Tunnistautuminen ja identiteetinhallinta, IAM

IAM (Identity and Access Management) eli identiteetin ja pääsynhallinta on ratkaisevan tärkeä osa digitaalista palvelutuotantoa.

IAM:n avulla palveluntarjoajat voivat hallita käyttäjien pääsyä kriittisiin tietoihin organisaatioissaan, automatisoida pääsynhallintaprosesseja ja mahdollistaa yksityiskohtaisen kulunvalvonnan ja auditoinnin. Se taas vähentää muun muassa tietomurtojen riskiä ja mahdollistaa paremman yhteistyön organisaation ulkopuolisten käyttäjien kanssa. Hyvin toteutettu identiteetin ja pääsynhallinta tehostaakin toimintaa vähentämällä verkkoihin pääsyn hallintaan tarvittavaa vaivaa, aikaa ja rahaa.

B2B-puolella IAM-tarpeet eroavat B2C:stä muun muassa mittakaavan ja monimutkaisuuden suhteen. B2B:n IAM -järjestelmissä on tyypillisesti pienempi määrä käyttäjiä, joilla on monimutkaisemmat valtuutus- ja todennusvaatimukset, kuten monitasoiset hyväksynnät ja roolipohjainen kulunvalvonta. Toisaalta B2C IAM -järjestelmissä on yleensä suurempi määrä käyttäjiä, joilla on yksinkertaisemmat todennus- ja valtuutusvaatimukset, kuten sosiaalinen sisäänkirjautuminen ja peruskäyttäjän pääsynhallinta. B2B-puolella voidaan myös tarvita edistyneempiä integraatioita kolmannen osapuolen järjestelmiin, kun taas kuluttajaliiketoiminnassa fokus on enemmän asiakaskokemuksessa ja helppokäyttöisyydessä.

Saatavilla on monenlaisia valmiita ja hyväksi todettuja ​​ratkaisuja eri muodoissaan, kuten on-premise, cloud ja hybrid-hallinta. Paikalliset ratkaisut asennetaan ja niitä hallitaan paikallisesti yrityksen palvelimilla, kun taas pilvipohjaisia ​​ratkaisuja hostataan pilvessä ja niitä hallinnoi kolmas osapuoli. Hybridiratkaisut yhdistelevät näitä kahta luontevasti. Lisäksi on olemassa myös erikoistuneita IAM-ratkaisuja tietyille toimialoille ja käyttötapauksille. Suosituimmissa ratkaisuissa keskeiset asiat on ratkaistu tietoturvallisesti, luotettavasti ja huolella testatusti - miljoonat käyttäjät ja kirjautumiset varmistavat tämän markkinapaineen kautta.

Me HiQ:lla olemme IAM-ratkaisuissa alusta-agnostikkoja. Hyödynnämme asiakkaan tarpeiden ja preferenssien mukaisia ratkaisuja isojen pilvipalvelutarjoajien repertuaarista (Azure, AWS, GCP) tai puhtaasti IAM:iin keskittyviltä palvelutarjoajilta (Auth0).

Blogi: Yhdellä kirjautumisella kaikkiin palveluihin – OpenID Connect selkeyttää tunnistautumista ja identiteetinhallintaa →

IAM-tarpeiden ratkominen alkaa tyypillisesti tarvekartoituksella, jossa selvitetään, keitä kaikkia tunnistautuminen koskettaa, miten vahva tunnistautuminen vaaditaan sekä mitä erilaisia rooleja ja valtuuksia täytyy luoda. Tarvekartoitusta seuraa teknologiavalintojen arviointi, vaihtoehtoisten ratkaisujen pisteytys ja valinta, teknisen toteutuksen ja käyttäjätilien migraation suunnittelu sekä tietysti toimeenpano ja seuranta.

Identiteetinhallinnan ja turvallisen tunnistautumisen tulisi olla jokaisen yrityksen päättäjien prioriteettilistalla, koska se auttaa turvaamaan organisaation digitaalisen omaisuuden ja datan, varmistaa säännösten noudattamisen ja parantaa käyttökokemusta. Jos haluat kuulla tarkemmin kuinka voisimme olla avuksesi IAM-viidakossa selviytymiseen, ota yhteyttä!

Caset

Lisää referenssejä

Integraatioalusta
Integraatioalustasta Kelan digisokkeli
Kela
Kela sai HiQ:sta tarvitun “digitoimiston”
Valtori
Valtori luottaa Cloudflareen
Helsingin Kaupunki
Verkkokauppa-alusta Helsingin kaupungille
Yhteys

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä