Miten turvaat digipalveluidesi kilpailukyvyn?

Ovatko tarjoamanne digipalvelut ajan tasalla verrokkeihin nähden? Täyttävätkö ne yhä tarkoituksensa? Me kerromme miten pitää palvelut kannattavina ja kukoistavina.

Ajan hammas puree IT-järjestelmiin monelta suunnalta. Hyvä huolenpito ja jatkuva kehitys tarjoavat suojaa aikaa vastaan. Joskus kuitenkin järjestelmä, palvelu tai näiden osa saavuttaa rajan, jonka jälkeen korvaaminen tulee edullisemmaksi kuin korjaaminen.

Vanheneminen konkretisoituu näkyvimmin käyttöliittymissä, kun palvelu tai tapa asioida ei enää aja tarkoitustaan, on kilpaileviin vaihtoehtoihin nähden rajoittunut tai yksinkertaisesti tuntuu vanhan aikaiselta. Taustajärjestelmiin ikä vaikuttaa salakavalammin.

Esimerkkejä happanemisen ilmentymistä

Ajan ja huolenpidon vaikutus eri tekijöihin
Ajan ja huolenpidon vaikutus eri tekijöihin
Ajan ja huolenpidon vaikutus eri tekijöihin
Ajan ja huolenpidon vaikutus eri tekijöihin

Informaatiopöhön myötä määrä laimentaa laatua

  • Talteen kertyneen tiedon määrä ja järjestelmien kompleksisuus kasvavat rajatta ja yleensä kiihtyvällä vauhdilla.

  • Tiedon hallinta hankaloituu, etsiminen hidastuu, tietorakenteiden ylläpito kangistuu, pahimmillaan palvelun laatu heikkenee ja ylläpito kallistuu.

  • Yrityksen hallinnoiman informaation arvo vähenee.

Teknologiavelan kasvaessa kehitys kangistuu

  • Infra, kielet, kirjastot ja protokollat ovat jatkuvan muutospaineen kohteena.

  • Vanhan ylläpitäminen ja uuden lisäarvon tuottaminen vanhentuneilla työkaluilla kallistuu sitä mukaa, kun osaajien tarjonta hupenee.

  • Resursseja tuhraantuu yhä enemmän ylläpitoon kuin uuden luomiseen.

Käyttökokemusrappio karistaa kilpailukykyä

  • Kilpailijat investoivat palveluihinsa. Asiakkaiden tarpeet ja odotukset, yhteiskunnan regulaatio kehittyvät. Oma organisaatio kasvaa ja elää ajassa.

  • Palvelut eivät enää täytä tarkoitustaan yhtä hyvin kuin ennen.

  • Työntekijät ja sisäiset sidosryhmät kipuilevat. Asiakkaat hakeutuvat muualle.

Ajan kulumisen vääjäämätön seuraus on, että ilman huolenpitoa kustannusten ja tuoton suhde heikkenee, käyttökokemus huononee. Ei mitään järkeä. On olemassa parempiakin vaihtoehtoja.

HiQ:n palvelukehityksen asiantuntija

Mikko Sairio

Huolenpito ja kehitys suojaavat informaatiopöhöltä, pitävät teknologiavelan kurissa ja ylläpitävät kilpailukykyä. Huolenpidon synnyttämä arvo näkyy niin infran- ja ylläpitokulujen alenemisena, uuden kehittämisen vauhdittumisena ja hyötysuhteen paranemisena, kuin eri sidosryhmien työn helpottumisena ja yhä syvenevänä sitoutumisena yrityksesi palveluihin.

HiQ:n tarjooma

Kaikki on jo digitaalista, joten loikkaa lienee turha lupailla tai tavoitella. Mutta samaan aikaan palveluiden täytyy kuroa kiinni tulevaisuutta, joka pyrkii jatkuvasti pakenemaan.

Digitaalisten palveluiden modernisointiin tarjoamme useita hyviä ratkaisuita, jotka kukin sopivat eri olosuhteisiin - olipa tilanteesi mikä tahansa, kaikki palvelumme tähtäävät pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja räätälöityyn prosessiin, jossa päämääränä on systemaattinen operoinnin ja infran kulujen suitsiminen, jatkuva ja kestävä arvon tuotto ja laadun koheneminen.

Kolme digipalvelun selviytymisstrategiaa

Digipalveluiden modernisointia voidaan lähestyä monelta kantilta. Ensialkuun on tärkeää tunnistaa kannattaako palvelua ylipäänsä jatkaa, pitäisikö sitä vain sietää toistaiseksi tai onko palvelu liiketoiminnalle nyt ja tulevaisuudessa niin keskeinen, että siihen on aiheellista panostaa. Tällöinkin vaihtoehtona voi olla jatkaa palvelun tarjoamista samalla järjestelmällä - tai siirtyä suoraan vielä parempaan vaihtoehtoon, mikäli se tuo mukanaan ylivertaisia etuja.

Riippuen palvelun potentiaalista, ylläpito- ja kehitysvelan määrästä ja palvelun kehityksen rasitteista ja toisaalta saatavilla olevista kyvykkyyksistä, yksittäisen järjestelmän tai palvelun kehitysmalli voidaan pelkistää kolmeen arkkimalliin.

1. Uudelleensyntymä

Korvataan vanha luomalla uutta puhtaalta pöydältä – toki huomioiden tiedon migraatio, integraatiot, tottumukset ja muut sidonnaisuudet. Tämä on poikkeuksetta kallein ja viimeinen vaihtoehto, johon turvaudutaan vain pakon edessä. Samalla se on mahdollisuus uudistua yhdellä kertaa kokonaisvaltaisesti.

Lue lisää projektitoimituksistamme ja asiantuntijapalveluistamme digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja kehityksessä ja siitä, miten tätä strategiaa sovellettiin esimerkiksi Taksini-palvelun kehityksessä puhtaalta pöydältä suunnitellun ja toteutetun mobiilisovelluksen kohdalla.

2. Uudistaminen sisältä päin

Rakennetaan uutta hyödyntäen vanhan ratkaisun vahvuuksia ja kitkien pois heikkouksia ja epäolennaisuuksia. Vanha ei suinkaan aina tarkoita vanhentunutta. Jos pohja on kehityskelpoinen ja organisaation osaaminen ja prosessit puoltavat olemassa olevan kehitystä. Usein esimerkiksi liiketoiminnasta vastaavat ydinjärjestelmät kestävät aikaa hyvin siinä missä käyttöliittymä rupsahtaa estetiikan osalta saman tien kun design trendien tuuli vaihtaa suuntaa.

Lue lisää siitä, miten auttamme tukipalvelullamme olemassa olevien palveluiden arvon kasvattamisessa hallitusta yliotosta pitkäjänteiseen jatkokehitykseen, jolla tavoin palvelemme muun muassa Golf-liittoa. Vastaavasti SATO:n OmaSATO hankkeessa varmistimme varsinaisen digitalisaatioprojektin lisäksi huippuosaamisen saatavuuden annettuna tulleelle ydinjärjestelmälle.

3. Hallittu korvaava laajentaminen

Tuotetaan uusia tai räätälöidään tarjolla olevia valmiskomponentteja tai SaaS-palveluita uusiin tarpeisiin vanhan alati supistuvan tarjooman rinnalle. Kenties vanha on välttämätön mutta sitä ei voida suoraan kehittää. Kyseessä voi olla vaikkapa suljettu järjestelmä tai tuote, jonka räätälöintimahdollisuudet ovat rajalliset. Tällöin ratkaisuna on rakentaa uutta vanhan ympärille.

Myös tätä mallia sovellettiin Taksini-palveluun taustajärjestelmien tarjoamien palveluiden laajentamiseksi API-keskeisellä mikropalveluarkkitehtuurilla.

Vanhassa on uuden siemen

Mutta entä mikä on teidän järjestelmien ja palveluiden tila?

Ovatko tarjoamanne digipalvelut ja niiden käyttöliittymät ajan tasalla verrokkeihin nähden? Täyttävätkö ne yhä tarkoituksensa?

Ovatko infran, ylläpidon ja kehityksen kustannukset tapapainossa? Ovatko ne ennustettavissa? Hallittavissa?

Mitkä palvelut ovat välttämättömiä liiketoiminnallenne? Onko joitain, jotka olisi kannattanut jo korvata? Tai ehkä muutaman vuoden kuluttua?

Millaista prosessia te noudatatte palveluiden ajantasaisuuden varmentamiseksi?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää lähestymistavastamme ja siitä, miten palveluihin tehty investointi pidetään tuottavana ja kukoistavana.

Cases

Referenssejä

Integraatioalusta
Integraatioalustasta Kelan digisokkeli
Kela
Kela sai HiQ:sta tarvitun “digitoimiston”
Valtori
Valtori luottaa Cloudflareen
Helsingin Kaupunki
Verkkokauppa-alusta Helsingin kaupungille
Digitalisoi

Ota yhteyttä ja kysy lisää