Digitaaliset työkalut helpottavat Eltelin työntekijöiden arkea

Eltel valitsi Office 365 -palvelun tukikumppaniksi HiQ:n, joka on toiminut jo vuosia Eltelin strategisena kumppanina

Modernit, digitaaliset työkalut helpottavat Eltelin työntekijöiden arkea

Eltel on johtava, pohjoiseurooppalainen sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä. Infraverkot ulottuvat maantieteellisesti laajalle alueelle ja niiden huolto- ja ylläpito asettaa suuria vaatimuksia sekä henkilöstölle että tietojärjestelmille. Eltel on panostanut merkittävästi modernien, digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen henkilöstönsä arjen helpottamiseksi. Eltelin lähes 7000 työntekijää työskentelevät erilaisissa tehtävissä huolehtien, että yhteiskunnalle kriittiset sähkö- ja tietoliikenneyhteydet toimivat. Eltel hyödyntää kattavasti Microsoftin Office 365 -palveluita, esimerkiksi tiimityöalustana Microsoft Teamsiä ja henkilöstön pääviestintäkanavana SharePoint-intranetia.

HiQ:n ja Eltelin kumppanuus laajenee

Eltel valitsi Office 365 -palvelun tukikumppaniksi HiQ:n, joka on toiminut jo vuosia Eltelin strategisena kumppanina mm. integraatioiden ja prosessiautomaation kehityksessä ja ylläpidossa. HiQ:n Office 365 -jatkuva palvelu täydentää Eltelin IT:n omaa, vahvaa osaamista ja tuo määrämuotoisen tavan hallita Office 365 -ympäristöä. HiQ:n tuki takaa nopean reagoinnin mahdollisissa häiriötilanteissa ja helpottaa pienkehitystä O365:n eri osa-alueilla. HiQ auttaa Elteliä myös uusien työtapojen jalkautuksessa ja henkilöstön kouluttamisessa.

“Kehitämme aktiivisesti loppukäyttäjäpalveluitamme ja pyrimme jatkuvasti hyödyntämään uusia, digitaalisia ratkaisuja koko organisaation toiminnan tehostamiseksi. Valitsimme Office 365 kumppaniksi HiQ:n, jolla on laaja kokemus vastaavista palveluista. Selkeä palvelukokonaisuus ja aiempi toimiva yhteistyö tukivat HiQ:n valintaa.”

Director of Infrastructure & End User Services, Eltel Networks

Terje Berg

HiQ on vuodesta 2007 alkaen auttanut Elteliä kokonaisvaltaisesti modernisoidun IT-arkkitehtuurin kehittämisessä ja ylläpidossa. Kumppanuus on vuosien myötä laajentunut kattamaan integraatiotoimitukset ja sovellusten tukipalvelun, ylläpidon sekä projektinhallinnan palveluita ja laajenee nyt myös Office 365 -tukeen ja ylläpitoon.

“Kiinnostus moderneihin työ- ja viestintävälineisiin on kasvanut selkeästi asiakkaidemme keskuudessa. Olemme kehittäneet jatkuvasti palveluidemme sisältöä vastaamaan kysyntää ja pystymme tarjoamaan Office 365 alueelle teknisen kyvykkyyden lisäksi myös muutosjohtamisen tuen ja kattavat tukipalvelut. Olemme ylpeitä siitä, että tärkeä kumppanuutemme Eltelin kanssa laajenee jälleen”, toteaa HiQ Finlandin toimitusjohtaja Jukka Rautio.

Eltel - Shaping Future Infranets

Eltel tarjoaa laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin asti. Yhtiöllä on monipuolinen sopimuskanta sekä uskollinen, kasvava asiakaskunta suurten verkonomistajien joukossa. Eltelin-konsernin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä noin 6 700 työntekijää, joista Suomessa noin 1 500. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 1,1 miljardia euroa.

Ylläpidä & Paranna

Ota yhteyttä ja kysy lisää