HiQ

FAQ Frends integraatioyksikkö - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tästä blogista löydät vastauksia kysymyksiin, jotka askarruttavat monien hakijoidemme mieltä.

FAQ - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Keskusteluissa mahdollisten tulevien Frendsiläisten kanssa esiin nousee toistuvasti tiettyjä kysymyksiä, jotka askarruttavat monien mieltä. Kysymyksiä nousee usein projekteista, osaamisen kehittämisestä, kulttuurista sekä palkasta ja eduista. Halusimme tässä blogissa vastata tyypillisimpiin kysymyksiin koskien Frends Technology -integraatioyksikköämme.

Projektit

Millaisia asiakkuuksia teillä on?

Lyhyt vastaus: monenlaisia. Teemme töitä useille eri toimialoille, joilla on erilaisia liiketoimintaprosesseja. Voit tutustua asiakkaisiimme selaamalla referenssejämme. Tyypillisesti integraatioasiakkaamme ovat hankkineet Frends eiPaaS-integraatioalustan ja tilaavat meiltä töitä jatkuvana kehityksenä ja välillä myös projektitoimituksina.

Tehdäänkö töitä HiQ:n tiimissä vai osana asiakkaan tiimiä?

Teemme lähes poikkeuksetta töitä omissa, pysyvissä DevOps-tiimeissämme tai projektia varten kootuissa projektitiimeissä, jotka toimittavat asiakkaille ratkaisuja. Konsulttimme toimivat siis vain aniharvoin asiakkaan työnohjauksessa osana asiakkaan tiimejä. Mutta näitäkin mahdollisuuksia tulee joskus vastaan, ja niihin kysellään silloin halukkaita.

DevOps-tiimimme pysyvät yhdessä, asiakkaat vaihtuvat - lähimmät työkaverit eivät.

Minkä kokoisia projektit yleensä ovat?

Suurin osa kehitystyöstämme on pienkehitystä, mutta projektejakin tulee silloin tällöin. Integraatioprojektit eivät ole yleensä kovin laajoja ja tyypillinen koko on alle 100 päivää ja kesto mitataan viikoissa tai kuukausissa. Välillä asiakkaamme tekevät myös isompia hankkeita, joista tyypillisin esimerkki lienee ERP-järjestelmän vaihto. Silloin integraatioprojektikin on yleensä satoja päiviä ja voi kestää toista vuotta.

Millaisia projekteja teillä tehdään?

Projektit riippuvat paljon asiakkaan liiketoiminnasta, ja yleensä niissä liikutellaan dataa asiakkaiden eri järjestelmien välillä. Hyvin tyypillinen ja liiketoimintariippumaton integraatiotarve on HR-integraatio, jossa master-järjestelmästä viedään tietoja muihin HR-järjestelmiin kuten tuntikirjausjärjestelmä, palkkajärjestelmä jne.

Frends eiPaaS-alustaa on käytetty myös erilaisten mobiiliapplikaatioiden ja verkkosivujen backendinä. Tällöin projektissa haetaan taustajärjestelmistä dataa verkkosivun tai applikaation käytettäväksi.

Kolmas tyypillinen projekti on, kun asiakkaamme tarjoaa tilausrajapintoja omille asiakkailleen, ja Frends kuljettaa tilaukset toiminnanohjausjärjestelmään ja lähettää asiakkaalle tietoja tilapäivityksistä sitä mukaa, kun tilattu työ etenee.

Saako itse vaikuttaa siihen, millaisia asiakkuuksia tai projekteja tekee?

Pyrimme aina siihen, että ihmiset pääsevät tekemään sellaisia asiakkuuksia, jotka heitä kiinnostavat. Pyrimme myös jakamaan isompia projekteja tasaisesti sellaisia kaipaaville. Suurin osa konsulteistamme tekevät useampaa kuin yhtä asiakasta, joten painotuksia on kohtalaisen helppoa säätää mieltymysten mukaan.

Kehittyminen

Miten omaa osaamista voi kehittää?

Uskomme ensisijaisesti työn ohessa oppimiseen. Kursseja on turha käydä, jos uusia taitoja ei pääse heti käyttämään. Siksi pyrimme siihen, että kaikki saavat erilaisia asiakkuuksia ja pääsevät käyttämään erilaisia teknologioita asiakastyössään.

Tämän lisäksi meillä on käytössä mm. Pluralsight-alusta, jolla voi opiskella omaan tahtiin tai kun asiakastyössä tulee taukoa. Järjestämme myös sisäisiä koulutuksia esimerkiksi Frends-alustamme toiminnallisuuksista.

Töissä oppimista tehostaa myös tiivis tiimimallimme. Pienissä pysyvissä tiimeissä on helppo kysyä tutuilta apua.

Saako teillä suorittaa sertifikaatteja?

Kyllä saa! Meillä on lista suositelluista sertifikaateista niin kehittäjille kuin palvelu- ja projektipäälliköille. Vaikka sertifikaatti on sinun omasi ja kulkee aina mukanasi, on firmallekin hyötyä, että meillä on sertifioituja osaajia. Siksi maksamme mielellämme sertifikaateista. Edellä mainittu Pluralsight sisältää myös joihinkin sertifikaatteihin valmistavia kursseja. Ennen koetta saat käyttää päivän työaikaa kokeeseen valmistautumiseen. Myös itse koe on työaikaa.

Esimerkkejä meitä kiinnostavista sertifikaateista:

  • Kehittäjät: UIPath, Microsoft Azure Devops Solutions, Frends Basics

  • Arkkitehdit: TOGAF, Microsoft Azure Architect Design

  • Projektipäälliköt: SCRUM, SAFe

  • Palvelupäälliköt: ITIL

Jakavatko ihmiset mieleellään tietoa?

Tottakai! Järjestämme säännöllisen epäsäännöllisesti "devmötejä", missä joku kokeneempi kettu kertoo jostain tekemästään ratkaisusta tai opettaa muille jotain sellaista teknologiaa, johon itse tutustunut. Myös Frends R&D jakaa tietoa alustan ominaisuuksista.

Tiimikavereilta voi myös aina kysyä apua, ja kaikki auttavat mielellään. Avun pyytämistä ei kannata ujostella, koska ihmiset kyllä sanovat, jos heillä on kiire ja neuvovat, keneltä toiselta kannattaa kysellä. Meillä on myös useampia sähköisiä kanavia, joilla voi kysellä neuvoja itseään askarruttaviin ongelmiin. Apua saa aina, koska useimmista toisten auttaminen on kivaa.

Kulttuuri ja kollegat

Millaisia tiimejä ja rooleja teillä on?

Integraatioyksikössämme kaikilla on oma kotitiimi, joissa työtä pääsääntöisesti tehdään.

Yksikössämme on monenlaisia rooleja. Konsulttitiimeissä on ihmisiä, jotka toimivat eri rooleissa: integraatiokehittäjiä, määrittelijöitä, integraatioarkkitehteja, palvelupäälliköitä sekä projektipäälliköitä. Konsulttitiimeissä toimitaan DevOps-hengessä ja toimitetaan tiimin omille asiakkuuksille ratkaisuja.

Tämän lisäksi meillä on Frends eiPaaS-alustan tuotekehitystiimi ja Frends Operations tiimi, joka hoitaa alustan tuotetukea sekä integraatioratkaisujen tukipalvelua. Yksikössämme on myös myyjiä, asiakkuusvastaavia ja Pre-Sales Arkkitehteja.

Miten tuette ihmisiä eri elämäntilanteissa?

Me uskomme siihen, että työn pitää joustaa ihmisen elämäntilanteiden mukaan, ja pyrimmekin ottamaan tämän huomioon niin töiden suunnittelussa kuin työsuhde-eduissakin.

Meillä on töissä osa-aikaisesti työskenteleviä opiskelijoita, jotka suorittavat tutkintoaan töiden ohessa. Tarjoamme myös aiheita opinnäytetöihin, ja kokeneemmat kollegamme voivat toimia töiden ohjaajina.

Lapsiperheitä tuemme järjestämällä toimistolle lastenhoitopalveluita tarhojen ollessa kiinni kesäisin. Tämän lisäksi käytössämme on sairaan lapsen hoitopalvelu, josta hoitajan voi tilata päiväksi kotiin, jos lapsi sairastuu.

Työ joustaa muutenkin: meille on tärkeintä, että hommat tulevat tehdyiksi, joten saat tehdä ne missä ja koska sinulle sopii joustavin työajoin ja etämahdollisuuksin: yksikkömme aamuvirkut aloittavat työpäivänsä ennen kello seitsemää, eikä "omavalintainen iltavuorokaan" ole poissuljettua, kunhan asiakaskommunikaatio ei kärsi. Meillä on myös mahdollista tehdä lyhennettyä työaikaa, jos perhe, harrastukset tai muu elämä sitä vaatii.

Millainen kulttuuri teillä on?

Yrityskulttuuri on sen työntekijöiden näköistä. Meillä on rento, avoin meininki ja vahva usko omaan tekemiseen. Toteutamme henkilöstökyselyjä säännöllisesti, ja niissä on noussut esille toistuvasti kaksi asiaa, mitä ihmiset arvostavat:

  • Mukavat tiimikaverit, joiden kanssa on kiva tehdä töitä ja viettää jopa vapaa-aikaa

  • Osaavat työkaverit, joihin voi luottaa ja joista voi olla ylpeä

Me uskomme siihen, että ihmiset ovat parhaimmillaan silloin, kun he ovat innostuneita asiasta ja kokevat itse olevansa hyviä siinä, mitä tekevät. Siksi pyrimme aina "pelaamaan vahvuuksilla" ja antamaan kaikille heille sopivan kokoisia tehtäviä. Ja kun joku haluaa ottaa enemmän vastuuta, tuemme siinä.

Järjestämme myös tiimi-, yksikkö- ja firmatapahtumia ja kuukausittaisia after workkeja keväisestä tilinpäätöstapahtumasta puhumattakaan. Meillä toimii myös kulttuuri- ja liikuntakerhomme Hikuli, jonka kautta työntekijämme voivat järjestää itseään kiinnostavia tapahtumia yhdessä kollegoiden kanssa. Hikulin ideana on, että jatkuvien sauna-, jumppa- ja sählyvuorojen lisäksi kuka vaan saa järjestää mitä vaan, kunhan saa tarpeeksi kollegoita mukaan. Hikuli on käynyt niin taidenäyttelyissä, keramiikkakursseilla kuin juoksutapahtumissa ja alamäkipyöräilemässäkin.

Edut ja palkka

Tarjoamme työntekijöillemme kattavat henkilöstöedut ja mukavan työilmapiirin, jossa voi kehittyä ja kasvaa tekijänä. Meille yksilön henkilökohtaisilla tavoitteilla ja toiveilla on väliä - haluamme henkilöstömme voivan hyvin niin töissä kuin vapaa-ajallakin.

Työsuhde-eduistamme voit lukea lisää täältä.

Ovatko palkkamme kilpailukykyisiä?

Kyllä ovat. Olemme tehneet aiheesta tutkimuksia ja seuraamme toki kehitystä jatkuvasti. Meillä palkat ovat myös oikeudemukaiset ja niitä tarkastetaan myös proaktiivisesti. Kulttuurimme kannustaa nostamaan asioita esille hyvin herkästi, joten myös tässä asiassa toivomme, että jos palkka hiertää, niin asia keskustellaan mitä pikimmin esimiehen kanssa.

Tutustu lisää
Arkea integraatioyksikössämme
Elina Pasasen urapolku
Elina aloitti HiQ:lla integraatiokehittäjänä. Matka on jatkunut palvelupäälliköksi ja esihenkilöksi. Tutustu Elinan uratarinaan ja lue, miten hän päätyi IT-alalle.
Työskentely Frends -integraatioyksikössä
Henkilöstökyselyissämme tekijämme toistuvasti kehuvat työtovereiden lisäksi työtehtäviä. Asiakkuudet ja projektit koetaan kiinnostaviksi ja hyödyllisiksi.
Integraatiokehittäjän työ HiQ:lla
Mitä integraatiokehittäjä tekee HiQlla? Kysyimme integraatiokehittäjiltämme mitä työ vaatii ja kenelle se sopii. Tutustu blogistamme lisää.
Trainee-kehittäjämme Juuson tarina
Juuson tie johti HiQ:lle trainee-ohjelman kautta. Tutustu Juuson uratarinaan ja lue, miksi juuri HiQ valikoitui trainee-paikaksi – ja mitä tapahtui ohjelman jälkeen.
Junior kehittäjämme Riina-Alisa
Meille on tärkeää, että saamme tarjota urapolkuja uraansa aloitteleville kehittäjille ja kasvattaa näin alalle uusia osaajia. Tutustu Riina-Alisan tarinaan.
Junior kehittäjämme Petteri
Petteri aloitti HiQ:lla harjoittelun kautta. Olimme iloisia, kun saimme Petterin taloon oppimaan ja pystymme näin tarjoamaan juniorkehittäjille urapolkua.
Tällaista on arki integraatioyksikön konsulttitiimeissä
Yksi tärkeimmistä viihtyvyyden syistä ovat mielenkiintoiset työtehtävät. "Integraatioissa rajapinnat ja teknologiat kehittyvät jatkuvasti eli koko ajan saa tutkia uutta.”
Onnellisten integraatiokonsulttien koti
HiQ:n integraatioyksikkö koostuu yli 70 konsultista. Tutustu mikä on HiQ:n konsulttitiimien hyvän hengen ”salaisuus”.
Esittelyssä Frends Operations -tiimi
Haluaisitko kurkata, millaista on Frends Operations -tiimin arki ja mitä kaikkea tiimissä pääsee tekemään? Tutustu blogista lisää.
HiQ Stage - Aalto-yliopiston integraatioita suunnittelemassa Lauri Toivanen tiiminsä kanssa
Aalto-yliopisto haluaa nopeutta ja virtaviivaisuutta vaativiin integraatioihin - Lauri tekee niistä totta HiQn integraatioalusta Frendsin avulla tiiminsä kanssa.
HiQ Stage - Lähitaksi halusi tehdä taksin tilaamisen helpoksi. Hannu ja muu projektitiimi ottivat haasteen vastaan
Hannu Juottonen on HiQ:n integraatioarkkitehti, joka oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Lähitaksin Taksini-sovellusta yhdessä HiQ:n tiimin kanssa.
Contact

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Elina Salo
Rekrytointi, Frendselina.salo@hiq.fi+358 45 677 4160