pitävät kaikki sisällään laatuvaatimuksia antamaan suuntaviivaa tulevaa työskentelyä varten.

Laadunvarmistuksen evaluointi

Laadunvarmistuksen evaluoinnissa kartoitetaan valitun kokonaisuuden tila ja toimintatavat laadun viitekehyksessä. Kokonaisuus voi olla projekti, prosessi, tiimi jne. Evaluoinnin perusteella tuotetaan dokumentaatio, joka sisältää lyhyen aikavälin suunnitelman sekä pitkän aikavälin parannusehdotukset laadunvarmistuksen tehostamiseen. Lyhyen aikavälin suunnitelmassa keskitytään helposti ja nopeasti tehtäviin parannuksiin, joista saadaan hyödyt käyttöön heti. Pitkän aikavälin kehitysehdotukset voivat vaatia tarkempaa suunnittelua muutoksien läpiviemiseksi. Evaluoinnin tarkoituksena on tehostaa laadunvarmistuksen toimintamalleja ja parantaa siten järjestelmän kokonaislaatua. Tehokkaimpien keinojen hyödyntäminen tuo kustannussäästöjä, ohjaa tekemistä merkityksellisimpiin osa-alueisiin ja varmistaa laadukkaan lopputuloksen nopeammin.

Testauksen hallinta

Testauksen hallinnalla varmistetaan laadukas lopputuote ja ehkäistään virheiden syntyminen jo suunnitteluvaiheessa. Testauksen hallintaan sijoittaminen on järkipäätös; kun laadunvarmistus on suunniteltu hyvin, tuotantoon päätyvien virheiden määrä on jopa 90% pienempi. Kokeneet testipäällikkömme varmistavat tuotteesi laadun ja virheettömyyden. Testauksen suunnittelu, koordinointi, virheiden hallinta ja laatuvaatimusmäärittely tehdään aina asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä kokonaisuutena.

Ohjelmistotestaus

Perinteinen ohjelmistotestaus ja siihen liittyvä hallinta- ja automatisointi ovat perusosaamista laadunvarmistuksessa. Vaikka iso osa testeistä kannattaakin automatisoida testiautomaation avulla, jää perinteiselle ohjelmistotestaukselle tärkeä kenttä esimerkiksi eksploratiivisen testauksen saralla.

Saavutettavuustestaus

Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisen palvelun esteettömän käytön mahdollistamista kaikille. Digitaalisen palvelun saavutettavuus tukee yhdenvertaisuutta ja mahdollistaa palvelun käytön laajemmalle käyttäjäkunnalle. Julkishallinnon organisaatioille digitaalisten palveluiden saavutettavuus on määritelty laissa.

Saavutettavuustestaus suoritetaan W3C WGAC 2.1-luokiteltuna tasotestauksena tai esteettömyysohjeiden mukaan. Testattaviin osa-alueisiin kuuluu mm navigaation toimivuus, sivupohjan rakenne, sisällön saavutettavuus, ruudun luku, kontrasti, otsikkotasot ja tiedonhankinta. Testaus suoritetaan hyväksikäyttäen tarkoitukseen sopivia koneellisia apuvälineitä sekä manuaalitestauksena.

Testiautomaatio ja RPA

Testiautomaatiota käytetään regressiotestauksen automatisointiin, mikä vähentää tarvetta manuaalitestaukselle, nopeuttaa testausta ja vähentää kustannustehokkaasti virheiden pääsyä tuotantoon.

RPA-asiantuntijamme rakentavat ohjelmistorobotteja simuloimaan järjestelmän ihmiskäyttäjiä esimerkiksi käyttöliittymätestauksessa tai prosessien automatisoinnissa. Työkaluina käytämme mm. Robot Frameworkia ja UiPathia.

DevOps ja joustavat testauspalvelut

Joustava testaus on tarvittaessa välittömästi käyttöönotettavaa testauspalvelua projektin tai hankkeen tarpeisiin. Palvelussa käytämme osaajiamme tehtävän vaatimusten mukaisesti. Resurssien käyttöaste muokkautuu tarpeen mukaan ja toimeksiannot ovat aluksi melko lyhyitä. Asiantuntijamme toimivat usein esimerkiksi osana DevOps-tiimiä testaajina, testauksen hallinnassa tai mobiilitestaajina.

30
vuotta asiakaskokemusta
90%
vähemmän virheitä
200+
onnistunutta QA-projektia
Cases

Referenssejä

Integraatioalusta
Integraatioalustasta Kelan digisokkeli
Kela
Kela sai HiQ:sta tarvitun “digitoimiston”
Valtori
Valtori luottaa Cloudflareen
Helsingin Kaupunki
Verkkokauppa-alusta Helsingin kaupungille
Yhteys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä